Přehled Centra pro partnery

Centrum pro partnery Knih Google je místo, odkud mohou autoři a vydavatelé odesílat knihy do Googlu.

Čtenáři tyto knihy mohou vyhledávat, mohou si ve službě Knihy Google zobrazit jejich náhled a v neustále se rozšiřujícím počtu zemí si elektronickou knihu mohou zakoupit na Google Play.

Centrum pro partnery poskytuje celou řadu funkcí:

Tip: Některé funkce jsou dostupné jen pro partnery, kteří knihy prodávají na Google Play. Viz země, kde je podporován prodej knih na Google Play.

Přístup do Centra pro partnery

Otevření Centrapro partnery:

  1. Přejděte na adresu play.google.com/books/publish/.
  2. Přihlaste se pomocí existujícího účtu Google nebo si vytvořte nový.

Pokud ke svému účtu Centra pro partnery potřebujete povolit přístup dalším lidem, můžete přidat další uživatele.

Přihlašovací e‑mail a heslo

Důležité: Pokud jste zapomněli e‑mailovou adresu nebo heslo, můžete použít nástroj pro obnovení účtu Google.

Pokud chcete přihlašovací e‑mailovou adresu nebo heslo změnit, navštivte nastavení účtu Google. Změny se projeví ve všech službách Google přidružených k tomuto účtu. 

V případě adresy ve službě Gmail přihlašovací adresu změnit nelze.

Doporučené prohlížeče

K přihlášení do Centra pro partnery použijte některý z těchto prohlížečů:

Pokud chcete, aby služba fungovala co nejlépe, doporučujeme prohlížeč upgradovat na nejnovější verzi.

Tip: Centrum pro partnery nebylo testováno v prohlížeči Opera a dalších prohlížečích. Některé funkce v nich nemusejí fungovat správně.

Navigace v Centru pro partnery

Centrum pro partnery se skládá z několika částí:

V závislosti na typu přístupu, nemusejí být po přihlášení k účtu vidět všechny tyto sekce.

  • Domov: Zde si můžete zobrazit, kolik knih máte a zda od vás není vyžadována nějaká akce.
  • Katalog knih: Přidávání, nahrávání a správa knih.
  • Analytika: Zobrazení grafů prodejů pro účely vyhodnocení statistik.
  • Přehledy: Stažení údajů o prodejích, příjmech a transakcích.
  • Propagace: Plánování změn cen.
  • Centrum plateb: Zadání údajů o bankovním účtu, správa převodu měny a zobrazení přehledů příjmů. Dostupné v zemích, kde je podporován prodej knih na Google Play
  • Nastavení účtu: Přidání nebo odebrání uživatelů a aktualizace kontaktních údajů

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11587405829374238532