Legg til flere bøker

Har du bare et par bøker du vil legge til? Det er enklere å legge dem til én og én.

Hvis du har en stor katalog, kan det være praktisk å legge til flere bøker i kontoen din om gangen.

Angi bokinnstillinger ved hjelp et regneark

Hvis bøkene dine ikke har noen unike identifikatorer (for eksempel ISBN-numre), kan du ikke legge dem til i bokkatalogen din ved hjelp av regneark. I stedet for å følge disse instruksjonene kan du enten legge til innstillinger for bøker uten ISBN enkeltvis (anbefales i de fleste tilfeller) eller lage nye oppføringer i bokkatalogen din ved å laste opp bokfiler først, og deretter angi innstillingene.
 1. Logg på partnersenter-kontoen din på play.google.com/books/publish/.
 2. På Bokkatalog-siden klikker du på Avansert og velger Last ned mal-CSV.
 3. Hvis du har mer enn én mal, velger du malen med standardinnstillingene du vil bruke for boken du har tenkt til å legge til.
 4. Hvis du vil angi innstillingene for prisvaluta og avgifter for alle bokopplastinger for denne malen, merker du av for Legg til priskolonner i CSV-filen og velger de aktuelle alternativene. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge spesifikke priser på malnivå, bare prisinnstillinger.
 5. Last ned den genererte filen, og åpne den i et regnearkprogram. Hvis programmet har flere alternativer for å åpne filen, angir du disse alternativene:
  • atskilt av faner
  • UTF-16-koding
 6. Legg til informasjon om bøkene du legger til – én bok per rad. Selv om det bare er kolonner for tittel og identifikator som kreves, anbefaler vi at du oppgir så mye informasjon som mulig. Hvis du lar noen felt stå tomme, blir de gitt standardverdien som avgjøres av malen du har valgt. Du finner forklaringer for hver kolonne ved å besøke siden vår om regneark.
 7. Etter at du har fylt ut og lagret regnearket, går du tilbake til partnersenteret og bokkatalogen din. Klikk på Avansert, og velg deretter Last opp CSV.
 8. Kontrollér at regnearket ble riktig behandlet, ved å gå til opplastingshistorikken din (Avansert > Vis opplastingshistorikk for CSV). Hvis du ser noen feil, klikker du på radene med feil for å laste ned en rapport. Etter å ha gjort de nødvendige endringene laster du opp det korrigerte regnearket. Ferdigbehandlede bøker vises i bokkatalogen din (du må sannsynligvis laste inn siden på nytt).

Last opp innholds- og omslagsfiler

 1. Bokkatalog-siden i partnerkontoen din klikker du på Avansert, og deretter på Legg til flere innholdsfiler.
 2. Klikk på Velg filer og velg filene du vil laste opp fra datamaskinen din. Du kan laste opp flere filer, men hver fil må være mindre enn 2 GB. Forsikre deg om at filene overholder retningslinjene for filnavn, ettersom systemet vårt bruker filnavnet for å finne riktig bok- og innholdstype for hver fil.
 3. Når filene er ferdig behandlet, vises de i Innhold-fanen til hver enkelt bok. Hvis du ikke mangler noen nødvendige filer eller innstillinger, vises bøkene dine på Google Bøker. De kan også vises på Google Play, avhengig av innstillingene dine.

Retningslinjer for filnavn og masseopplastinger

 • Hvis bøkene dine allerede har unike identifikatorer (som ISBN-nummer eller en Google-tilordnet GGKEY): Bytt ut [ISBN] i eksempelfilnavnene nedenfor med bokens faktiske identifikator. (Hvis du har GGKEY, trenger du ikke å inkludere GGKEY:-prefikset.) Hvis du har et ISBN-nummer for både papirutgave og elektronisk utgave, anbefaler vi generelt å gi navn til PDF-filene ved å bruke ISBN-nummeret for papirutgaven, og gi navn til EPUB-filene ved å bruke det elektroniske ISBN-nummeret.

 • Hvis bøkene dine ikke har unike identifikatorer: Du kan bruke dine egne filnavn og erstatte [ISBN] i eksempelfilnavnene nedenfor med en valgfri tekst. Vi anbefaler at du unngår å bruke understrekingstegnet (_), med unntak av der det er nevnt i eksemplene (for eksempel _interior eller _frontcover).
  • Send inn oppdaterte filer: Hvis du vil sende inn en oppdatering av innholdet i eller omslaget til en bok som opprinnelig ikke hadde noen identifikator, kan du enten bruke samme filnavn som ved den første opplastingen, eller så kan du navngi den oppdaterte filen med GGKEY-identifikatoren som blir tilordnet når boken legges til i bokkatalogen din. Hvis du bruker et annet filnavn som ikke er basert på identifikatoren, blir det opprettet en ny oppføring i bokkatalogen.

Omslagsfiler må være i PNG-, JPEG-, PDF- eller TIFF-format og ha riktig filetternavn.

Én enkelt PDF-fil inkludert omslaget [ISBN].pdf
En PDF-fil som ikke inneholder omslag – for- og bakside leveres hver for seg [ISBN]_interior.pdf − innhold
[ISBN]_frontcover.jpg (filtypen kan variere) − forside
[ISBN]_backcover.jpg (filtypen kan variere) − bakside, valgfritt
En bok delt opp i flere PDF-filer [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf (bruk korrekt nummerering)
En EPUB-fil [ISBN].epub − innhold med omslag inkludert
[ISBN].jpg (filtypen kan variere) − forside som skal brukes som miniatyrbilde ved markedsføring, valgfritt
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?