Dodawanie wielu książek

Chcesz dodać tylko kilka książek? Prościej dodać je pojedynczo.

Gdy masz obszerny katalog książek, które zamierzasz umieścić na koncie, wygodniej będzie zrobić to zbiorczo.

Wprowadzanie ustawień książek przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Jeśli Twoje książki nie mają unikalnych identyfikatorów (na przykład numerów ISBN), nie możesz ich dodać do Katalogu książek za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Zamiast wykonywać te instrukcje, dodaj pojedynczo ustawienia poszczególnych książek bez ISBN (rozwiązanie zalecane w większości przypadków) lub utwórz nowe pozycje w swoim katalogu. Aby to zrobić, najpierw prześlij pliki książek, a potem podaj ich ustawienia.
 1. Zaloguj się na konto Centrum Partnerów na play.google.com/books/publish/.
 2. Na stronie Katalogu książek kliknij przycisk Opcje zaawansowane i wybierz Pobierz szablon.
 3. Jeśli masz więcej niż jeden szablon, wybierz ten z ustawieniami domyślnymi, które chcesz zastosować do dodawanych książek.
 4. Jeśli chcesz ustawić walutę ceny i doliczanie podatku dla wszystkich książek dodawanych za pomocą tego szablonu, zaznacz pole Dodaj do pliku CSV kolumny z cenami i wybierz odpowiednie opcje. Pamiętaj, że na poziomie szablonu nie można wprowadzać konkretnych cen, a jedynie ich ustawienia.
 5. Pobierz wygenerowany plik i otwórz go w edytorze arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli w edytorze są różne opcje otwierania pliku, wybierz te:
  • dane rozdzielone tabulatorami,
  • kodowanie UTF-16.
 6. Podaj informacje o dodawanych książkach. Każdą książkę opisz w osobnym wierszu. Wymagamy tylko kolumn z tytułem i identyfikatorem, jednak zalecamy podanie jak największej ilości informacji. Jeśli jakieś komórki pozostawisz puste, otrzymają one wartości domyślne z wybranego przez Ciebie szablonu. Omówienie wszystkich kolumn znajdziesz na stronie o arkuszach kalkulacyjnych.
 7. Po wypełnieniu i zapisaniu arkusza kalkulacyjnego wróć do Centrum Partnerów i Katalogu książek. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane i wybierz Prześlij listę książek.
 8. Sprawdź, czy arkusz kalkulacyjny został prawidłowo przetworzony, otwierając historię przesyłania (Opcje zaawansowane a potem Wyświetl przesłane listy). Konkretny plik do przesłania możesz wyszukać, wpisując jego nazwę na pasku wyszukiwania u góry. Jeśli wystąpiły jakieś błędy, kliknij liczbę wierszy z błędami, aby pobrać raport. Po wprowadzeniu wymaganych zmian prześlij poprawiony arkusz kalkulacyjny. Przetworzone książki pojawią się w katalogu książek (być może trzeba będzie odświeżyć stronę).

Przesyłanie plików treści i okładek

 1. Na stronie Katalogu książek na swoim koncie partnera kliknij przycisk Opcje zaawansowane, a następnie Prześlij pliki z treściami (PDF, JPG…).
 2. Wybierz format książki, który chcesz przesłać.
 3. Kliknij Wybierz pliki i wskaż pliki, które chcesz przesłać ze swojego komputera. Możesz przesłać wiele plików, ale rozmiar każdego z nich powinien być mniejszy niż 2 GB. Upewnij się, że Twoje pliki są zgodne ze wskazówkami dotyczącymi nazw plików e-bookówaudiobooków.
 4. Po przetworzeniu pliki pojawią się na karcie Treści poszczególnych książek. Jeśli nie brakuje żadnych wymaganych ustawień ani plików, książki zostaną umieszczone w Książkach Google i w zależności od wybranej opcji – w Google Play.

Wskazówki na temat nazw plików przesyłanych zbiorczo

 • Jeśli książki mają już unikalne identyfikatory (takie jak numer ISBN czy przypisany przez Google GGKEY): zastąp nimi „ISBN” w przykładowych nazwach plików poniżej. (W przypadku GGKEY nie musisz podawać przedrostka GGKEY:). Jeśli masz ISBN zarówno wersji drukowanej, jak i elektronicznej, zalecamy umieszczenie pierwszego z nich w nazwach plików PDF, a drugiego – plików EPUB.

 • Jeśli Twoje książki nie mają unikalnych identyfikatorów: możesz użyć własnych nazw plików, zastępując ISBN w przykładowych nazwach plików poniżej wybranym przez siebie tekstem. Zalecamy unikanie znaku podkreślenia (_) poza przypadkami podanymi w przykładach dotyczących zdjęć okładek (np. _interior lub _frontcover).
  • Przesyłanie zaktualizowanych plików: jeśli chcesz przesłać aktualizację treści lub okładki książki, która nie miała początkowo identyfikatora, możesz użyć tej samej nazwy co przy przesyłaniu za pierwszym razem lub nazwać zaktualizowany plik przy użyciu identyfikatora GGKEY przypisanego do niej po dodaniu do Katalogu książek. Jeśli użyjesz innej nazwy pliku, która nie zawiera identyfikatora, utworzysz nową pozycję w katalogu książek.

Pliki okładek powinny być w formacie PNG lub JPEG i mieć odpowiednie rozszerzenie. W przypadku e-booków akceptowane są formaty PDF i TIFF.

E-booki  
Pojedynczy plik PDF e-booka z okładkami [ISBN].pdf
Plik PDF e-booka bez okładek, przednia i tylna okładka przesłane osobno [ISBN]_interior.pdf – treść
[ISBN]_frontcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne) – przednia okładka
[ISBN]_backcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne) – tylna okładka, opcjonalna
E-book podzielony na kilka plików PDF

[ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf

Plik EPUB [ISBN].epub – treść z dołączoną okładką
[ISBN].jpg (rozszerzenie pliku może być inne) – okładka przednia dla miniatury marketingowej, opcjonalnie
Audiobooki  
Pojedynczy plik audio obejmujący całego audiobooka

ISBN_1of1.mp3 (zalecane)
ISBN.mp3 (24-godzinne opóźnienie w przetwarzaniu)

Większa liczba plików audio z zawartością jednego audiobooka

ID_XofY.mp3 (zalecane)
[ISBN]_1of3.mp3
[ISBN]_2of3.mp3
[ISBN]_3of3.mp3

Nazwa pliku ZIP to ID.zip, a wszystkie pliki audio w pliku ZIP powinny być uszeregowane w porządku alfabetycznym.

ISBN.zip
id_a.mp3
id_b.mp3

Dodatkowy plik PDF

ISBN.pdf

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
11796447892068979166
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
82437