ราคาหนังสือ

สำคัญ: ฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายในหน้านี้ไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศหรือภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวจึงอาจใช้งานไม่ได้

หากต้องการขายหนังสือใน Google Play 

 • คุณต้องกำหนดราคาหนังสือแต่ละเล่ม 
 • นอกจากนี้คุณจะต้องตั้งค่าการชําระเงินระดับบัญชีซึ่งทำเพียงครั้งเดียวให้เสร็จสมบูรณ์ หากต้องการแก้ไขราคาสำหรับหนังสือหลายเล่ม คุณใช้สเปรดชีตได้
สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ใช้ ONIX
 • คุณควรทำการเปลี่ยนแปลงในฟีด ONIX เหมือนที่ทำในศูนย์พาร์ทเนอร์ 
 • ข้อมูลที่ให้ไว้ผ่าน ONIX จะเขียนทับการตั้งค่าที่มีอยู่เมื่อคุณส่งฟีด ONIX ครั้งถัดไป

เคล็ดลับ: หากต้องการแก้ไขราคาสำหรับหนังสือหลายเล่ม ดูวิธีแก้ไขราคาด้วยสเปรดชีต

เพิ่มราคาของหนังสือ

หากต้องการเพิ่มราคาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์พาร์ทเนอร์
 2. เลือกเพิ่มราคา
 3. เลือกสกุลเงิน
 4. ป้อนราคา
 5. เลือกรายชื่อประเทศหรือภูมิภาคที่จะใช้ราคานี้
  • หากต้องการหาประเทศหรือภูมิภาคใด ให้ป้อนชื่อประเทศหรือภูมิภาคนั้นในช่องค้นหา
  • คุณจะเพิ่มหรือยกเว้นประเทศหรือภูมิภาคได้ตามต้องการ

หากเปิดการแปลงสกุลเงินไว้ คุณจะใส่รายชื่อประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้สกุลเงินต่างจากที่ระบุไว้ได้

 • โดยราคาที่แปลงจะขึ้นอยู่กับราคาปลีกของคุณ

 WORLD ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นจะใช้ราคานี้กับประเทศหรือภูมิภาคทั้งหมดที่เป็นไปได้ คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ในส่วน "ราคาที่มีผล" ในศูนย์พาร์ทเนอร์ใหม่

 • ประเทศ
 • ราคาปลีก
 • ราคาฐาน
 • รายได้
 • วันที่มีผล

เคล็ดลับ

 • บัญชีที่สร้างขึ้นหลังเดือนกรกฎาคม 2014 จะเปิดการแปลงสกุลเงินไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น
 • หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือแปลงสกุลเงิน ให้ระบุราคาปลีกแยกต่างหากในสกุลเงินที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการขายหนังสือ

หากคุณระบุราคาปลีกแล้ว แต่บัญชีแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบการตั้งค่าในศูนย์พาร์ทเนอร์ของบัญชีของคุณ

แก้ปัญหาการตั้งค่าในศูนย์พาร์ทเนอร์

แก้ไขการตั้งค่าราคาเพิ่มเติม

หากต้องการดูการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม/แสดงการตั้งค่าเพิ่มเติม 

การตั้งค่า

คำอธิบาย

รวมภาษีหรือยัง

การตั้งค่านี้เป็นตัวกำหนดว่า Google ควรจะคำนวณภาษีสำหรับหนังสือหรือไม่ 

 • หากราคารวมภาษี ให้เลือกใช่ 
 • หากราคายังไม่รวมภาษี ให้เว้นว่างไว้ 

กฎหมายราคาคงที่มีผลบังคับใช้ไหม

การตั้งค่านี้จะมีผลใช้งานหากกฎหมายการกำหนดราคาคงที่มีผลบังคับใช้กับพื้นที่ขายแห่งใดแห่งหนึ่งของคุณ

 • หากประเทศหรือภูมิภาคนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายการกำหนดราคาคงที่ ให้ทำดังนี้ 
  1. เลือกใช่
  2. ระบุราคาแยกต่างหากสำหรับพื้นที่ขายเหล่านี้
 • หากประเทศหรือภูมิภาคนั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการกำหนดราคาคงที่ ให้เว้นว่างไว้ 

วันที่มีผล

การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับกรณีที่คุณใส่ราคาเพิ่มเติมราคาใหม่เมื่อมีราคาอยู่แต่เดิมแล้ว โดยสามารถตั้งค่าก่อนถึงวันที่เริ่มต้นอย่างน้อย 1 วัน

 • หากต้องการกำหนดเวลาให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลาที่ราคาใหม่จะมีผล 
  • ใช้รูปแบบ ปปปป-ดด-วว 
  • ราคาจะมีผลตอนเที่ยงคืนของวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดลงในเวลา 23:59 น. ของวันที่สิ้นสุดตามเขตเวลาของผู้ซื้อ
 • หากต้องการให้ราคามีผลเพียงวันเดียว ให้ใช้วันเดียวกันทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
 • หากต้องการทำให้ราคาใหม่เป็นราคาถาวร ก็ไม่ต้องระบุวันที่สิ้นสุด
 • หากต้องการระบุวันที่สิ้นสุดและต้องการให้หนังสือวางขายต่อไป โปรดตรวจสอบว่าหนังสือมีอีกราคาหนึ่งที่จะมีผลทันทีหลังจากนั้น

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก