Ceny książek

Każda książka, którą chcesz sprzedawać w Google Play, musi mieć cenę. Aby sprzedawać książki, musisz też przeprowadzić jednorazową konfigurację ustawień płatności na poziomie konta. Jeśli chcesz zmienić ceny większej liczby książek, możesz użyć arkusza kalkulacyjnego.

W przypadku Partnerów korzystających ze standardu ONIX wszelkie zmiany dokonane w Centrum Partnerów musisz wprowadzić także we własnym pliku danych ONIX. Gdy następnym razem będziesz go wysyłać, informacje dostarczone za jego pomocą zastąpią bieżące ustawienia.

Niektóre funkcje opisane na tej stronie mogą być niedostępne, ponieważ sprzedaż książek w Google Play jest ograniczona do wybranych krajów/regionów.

Dodawanie ceny do książki

Aby dodać nową cenę, wykonaj te czynności.

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Kliknij Dodaj cenę.
 3. Wybierz walutę.
 4. Wpisz cenę.
 5. Wybierz listę krajów lub regionów, w których ta cena ma obowiązywać.
  • Aby znaleźć kraj lub region, wpisz go w polu wyszukiwania.
  • Możesz dodać lub wykluczyć kraje i regiony.
Wskazówka: na kontach założonych po lipcu 2014 r. przelicznik walut jest domyślnie włączony.

W sekcji „Obowiązujące ceny” w nowej wersji Centrum Partnerów znajdują się te informacje:

 • Kraj
 • Rynkowa cena detaliczna
 • Cena podstawowa
 • Twoje przychody
 • Daty obowiązywania

Wskazówka: jeśli nie używasz narzędzia do przeliczania walut, dla każdego kraju musisz podać osobną rynkową cenę detaliczną w odpowiedniej walucie.

Jeśli po podaniu przez Ciebie rynkowej ceny detalicznej na koncie jest wyświetlany komunikat o błędzie, taki jak „Brak informacji o cenie lub nie można ich zastosować”, konieczne może być sprawdzenie ustawień w Centrum Partnerów. Aby uzyskać dodatkową pomoc, możesz użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z Książkami Play.

Edytowanie innych ustawień cen

Aby uzyskać dostęp do ustawień dodatkowych:

 1. Wybierz Więcej szczegółów / Pokaż ustawienia dodatkowe.
 2. Dodaj, edytuj lub usuń ceny.
  • Aby usunąć cenę, w danym wierszu kliknij X.
 3. Kliknij Zapisz.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień, kliknij Więcej szczegółów / Pokaż ustawienia dodatkowe.

Ustawienie

Opis

Czy zawiera podatek?

To ustawienie określa, czy Google ma obliczać podatki od książki.

 • Jeśli cena zawiera podatki, wybierz Tak.
 • Jeśli cena nie zawiera podatków, pozostaw to pole puste.

Czy ma zastosowanie wymóg stałej ceny?

To ustawienie obowiązuje wtedy, gdy w jednym z Twoich obszarów sprzedaży przepisy prawa wymagają stałych cen.

 • Jeśli w danym kraju lub regionie obowiązują przepisy o stałych cenach:
  1. Wybierz Tak.
  2. Podaj dla tych obszarów sprzedaży osobne ceny.
 • Jeśli w danym kraju lub regionie nie obowiązują przepisy o stałych cenach, pozostaw to pole puste.

Daty obowiązywania

To ustawienie obowiązuje, gdy chcesz dodać nową cenę dodatkową, a masz już ustaloną cenę. Możesz to zrobić na przynajmniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia.

 • Aby zaplanować zmianę ceny w przyszłości, wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia okresu obowiązywania nowej ceny. 
  • Użyj formatu RRRR-MM-DD.
  • Cena będzie obowiązywać od godziny 00:00 daty rozpoczęcia do godziny 23:59 daty zakończenia według strefy czasowej kupującego.
 • Aby cena obowiązywała tylko przez 1 dzień, jako datę rozpoczęcia i zakończenia ustaw tę samą datę.
 • Aby ustawić nową cenę jako stałą, datę zakończenia pozostaw pustą.
 • Jeśli podasz datę zakończenia, ale chcesz, aby książka była dostępna w sprzedaży po tym okresie, określ inną cenę książki, która zacznie obowiązywać natychmiast po tej dacie.
 • Aby dowiedzieć się, jak podawać zaplanowane zmiany cen za pomocą standardu ONIX:
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
82437
false
false