Bokens pris

Du måste ange priser för alla böcker som du vill sälja på Google Play. Om du vill sälja böcker måste du också göra en engångskonfigurering av betalningsinställningarna på kontonivå. Du kan använda ett kalkylark om du vill redigera priserna för flera böcker.

För partner som använder ONIX ska alla ändringar som görs i partnercentret även göras i ONIX-flödet. Nästa gång du skickar ett ONIX-flöde skrivs de befintliga inställningarna över med den information du skickade via ONIX.

Obs! Vissa funktioner som beskrivs på den här sidan är kanske inte tillgängliga, eftersom bokförsäljningen på Google Play är begränsad till vissa länder.

Lägga till ett pris för boken

Hur du lägger till ett nytt pris varierar beroende på vilken version av partnercentret du använder.

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Klicka på Lägg till ett pris.
 3. Välj valuta.
 4. Ange priset.
 5. Välj listan med de länder/regioner där priset ska gälla.
  Obs! Börja skriva landet/regionen så visas matchande länder/regioner. Om du vill utesluta länder från en region väljer du de länder som du vill utesluta från listan.

Om valutaomvandling har aktiverats kan du lista länderna som använder en annan valuta än den du angav. Dina omvandlade priser baseras på ditt listpris. Standardvärdet WORLD tillämpar priset på alla länder där det är möjligt.
Obs! I konton som har skapats efter juli 2014 är valutaomvandling aktiverad som standard.

I avsnittet Gällande pris i det nya partnercentret hittar du följande:

 • Land
 • Listpris
 • Baspris
 • Dina intäkter
 • Giltighetsdatum

Tips! Om du inte använder valutaomvandlingsverktyget bör du ange separata listpriser i lämplig valuta för varje land där du vill sälja boken.

Om du har angett ett listpris men kontot visar ett felmeddelande (t.ex. Prisuppgifter saknas eller kan inte tillämpas) kan du behöva kontrollera inställningarna i partnercentret för kontot. Använd vår felsökare om du vill ha hjälp att konfigurera nödvändiga inställningar.

Redigera fler prisinställningar

Om du vill visa ytterligare inställningar klickar du på Mer information/Visa ytterligare inställningar.

Inställning

Beskrivning

Är priset inklusive skatt?

Markera den här rutan/välj Ja om priset är inklusive moms. Om du lämnar rutan tom och anger priser exklusive moms beräknar Google ungefärliga priser för köparna, inklusive moms.

Gäller regler om fast pris?

Markera den här rutan/välj Ja om det finns fasta bokprislagar i de länder där priset gäller. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har angett att det finns lagar om fast bokpris i något av dina försäljningsområden. Om du har ett försäljningsområde med länder där lagar om fast prissättning förekommer och ett försäljningsområde med andra länder anger du separata priser för dessa försäljningsområden.

Giltighetsdatum

Vi rekommenderar att du använder den här inställningen om du lägger till ett nytt pris och redan har ett befintligt pris. Om du vill schemalägga en prisändring i framtiden anger du start- och slutdatum för perioden när det nya priset ska gälla. Använd formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Priset börjar gälla från 00.00 (midnatt) på startdatumet och upphör 23.59 på slutdatumet, enligt köparens tidszon.

 • Ange schemalagda priser minst en dag före startdatumet.
 • Du kan låta priset gälla enbart en dag genom att använda samma start- och slutdatum.
 • Om du vill göra det nya priset permanent lämnar du fältet för slutdatumet tomt.
 • Om du vill inkludera ett slutdatum och att boken ska fortsätta vara tillgänglig för försäljning efteråt ser du till att boken har ett annat pris som börjar gälla direkt efteråt.
 • Om du vill visa anvisningar om hur du anger schemalagda prisändringar via ONIX:
  • Visa specifikationerna <PriceEffectiveFrom> och <PriceEffectiveUntil> för ONIX 2.1.

  • Visa specifikationerna <PriceDate> för ONIX 3.0.

När du är klar med att lägga till eller redigera priserna klickar du på Spara.

Om du vill radera ett pris klickar du på X för varje rad.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false