Pridanie jednej knihy

Ak chcete odoslať väčší počet kníh, prečítajte si, ako pridať viacero kníh.

Poskytnutie nastavení knihy

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Vľavo kliknite na Katalóg kníh.
 3. Kliknite na Pridať knihu.
 4. Zadajte kód ISBN (ak ho vaša kniha má). Zadajte desaťmiestny alebo trinásťmiestny kód ISBN. Ak nemáte ISBN danej knihy, začiarknite políčko Táto kniha nemá kód ISBN ani žiadny iný identifikátor a knihe bude pridelený identifikátor špecifický pre Google (s predponou GGKEY).
 5. Kliknutím na rozbaľovaciu ponuku vyberte správny formát knihy. Ak je tento identifikátor rovnaký pre tlačené vydanie aj digitálnu verziu, vyberte správny tlačený formát. Ak je jedinečný pre digitálnu verziu, vyberte Digitálny.
 6. Ak máte v účte viacero šablón, vyberte šablónu s predvolenou hodnotou, ktorú chcete pre túto knihu použiť.
 7. Kliknite na Vytvoriť.
 8. Poskytnite čo najviac informácií o knihe. Po rôznych kartách môžete prechádzať kliknutím na názvy jednotlivých kariet.
  • Na karte Metadáta zadajte základné bibliografické údaje, ako napríklad formát knihy, názov a prispievateľa (autora).
  • Na karte Obsah môžete nahrať súbory pre túto knihu.
  • Na karte Ceny uveďte, kde chcete knihu predávať a za akú cenu. Zistite, aké sú podporované krajiny pre Knihy Google Play.
  • Na karte Nastavenia nakonfigurujte nastavenia ukážky a distribúcie danej knihy.
 9. Keď budete chcieť odoslať súbory tejto knihy, prejdite na kartu Obsah a postupujte podľa krokov na nahranie obsahu a obalu.

Nahranie súborov s obsahom a obalom

 1. Nájdite knihu, ktorú chcete nahrať, prejdite na jej kartu Obsah a kliknite na Nahrať obsah.​
 2. Ak chcete vybrať súbory tejto knihy z počítača, kliknite na Vybrať súbory. Môžete nahrať viacero súborov súčasne, ale všetky súbory musia byť menšie ako 2 GB. Postupujte pritom podľa pokynov pre názvy súborov. Úspešne nahrané súbory budú uvedené na tejto karte.

Zverejnenie knihy

 1. Nájdite knihu, ktorú chcete zverejniť, a prejdite na jej kartu Zverejniť. Kliknite na ZverejniťPripravené na zverejnenie. Ak sa váš účet nachádza v krajine, kde môžete predávať knihy v službe Google Play, môžete vybrať, kde bude vaša kniha k dispozícii:
  • Možnosť Zverejniť v službe Google Play a Knihách Google zobrazí knihu v Obchode Google Play aj Knihách Google.
  • Možnosť Zverejniť iba v Knihách Google zobrazí knihu v Knihách Google, pričom umožní vyhľadávanie v celom texte a povolí čítanie časti knihy (podľa stanovenej percentuálnej hodnoty).
 2. Kniha sa okamžite zobrazí v Katalógu kníh a zverejní sa do 48 hodín.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory