Přidání několika knih

Máte pouze pár knih k přidání? Jednodušší je přidat je jednotlivě.

Pokud máte rozsáhlý katalog, může být pohodlné přidat je do účtu hromadně.

Zadání nastavení knih pomocí tabulky

Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory (jako jsou kódy ISBN), pomocí tabulky je do katalogu knih přidat nemůžete. Namísto postupování podle těchto pokynů buď přidejte nastavení knih bez ISBN jednotlivě (doporučeno ve většině případů), nebo v katalogu knih vytvořte nové položky tak, že nejdříve nahrajete soubory knih a poté zadáte nastavení.
 1. Přihlaste se k účtu Centra pro partnery na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Na stránce Katalog knih klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti a poté vyberte Stáhnout šablonu.
 3. Pokud máte více než jednu šablonu, vyberte šablonu s výchozím nastavením, které chcete použít na přidávané knihy.
 4. Chcete-li v této šabloně nastavit měnu a daně pro všechny nahrané knihy, přejděte do okna Přidejte do souboru CSV sloupce pro cenu a vyberte požadované možnosti. Upozorňujeme, že na úrovni šablon nelze použít konkrétní cenu, pouze nastavení ceny.
 5. Vygenerovaný soubor stáhněte a otevřete v tabulkovém procesoru. Pokud program nabízí více možností otevření souboru, určete následující možnosti:
  • oddělení podle karet,
  • kódování UTF-16.
 6. Vyplňte údaje o přidávaných knihách – jednu knihu na řádek. Přestože jsou povinné pouze sloupce Titul a Identifikátor, doporučujeme zadat co nejvíce údajů. Pokud buňky ponecháte prázdné, budou vyplněny výchozí hodnotou ze šablony, kterou jste vybrali. Vysvětlení jednotlivých sloupců naleznete na naší stránce o tabulkách.
 7. Až tabulku vyplníte a uložíte, vraťte se do Centra pro partnery a do katalogu knih. Klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti a poté vyberte Nahrát seznam knih.
 8. Přejděte do historie nahrávání a zkontrolujte, zda tabulka byla zpracována správně (Rozšířené možnosti a pak Zobrazit nahrané seznamy). Konkrétní nahraný soubor můžete vyhledat zadáním názvu souboru do vyhledávacího pole nahoře.Pokud došlo k chybám, stáhněte přehled kliknutím na počet řádků s chybami. Proveďte potřebné změny a poté opravenou tabulku znovu nahrajte. Úspěšně zpracované knihy se zobrazí v katalogu knih (možná bude nutné načíst stránku znovu).

Nahrání souborů obsahu a obálky

 1. Na stránce Katalog knih ve vašem partnerském účtu klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti a poté na Nahrát soubory s obsahem (PDF, JPG…).
 2. Klikněte na Vybrat soubory a zvolte v počítači soubory, které chcete nahrát. Můžete nahrát několik souborů. Každý soubor však musí být menší než 2 GB. Ujistěte se, že jsou soubory v souladu s pokyny k názvům souborů. Náš systém totiž pomocí názvu souboru určuje přiřazenou knihu a typ obsahu.
 3. Po úspěšném zpracování se soubory zobrazí u jednotlivých knih na kartě Obsah. Pokud žádné důležité nastavení ani soubory nechybí, knihy se zobrazí v Knihách Google a v závislosti na nastavení také na Google Play.

Pokyny k názvům souborů u hromadného nahrávání

 • Pokud knihy již mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přidělený společností Google): Zástupný symbol ISBN v příkladech názvů souborů níže nahraďte skutečným identifikátorem knihy. (V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY:.) Pokud máte kódy ISBN tištěné i elektronické verze, u souborů PDF obecně doporučujeme použít ISBN tištěné verze a u souborů ePub ISBN elektronické verze.

 • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů a zástupné symboly ISBN v příkladech názvů souborů níže nahradit textem dle svého výběru. Doporučujeme nepoužívat podtržítka ( _) (s výjimkou použití podle příkladů – např. _interior nebo _frontcover).
  • Odeslání aktualizovaných souborů: Pokud chcete odeslat aktualizovanou verzi obsahu nebo obálky, která dříve neměla identifikátor, můžete buď použít stejný název souboru jako u původního souboru, nebo pro aktualizovaný soubor použít název s Identifikátorem GGKEY, který bude přiřazen po přidání knihy do vašeho katalogu knih. Pokud použijete jiný název souboru, který není založen na identifikátoru, vytvoří se v katalogu knih nová položka.

Soubory obálky musejí být ve formátu PNG, JPEG, PDF nebo TIFF a musejí mít příslušné přípony názvu souboru.

Jeden soubor PDF včetně obálky [ISBN].pdf
Soubor PDF, který neobsahuje strany obálky (přední a zadní strana obálky je poskytnuta samostatně) [ISBN]_interior.pdf – obsah
[ISBN]_frontcover.jpg (přípona souboru se může lišit) – přední strana obálky
[ISBN]_backcover.jpg (přípona souboru se může lišit) – zadní strana obálky, volitelné
Kniha rozdělená na několik souborů PDF [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf (použijte odpovídající číslování)
Soubor ePub [ISBN].epub – obsah včetně obálky
[ISBN].jpg (přípona souboru se může lišit) – přední strana obálky pro marketingovou miniaturu, volitelné

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
82437
false