Tổng quan về Trung tâm đối tác

Trung tâm đối tác của Google Play Sách là nơi tác giả và nhà xuất bản có thể gửi sách của mình đến Google. Người đọc có thể tìm kiếm, xem trước sách trên Google Sách và mua sách điện tử trên Google Play ở ngày càng nhiều quốc gia.

Trung tâm đối tác cung cấp một số tính năng (với nhiều tính năng hơn đang được lên kế hoạch):

* Một số tính năng chỉ khả dụng cho những đối tác bán sách trên Google Play. (Xem danh sách các quốc gia đủ điều kiện).

Quyền truy cập

Bạn có thể tìm thấy Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/. Đăng nhập bằng Tài khoản Google hiện có hoặc tạo tài khoản mới.

Truy cập Trung tâm đối tác

Nếu bạn cần cho phép người khác truy cập vào tài khoản Trung tâm đối tác của mình, bạn có thể thêm người dùng bổ sung.

Email đăng nhập và mật khẩu

Bạn quên email đăng nhập hoặc mật khẩu? Hãy sử dụng công cụ khôi phục Tài khoản Google.

Để thay đổi địa chỉ email đăng nhập hoặc mật khẩu, hãy truy cập cài đặt Tài khoản Google. Thay đổi sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ nào khác của Google được liên kết với lần đăng nhập cụ thể này. Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi địa chỉ email đăng nhập của mình nếu đó là địa chỉ Gmail.

Trình duyệt được đề xuất

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một trong các trình duyệt sau để truy cập vào Trung tâm đối tác:

Để có trải nghiệm tốt nhất có thể, bạn có thể muốn nâng cấp trình duyệt của mình lên phiên bản mới nhất:

Chúng tôi cũng hỗ trợ các trình duyệt sau:

 • Internet Explorer 10 trở lên
Trung tâm đối tác chưa được thử nghiệm trên Opera hoặc các trình duyệt khác; một số tính năng có thể không hoạt động chính xác.

Điều hướng

Trung tâm đối tác bao gồm nhiều phần:

Tùy thuộc vào loại truy cập của bạn, không phải tất cả các phần này đều hiển thị khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình.
 • Trang chủ
  Xem bạn có bao nhiêu sách bạn hiển thị và có bất kỳ hành động nào cần thiết từ phía bạn hay không.

 • Danh mục sách
  Thêm, tải lên và quản lý sách của bạn.

 • Phân tích và báo cáo
  Theo dõi bản xem trước và số lượng sách đã bán của bạn.

 • Chương trình khuyến mãi
  Lên lịch thay đổi về giá.

 • Trung tâm thanh toán (khả dụng ở các quốc gia đủ điều kiện bán sách trên Google Play)
  Cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn, quản lý quy đổi tiền tệ và xem báo cáo thu nhập.

 • Cài đặt tài khoản
  Thêm hoặc xóa người dùng bổ sung và cập nhật thông tin liên hệ của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?