הוספה של כמות ספרים גדולה

יש לך מעט ספרים להוספה? פשוט יותר להוסיף אותם בנפרד.

אם יש לך קטלוג גדול, ייתכן שיהיה לך נוח להוסיף לחשבונך ספרים בכמות גדולה.

קביעת הגדרות הספר באמצעות גיליון אלקטרוני

אם לספרים שלך אין מזהים ייחודיים (כמו מספרי ISBN), לא תוכל להוסיף אותם לקטלוג הספרים באמצעות גיליון אלקטרוני. במקום לפעול לפי ההוראות שבהמשך, תוכל להוסיף הגדרות נפרדות לספרים ללא ‏ISBN‏ (מומלץ ברוב המקרים), או ליצור רשומות חדשות בקטלוג הספרים על ידי העלאת קבצים של ספר ועריכת ההגדרות.
 1. היכנס לחשבון שלך במרכז השותפים, בכתובת play.google.com/books/publish/.
 2. בדף של קטלוג הספרים, לחץ על הלחצן מתקדם ובחר באפשרות הורד תבנית ‏CSV‏.
 3. אם יש לך יותר מתבנית אחת, בחר בתבנית עם הגדרות ברירת המחדל שתרצה להחיל לספרים שתוסיף.
 4. אם תרצה לבחור מטבע ולהגדיר מסים שיתווספו למחיר של כל הספרים שיועלו באמצעות התבנית הזו, סמן את התיבה יש להוסיף עמודות מחירים לקובץ ה-CSV ובחר את האפשרויות הרלוונטיות. שים לב: כשמשתמשים בתבנית, אי אפשר לקבוע מחירים ספציפיים אלא רק לשנות את הגדרות המחיר.
 5. הורד את הקובץ שנוצר ופתח אותו באמצעות תוכנה לעריכת גיליונות אלקטרוניים. אם התכנית שלך מציעה אפשרויות מרובות לפתיחת הקובץ, ציין את האפשרויות הבאות:
  • מופרד באמצעות טאבים
  • קידוד UTF-16
 6. הוסף מידע על הספרים שאתה מוסיף, ספר אחד בכל שורה. על אף שרק עמודות הכותרת והמזהה דרושות, אנו ממליצים לספק מידע רב ככל האפשר. אם תשאיר תאים ריקים, יוקצה להם ערך ברירת המחדל שנקבע על סמך התבנית שבחרת. תוכל למצוא הסברים על כל עמודה בדף שלנו בנושא גיליונות אלקטרוניים.
 7. לאחר שתמלא את הגיליון האלקטרוני ותשמור אותו, חזור למרכז השותפים ולקטלוג הספרים שלך. לחץ על הלחצן מתקדם ובחר העלה קובץ ‏CSV‏.
 8. ודא שהעיבוד של הגיליון האלקטרוני בוצע כהלכה, על ידי בדיקת היסטוריית ההעלאות (מתקדם > הצג היסטוריית העלאות של קובצי ‏CSV‏). אם יש שגיאות, לחץ על מספר השורות שמכילות שגיאות כדי להוריד דוח. לאחר ביצוע השינויים הדרושים, העלה את הגיליון האלקטרוני המתוקן. ספרים שעובדו בהצלחה יופיעו בקטלוג הספרים שלך (ייתכן שתצטרך לטעון מחדש את הדף).

העלאת קובצי תוכן וכריכה

 1. בדף קטלוג ספרים בחשבונך במרכז השותפים, לחץ על הלחצן מתקדם ולאחר מכן לחץ על הוסף קובצי תוכן מרובים.
 2. לחץ על בחר קבצים ובחר בקבצים שברצונך להעלות מהמחשב שלך. ניתן להעלות מספר קבצים, אך על כל קובץ להיות קטן מ-‎2 GB. ודא שהקבצים ערוכים בהתאם להנחיות בנושא שמות קבצים, שכן המערכת שלנו משתמשת בשם הקובץ כדי לקבוע את הספר המשויך ואת סוג התוכן עבור כל קובץ.
 3. לאחר שהקבצים שלך יעובדו בהצלחה, הם יופיעו בכרטיסייה תוכן של כל ספר. אם לא חסרים לך הגדרות או קבצים דרושים, הספרים שלך יופיעו ב-Google ספרים, ובהתאם להגדרות, ב-Google Play.

הנחיות לשמות הקבצים בהעלאות בכמות גדולה

 • אם לספרים שלך יש כבר מזהים ייחודיים (כגון ISBN או GGKEY שמוקצה על ידי ‏Google‏): החלף את ‏[ISBN]‏, בדוגמאות של שמות הקבצים שבהמשך, במזהה של הספר. (במזהי GGKEY, לא צריך להוסיף את הקידומת ‏:GGKEY‏‏). אם יש לך מזהה ISBN גם לגרסה המודפסת וגם לגרסה האלקטרונית, בדרך כלל מומלץ לתת שם לקובצי ה-PDF על סמך ה-ISBN של הגרסה המודפסת, ולתת שם לקובצי ה-EPUB על סמך ה-ISBN של הגרסה האלקטרונית.

 • אם לספרים שלך אין מזהים ייחודיים: תוכל להחליף את השדה ‏[ISBN]‏, שמופיע בדוגמאות של שמות הקבצים שבהמשך, ולהזין בו שמות קבצים משלך. אנו ממליצים להימנע משימוש בתו הקו התחתון (_), מלבד כפי שצוין בדוגמאות (למשל, ‎_interior‎‎ או ‎_frontcover‎‎).
  • שליחת קבצים מעודכנים: אם ברצונך לשלוח עדכון לתוכן או לכריכה של ספר, שבמקור לא הכילו מזהה, תוכל להשתמש שוב באותו שם קובץ שבו השתמשת בהעלאה המקורית או לתת שם לקובץ העדכון על סמך מזהה ה-GGKEY שיוקצה לאחר הוספת הספר לקטלוג הספרים שלך. שימוש בשם קובץ אחר שאינו מבוסס על המזהה יגרום ליצירת רישום חדש בקטלוג הספרים שלך.

קובצי הכריכה צריכים להיות בפורמט PNG‏, JPEG‏, PDF או TIFF עם סיומת שם קובץ מתאימה.

קובץ PDF יחיד, כולל הכריכה [ISBN].pdf
קובץ PDF שאינו מכיל כריכות; הכריכה הקדמית והאחורית מסופקות בנפרד [ISBN]_interior.pdf‎‎ - תוכן
[ISBN]_frontcover.jpg‎‎ (סיומת הקובץ עשויה להיות שונה) - כריכה קדמית
[ISBN]_backcover.jpg‎‎ (סיומת הקובץ עשויה להיות שונה) - כריכה אחורית, אופציונלי
ספר המחולק למספר קובצי PDF [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf‎‎ (השתמש במספור המתאים)
קובץ EPUB [ISBN].epub‎‎ - תוכן, כולל כריכה
[ISBN].jpg‎‎ (סיומת הקובץ עשויה להיות שונה) - כריכה קדמית עבור תמונה ממוזערת לשיווק, אופציונלי
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
82437
false