Pridanie viacerých kníh

Chcete pridať iba pár kníh? Jednoduchšie ich je pridať samostatne.

Ak máte veľký katalóg, možno oceníte možnosť hromadného pridania kníh do účtu.

Poskytnutie nastavení kníh pomocou tabuľky

Ak knihy nemajú jedinečné identifikátory (ako sú ISBN), nebudete ich môcť pridať do Katalógu kníh pomocou tabuľky. Namiesto toho buď pridajte nastavenia pre knihy bez kódu ISBN samostatne (odporúčané vo väčšine prípadov), alebo vytvorte nové záznamy v Katalógu kníh, pričom najskôr nahráte súbory kníh a následne zadáte nastavenia.
 1. Prihláste sa do účtu Centra partnerov na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Na stránke Katalóg kníh kliknite na tlačidlo Rozšírené a potom vyberte možnosť Stiahnuť šablónu vo formáte CSV.
 3. Ak máte viacero šablón, vyberte šablónu s predvolenými nastaveniami, ktorú chcete použiť na pridané knihy.
 4. Ak chcete v tejto šablóne nastaviť menu a dane pre všetky nahrané knihy, prejdite do okna Pridať do súboru CSV stĺpce na cenu a vyberte požadované možnosti. Upozorňujeme, že na úrovni šablón nemôžete použiť konkrétnu cenu, iba nastavenia ceny.
 5. Stiahnite si vygenerovaný súbor a otvorte ho v programe na prácu s tabuľkami. Ak program ponúka viacero možností na otvorenie súboru, zadajte nasledujúce možnosti:
  • oddelené tabulátormi
  • kódovanie UTF-16
 6. Pridajte informácie o pridaných knihách (každý kniha na samostatnom riadku). Povinné sú iba stĺpce s názvom a identifikátorom, no odporúčame vám uviesť čo najviac informácií. Ak ponecháte niektoré z buniek prázdne, priradí sa im predvolená hodnota určená na základe vybratej šablóny. Vysvetlenie k jednotlivým stĺpcom nájdete na stránke týkajúcej sa tabuliek.
 7. Po vyplnení a uložení tabuľky prejdite späť na Centrum partnerov a stránku Katalóg kníh. Kliknite na tlačidlo Rozšírené a potom vyberte možnosť Nahrať súbor CSV.
 8. Ak chcete skontrolovať, či sa tabuľka spracovala správne, prejdite na históriu nahrávania (Rozšírené > Zobraziť históriu nahrávania súborov CSV). Ak sa vyskytnú akékoľvek chyby, môžete kliknutím na počet riadkov s chybami stiahnuť prehľad o chybách. Po vykonaní potrených zmien odovzdajte tabuľku s opravenými informáciami. Úspešne spracované knihy sa zobrazia v Katalógu kníh (možno budete musieť znova načítať stránku).

Nahranie súborov s obsahom a obalom

 1. Na stránke Katalóg kníh v účte partnera kliknite na tlačidlo Rozšírené a potom na položku Pridať viacero súborov s obsahom.
 2. Kliknite na tlačidlo Vybrať súbory a vyberte súbory z počítača, ktoré chcete nahrať. Môžete nahrať viacero súborov, ale každý súbor musí byť menší ako 2 GB. Uistite sa, že súbory dodržiavajú pokyny pre názvy súborov. Náš systém totiž pomocou názvu súboru určuje súvisiacu knihu a typ obsahu súboru.
 3. Po úspešnom spracovaní sa vaše súbory zobrazia na karte Obsah pri každej knihe. Ak vám nechýbajú žiadne nevyhnutné nastavenia ani súbory, knihy sa zobrazia v službe Knihy Google a (v závislosti od nastavení) Google Play.

Pokyny pre názvy súborov pri hromadnom nahrávaní

 • Ak knihy už majú priradené jedinečné identifikátory (ako napríklad kód ISBN alebo kód GGKEY priradený spoločnosťou Google): Nahraďte text [ISBN] vo vzorových názvoch súborov uvedených nižšie skutočným identifikátorom knihy. (V prípade kódov GGKEY nemusíte uvádzať predponu GGKEY:.) Ak máte kódy ISBN pre tlačenú aj elektronickú verziu, vo všeobecnosti vám odporúčame pomenovať súbory PDF pomocou kódu ISBN pre tlač a súbory EPUB pomocou kódu pre elektronickú verziu.

 • Ak knihy nemajú jedinečné identifikátory: Môžete použiť vlastné názvy súborov, pričom text [ISBN] vo vzorových názvoch súborov uvedených nižšie nahradíte ľubovoľným textom. Odporúčame vám, aby ste sa vyhli používaniu znaku podčiarknutia (_) s výnimkou prípadov uvedených v príkladoch (napr. _interior alebo _frontcover).
  • Odoslanie aktualizovaných súborov: Ak chcete odoslať aktualizáciu obsahu alebo obalu knihy, ktorá pôvodne nemala identifikátor, môžete znova použiť rovnaký názov súboru ako pri prvom nahrávaní alebo môžete aktualizovaný súbor pomenovať pomocou identifikátora GGKEY, ktorý sa knihe priradí po pridaní do Katalógu kníh. Ak použijete iný názov súboru, ktorý nie je založený na tomto identifikátore, v Katalógu kníh sa vytvorí nový záznam.

Súbory s obalom by mali byť vo formáte PNG, JPEG, PDF alebo TIFF a názov súboru by mal končiť príslušnou príponou.

Jeden súbor PDF vrátane obalu [ISBN].pdf
Súbor PDF, ktorý neobsahuje obal, pričom predný a zadný obal poskytnete samostatne [ISBN]_interior.pdf – obsah content
[ISBN]_frontcover.jpg (prípona súboru sa môže líšiť) – predný obal
[ISBN]_backcover.jpg (prípona súboru sa môže líšiť) – zadný obal, nepovinné
Kniha rozdelená do viacerých súborov PDF [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf (použite vhodné číslovanie)
Súbor vo formáte ePub [ISBN].epub – obsah so zahrnutým obalom
[ISBN].jpg (prípona súboru sa môže líšiť) – predný obal pre marketingovú miniatúru, nepovinné
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?