Bokens pris

Du måste ange priser för alla böcker som du vill sälja på Google Play. Om du vill sälja böcker måste du också göra en engångskonfigurering av betalningsinställningarna på kontonivå. Om du vill ändra priser för flera böcker kan du använda ett kalkylark.

För partner som använder ONIX ska alla ändringar som görs i partnercentret även göras i ONIX-flödet. Nästa gång du skickar ett ONIX-flöde skrivs de befintliga inställningarna över med den information du skickade via ONIX.

Några av funktionerna som beskrivs på den här sidan kanske inte är tillgängliga, eftersom det bara går att sälja böcker på Google Play i vissa länder/regioner.

Lägga till ett pris för boken

Följ stegen nedan om du vill lägga till ett nytt pris.

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Välj Lägg till ett pris.
 3. Välj valuta.
 4. Ange priset.
 5. Välj listan med de länder eller regioner där priset ska gälla.
  • För att hitta ett land eller en region anger du namnet i sökfältet.
  • Du kan lägga till eller utesluta länder eller regioner.
Obs! I konton som har skapats efter juli 2014 är valutaomvandling aktiverat som standard.

I avsnittet Gällande pris i det nya partnercentret hittar du följande:

 • Land
 • Listpris
 • Baspris
 • Dina intäkter
 • Giltighetsdatum

Tips! Om du inte använder verktyget för valutaomvandling måste du ange separata listpriser i tillämplig valuta för varje land.

Om du har angett ett listpris men ett felmeddelande visas i kontot (t.ex. att prisuppgifter saknas eller inte kan tillämpas) kan du behöva kontrollera inställningarna i partnercentret. Om du behöver mer hjälp kan du använda felsökningsverktyget för Play Böcker.

Redigera fler prisinställningar

Här hittar du fler inställningar:

 1. Välj Mer information/Visa ytterligare inställningar.
 2. Lägg till, redigera eller ta bort priser.
  • Du raderar ett pris genom att klicka på X vid en rad.
 3. Välj Spara.

Om du vill se fler inställningar klickar du på Mer information/Visa ytterligare inställningar.

Inställning

Beskrivning

Är priset inklusive skatt?

Den här inställningen avgör om Google ska beräkna skatten för en bok.

 • Om skatt ingår i priset väljer du Ja.
 • Om skatt inte ingår i priset lämnar du tomt.

Gäller regler om fast pris?

Den här inställningen gäller om lagar om fast bokpris gäller i något av dina försäljningsområden.

 • Om fasta bokpriser gäller i landet eller regionen:
  1. Välj Ja.
  2. Ange separata priser för dessa försäljningsområden.
 • Om fasta priser inte gäller i landet eller regionen lämnar du fältet tomt.

Giltighetsdatum

Inställningen gäller när du lägger till ett nytt pris och redan har ett befintligt pris. Du kan göra detta minst en dag före startdatumet.

 • Om du vill schemalägga en prisändring i framtiden anger du start- och slutdatum för perioden när det nya priset ska gälla. 
  • Använd formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
  • Priset börjar gälla vid midnatt på startdatumet och slutar att gälla 23.59 på slutdatumet, enligt köparens tidszon.
 • Om du vill att priset bara ska gälla en dag ställer du in samma datum som start- och slutdatum.
 • Om du vill göra det nya priset permanent lämnar du fältet för slutdatumet tomt.
 • Om du har angett ett slutdatum och vill att boken ska fortsätta vara tillgänglig för försäljning efteråt ser du till att boken har ett annat pris som börjar gälla direkt efteråt.
 • Om du vill ha anvisningar om hur du anger schemalagda prisändringar via ONIX:
  • Visa specifikationerna <PriceEffectiveFrom> och <PriceEffectiveUntil> för ONIX 2.1.
  • Visa specifikationerna <PriceDate> för ONIX 3.0.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
82437
false
false