Bokens pris

Viktigt! Vissa funktioner som beskrivs på den här sidan är inte tillgängliga i vissa länder eller regioner. Detta gör att några av funktionerna som beskrivs på den här sidan kanske inte är tillgängliga.

Så här säljer du böcker på Google Play. 

 • Du måste prissätta alla böcker
 • Du måste också göra en engångskonfigurering av betalningsinställningarna på kontonivå. Om du vill ändra priser för flera böcker kan du använda ett kalkylark.
Partner som använder ONIX:
 • Alla ändringar du gör i partnercentret ska även göras i ONIX-flödet.
 • Nästa gång du skickar ett ONIX-flöde skrivs de befintliga inställningarna över med den information du skickade via ONIX.

Tips! Om du vill ändra priset för flera böcker. Läs mer om hur du ändrar priser med ett kalkylark.

Lägga till ett pris för boken

Följ stegen nedan om du vill lägga till ett nytt pris.

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Välj Lägg till ett pris.
 3. Välj valuta.
 4. Ange priset.
 5. Välj listan med de länder eller regioner där priset ska gälla.
  • För att hitta ett land eller en region anger du namnet i sökfältet.
  • Du kan lägga till eller utesluta länder eller regioner.

Om valutaomvandling är aktiverat kan du lista de länder eller regioner som använder en annan valuta än den du har angivit.

 • Omvandlade priser baseras på ditt listpris.

Standardvärdet WORLD tillämpar priset på alla länder och regioner där det är möjligt. I avsnittet Gällande pris i det nya partnercentret hittar du följande:

 • Land
 • Listpris
 • Baspris
 • Dina intäkter
 • Giltighetsdatum

Tips!

 • I konton som har skapats efter juli 2014 är valutaomvandling aktiverat som standard.
 • Tips! Om du inte använder verktyget för valutaomvandling måste du ange separata listpriser i tillämplig valuta för varje land eller region där du vill sälja boken.

Om du har angett ett listpris men ett felmeddelande visas i kontot kontrollerar du inställningarna i i ditt konto i partnercentret.

Felsök inställningarna i partnercentret.

Redigera fler prisinställningar

Om du vill se fler inställningar klickar du på Mer information/Visa ytterligare inställningar.

Inställning

Beskrivning

Är priset inklusive skatt?

Den här inställningen avgör om Google ska beräkna skatten för en bok.

 • Om skatt ingår i priset väljer du Ja.
 • Om skatt inte ingår i priset lämnar du tomt.

Gäller regler om fast pris?

Den här inställningen gäller om lagar om fast bokpris gäller i något av dina försäljningsområden.

 • Om fasta bokpriser gäller i landet eller regionen:
  1. Välj Ja.
  2. Ange separata priser för dessa försäljningsområden.
 • Om fasta priser inte gäller i landet eller regionen lämnar du fältet tomt.

Giltighetsdatum

Inställningen gäller när du lägger till ett nytt pris och redan har ett befintligt pris. Du kan göra detta minst en dag före startdatumet.

 • Om du vill schemalägga en prisändring i framtiden anger du start- och slutdatum för perioden när det nya priset ska gälla. 
  • Använd formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
  • Priset börjar gälla vid midnatt på startdatumet och slutar att gälla 23.59 på slutdatumet, enligt köparens tidszon.
 • Om du vill att priset bara ska gälla en dag ställer du in samma datum som start- och slutdatum.
 • Om du vill göra det nya priset permanent lämnar du fältet för slutdatumet tomt.
 • Om du har angett ett slutdatum och vill att boken ska fortsätta vara tillgänglig för försäljning efteråt ser du till att boken har ett annat pris som börjar gälla direkt efteråt.
 • Om du vill ha anvisningar om hur du anger schemalagda prisändringar via ONIX:
  • Visa specifikationerna <PriceEffectiveFrom> och <PriceEffectiveUntil> för ONIX 2.1.
  • Visa specifikationerna <PriceDate> för ONIX 3.0.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9737335302258301940