Giá bán sách

Giá là thông tin bắt buộc đối với mọi cuốn sách mà bạn muốn bán trên Google Play. Để bán sách, bạn cũng cần thiết lập chế độ cài đặt thanh toán ở cấp tài khoản (bạn chỉ cần làm việc này một lần). Nếu muốn chỉnh sửa giá cho nhiều cuốn sách, bạn có thể sử dụng bảng tính.

Đối với những đối tác sử dụng ONIX, mọi thay đổi bạn thực hiện trong Trung tâm đối tác cũng nên được thực hiện trong nguồn cấp dữ liệu ONIX. Trong lần tới khi bạn gửi một nguồn cấp dữ liệu ONIX, thông tin bạn cung cấp qua ONIX sẽ ghi đè các chế độ cài đặt hiện có.

Có thể bạn sẽ không dùng được một số tính năng mà trang này đề cập, vì tính năng bán sách trên Google Play chỉ hoạt động ở một số quốc gia/khu vực.

Thêm thông tin giá cho sách

Để thêm giá mới, hãy làm theo các bước dưới đây. 

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Chọn Thêm giá.
 3. Chọn đơn vị tiền tệ.
 4. Nhập giá.
 5. Chọn danh sách quốc gia/khu vực sẽ áp dụng giá này.
  • Để tìm một quốc gia/khu vực, hãy nhập quốc gia/khu vực đó vào trường tìm kiếm.
  • Bạn có thể thêm hoặc bỏ các quốc gia/khu vực.
Lưu ý: Đối với tài khoản được tạo sau tháng 7 năm 2014, tính năng quy đổi tiền tệ sẽ được bật theo mặc định.

Trong phần "Giá thực tế" trên Trung tâm đối tác mới, bạn có thể thấy những thông tin sau:

 • Quốc gia
 • Giá niêm yết
 • Giá cơ sở
 • Doanh thu của bạn
 • Ngày có hiệu lực

Lưu ý: Nếu không sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ, bạn phải đưa ra giá niêm yết riêng bằng đơn vị tiền tệ thích hợp cho từng quốc gia.

Nếu đã cung cấp giá niêm yết nhưng tài khoản của bạn vẫn cho thấy thông báo lỗi, chẳng hạn như "Thông tin giá bị thiếu hoặc không áp dụng", thì có thể bạn phải kiểm tra chế độ cài đặt tại Trung tâm đối tác. Để được trợ giúp thêm, bạn có thể sử dụng trình khắc phục sự cố của Play Sách.

Chỉnh sửa các chế độ cài đặt giá khác

Cách truy cập vào các chế độ cài đặt bổ sung:

 1. Chọn Xem thêm thông tin chi tiết/Hiển thị các chế độ cài đặt bổ sung.
 2. Thêm, chỉnh sửa hoặc xoá giá.
  • Để xoá giá, hãy nhấp vào X trên từng hàng tương ứng.
 3. Chọn Lưu.

Để xem chế độ cài đặt khác, hãy nhấp vào Thêm thông tin chi tiết/Hiện chế độ cài đặt bổ sung

Cài đặt

Mô tả

Giá đã bao gồm thuế chưa?

Chế độ cài đặt này sẽ xác định liệu Google có cần tính thuế cho cuốn sách hay không. 

 • Nếu giá bạn nhập đã bao gồm thuế, hãy chọn
 • Nếu giá bạn nhập chưa bao gồm thuế, hãy để trống. 

Có áp dụng luật về giá cố định không?

Chế độ cài đặt này áp dụng cho trường hợp một trong các lãnh thổ bán hàng của bạn phải tuân thủ luật về giá cố định.

 • Nếu quốc gia/khu vực phải tuân thủ luật về giá cố định:
  1. Chọn .
  2. Điền giá áp dụng riêng cho các lãnh thổ bán hàng này.
 • Nếu quốc gia/khu vực không phải tuân thủ luật về giá cố định, hãy để trống. 

Ngày có hiệu lực

Chế độ cài đặt này áp dụng nếu bạn muốn thêm một mức giá bổ sung khi đã có sẵn một mức giá. Bạn có thể thêm mức giá bổ sung ít nhất một ngày trước ngày bắt đầu.

 • Để lên lịch thay đổi giá trong tương lai, hãy nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoảng thời gian mà mức giá mới có hiệu lực. 
  • Sử dụng định dạng YYYY-MM-DD. 
  • Giá sẽ có hiệu lực từ nửa đêm ngày bắt đầu đến 23:59 ngày kết thúc, theo múi giờ của người mua.
 • Nếu muốn mức giá chỉ có hiệu lực trong vòng một ngày, hãy cài đặt cùng một ngày cho cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Nếu muốn thay đổi mức giá thành mức giá mới, hãy để trống ngày kết thúc.
 • Để có một ngày kết thúc và muốn tiếp tục bán sách sau ngày này, hãy nhớ cài đặt một mức giá mới có hiệu lực ngay sau ngày kết thúc.
 • Để xem hướng dẫn về cách lên lịch thay đổi giá qua ONIX, hãy truy cập:
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
82437
false
false