Ceny książek

Ważne: niektóre funkcje opisane na tej stronie mogą być niedostępne w pewnych krajach lub regionach. W takiej sytuacji nie będzie można ich użyć.

Aby sprzedawać książki w Google Play:

 • musisz wycenić każdą książkę;
 • musisz też przeprowadzić jednorazową konfigurację ustawień płatności na poziomie konta. Jeśli chcesz zmienić ceny większej liczby książek, możesz użyć arkusza kalkulacyjnego.
W przypadku partnerów korzystających ze standardu ONIX:
 • wszelkie zmiany dokonane w Centrum Partnerów musisz wprowadzić także we własnym pliku danych ONIX;
 • gdy następnym razem będziesz wysyłać plik danych ONIX, informacje, które dostarczysz za pomocą tego standardu, zastąpią dotychczasowe ustawienia.

Wskazówka: możesz edytować ceny wielu książek. Jak edytować ceny za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Dodawanie ceny do książki

Aby dodać nową cenę, wykonaj te czynności.

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Kliknij Dodaj cenę.
 3. Wybierz walutę.
 4. Wpisz cenę.
 5. Wybierz listę krajów lub regionów, w których ta cena ma obowiązywać.
  • Aby znaleźć kraj lub region, wpisz go w polu wyszukiwania.
  • Możesz dodać lub wykluczyć kraje i regiony.

Jeśli masz włączony przelicznik walut, możesz podać kraje lub regiony, w których obowiązuje inna waluta niż ta określona przez Ciebie.

 • Ceny przeliczone wynikają z podanej przez Ciebie rynkowej ceny detalicznej.

Wartość domyślna WORLD oznacza, że cena ma obowiązywać we wszystkich możliwych krajach lub regionach. Sekcja „Obowiązujące ceny” w nowym Centrum Partnerów zawiera te elementy:

 • Kraj
 • Rynkowa cena detaliczna
 • Cena podstawowa
 • Twoje przychody
 • Daty obowiązywania

Wskazówki:

 • Na kontach założonych po lipcu 2014 r. przelicznik walut jest domyślnie włączony.
 • Jeśli nie używasz narzędzia do przeliczania walut, dla każdego kraju lub regionu, w którym chcesz sprzedawać książkę, musisz podać osobną rynkową cenę detaliczną w odpowiedniej walucie.

Jeśli po podaniu przez Ciebie rynkowej ceny detalicznej na koncie jest wyświetlany komunikat o błędzie, sprawdź ustawienia na koncie w Centrum Partnerów.

Rozwiązywanie problemów z ustawieniami w Centrum Partnerów

Edytowanie innych ustawień cen

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień, kliknij Więcej szczegółów / Pokaż ustawienia dodatkowe.

Ustawienie

Opis

Czy zawiera podatek?

To ustawienie określa, czy Google ma obliczać podatki od książki.

 • Jeśli cena zawiera podatki, wybierz Tak.
 • Jeśli cena nie zawiera podatków, pozostaw to pole puste.

Czy ma zastosowanie wymóg stałej ceny?

To ustawienie obowiązuje wtedy, gdy w jednym z Twoich obszarów sprzedaży przepisy prawa wymagają stałych cen.

 • Jeśli w danym kraju lub regionie obowiązują przepisy o stałych cenach:
  1. Wybierz Tak.
  2. Podaj dla tych obszarów sprzedaży osobne ceny.
 • Jeśli w danym kraju lub regionie nie obowiązują przepisy o stałych cenach, pozostaw to pole puste.

Daty obowiązywania

To ustawienie obowiązuje, gdy chcesz dodać nową cenę dodatkową, a masz już ustaloną cenę. Możesz to zrobić na przynajmniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia.

 • Aby zaplanować zmianę ceny w przyszłości, wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia okresu obowiązywania nowej ceny. 
  • Użyj formatu RRRR-MM-DD.
  • Cena będzie obowiązywać od godziny 00:00 daty rozpoczęcia do godziny 23:59 daty zakończenia według strefy czasowej kupującego.
 • Aby cena obowiązywała tylko przez 1 dzień, jako datę rozpoczęcia i zakończenia ustaw tę samą datę.
 • Aby ustawić nową cenę jako stałą, datę zakończenia pozostaw pustą.
 • Jeśli podasz datę zakończenia, ale chcesz, aby książka była dostępna w sprzedaży po tym okresie, określ inną cenę książki, która zacznie obowiązywać natychmiast po tej dacie.
 • Aby dowiedzieć się, jak podawać zaplanowane zmiany cen za pomocą standardu ONIX:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4905398357810763789
true