Giá bán sách

Lưu ý quan trọng: Một số tính năng được mô tả tại trang này hiện chỉ dùng được ở một vài quốc gia hoặc khu vực. Do đó, một số tính năng được mô tả tại trang này có thể không hoạt động ở quốc gia/khu vực của bạn.

Để bán sách trên Google Play. 

 • Bạn phải định giá cho từng cuốn sách 
 • Bạn cũng phải hoàn thành việc thiết lập một lần thông tin thanh toán cấp tài khoản. Nếu muốn chỉnh sửa giá cho nhiều cuốn sách, bạn có thể sử dụng bảng tính.
Những đối tác sử dụng ONIX:
 • Bạn cần sao chép tất cả thay đổi đã thực hiện trong Trung tâm đối tác vào trong nguồn cấp dữ liệu ONIX của bạn. 
 • Lần tới khi bạn gửi nguồn cấp dữ liệu ONIX, thông tin bạn cung cấp qua ONIX sẽ ghi đè các chế độ cài đặt hiện có của bạn.

Mẹo: Nếu bạn muốn chỉnh sửa giá cho nhiều cuốn sách. Hãy tìm hiểu cách chỉnh sửa giá bằng bảng tính.

Thêm thông tin giá cho sách

Để thêm giá mới, hãy làm theo các bước dưới đây. 

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Chọn Thêm giá.
 3. Chọn đơn vị tiền tệ.
 4. Nhập giá.
 5. Chọn danh sách quốc gia/khu vực sẽ áp dụng giá này.
  • Để tìm một quốc gia/khu vực, hãy nhập quốc gia/khu vực đó vào trường tìm kiếm.
  • Bạn có thể thêm hoặc bỏ các quốc gia/khu vực.

Khi bật tính năng quy đổi tiền tệ, bạn có thể liệt kê những quốc gia/khu vực sử dụng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ bạn đã chọn.

 • Giá quy đổi dựa trên giá niêm yết đã điền.

 Giá trị mặc định WORLD sẽ áp dụng giá này cho tất cả các quốc gia hoặc khu vực phù hợp.Trong phần “Giá hiệu quả” của Trung tâm đối tác mới, bạn có thể thấy:

 • Quốc gia
 • Giá niêm yết
 • Giá cơ sở
 • Doanh thu của bạn
 • Ngày có hiệu lực

Lưu ý:

 • Đối với các tài khoản tạo sau tháng 7 năm 2014, tính năng quy đổi tiền tệ sẽ bật theo mặc định.
 • Nếu bạn không sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ, hãy cung cấp giá niêm yết riêng theo đơn vị tiền tệ phù hợp với từng quốc gia/khu vực nơi bạn muốn bán sách.

Nếu bạn đã cung cấp giá niêm yết nhưng tài khoản của bạn vẫn hiện thông báo lỗi. Hãy kiểm tra chế độ cài đặt của tài khoản của bạn trong Trung tâm đối tác.

Khắc phục sự cố liên quan đến chế độ cài đặt trong Trung tâm đối tác.

Chỉnh sửa các chế độ cài đặt giá khác

Để xem chế độ cài đặt khác, hãy nhấp vào Thêm thông tin chi tiết/Hiện chế độ cài đặt bổ sung

Cài đặt

Mô tả

Giá đã bao gồm thuế chưa?

Chế độ cài đặt này sẽ xác định liệu Google có cần tính thuế cho cuốn sách hay không. 

 • Nếu giá bạn nhập đã bao gồm thuế, hãy chọn
 • Nếu giá bạn nhập chưa bao gồm thuế, hãy để trống. 

Có áp dụng luật về giá cố định không?

Chế độ cài đặt này áp dụng cho trường hợp một trong các lãnh thổ bán hàng của bạn phải tuân thủ luật về giá cố định.

 • Nếu quốc gia/khu vực phải tuân thủ luật về giá cố định:
  1. Chọn .
  2. Điền giá áp dụng riêng cho các lãnh thổ bán hàng này.
 • Nếu quốc gia/khu vực không phải tuân thủ luật về giá cố định, hãy để trống. 

Ngày có hiệu lực

Chế độ cài đặt này áp dụng nếu bạn muốn thêm một mức giá bổ sung khi đã có sẵn một mức giá. Bạn có thể thêm mức giá bổ sung ít nhất một ngày trước ngày bắt đầu.

 • Để lên lịch thay đổi giá trong tương lai, hãy nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoảng thời gian mà mức giá mới có hiệu lực. 
  • Sử dụng định dạng YYYY-MM-DD. 
  • Giá sẽ có hiệu lực từ nửa đêm ngày bắt đầu đến 23:59 ngày kết thúc, theo múi giờ của người mua.
 • Nếu muốn mức giá chỉ có hiệu lực trong vòng một ngày, hãy cài đặt cùng một ngày cho cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Nếu muốn thay đổi mức giá thành mức giá mới, hãy để trống ngày kết thúc.
 • Để có một ngày kết thúc và muốn tiếp tục bán sách sau ngày này, hãy nhớ cài đặt một mức giá mới có hiệu lực ngay sau ngày kết thúc.
 • Để xem hướng dẫn về cách lên lịch thay đổi giá qua ONIX, hãy truy cập:

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính