Bokpriser

Alle bøker som skal selges på Google Play, må ha en pris. For å selge bøker må du også gjennom en engangskonfigurering av betalingsinnstillingene dine på kontonivå. Hvis du vil endre prisene på flere bøker, kan du bruke et regneark.

Hvis du bruker ONIX, bør eventuelle endringer du gjør i partnersenteret, også gjøres i ONIX-feeden din. Neste gang du sender en ONIX-feed, blir de eksisterende innstillingene overskrevet av informasjonen du oppgir via ONIX.

Enkelte funksjoner som beskrives på denne siden, er kanskje ikke tilgjengelige, siden salg av bøker på Google Play er begrenset til bestemte land/regioner.

Legg til en pris for boken din

Følg veiledningen nedenfor for å legge til nye priser. 

 1. Logg på partnersenteret.
 2. Velg Legg til pris.
 3. Velg valutaen.
 4. Oppgi prisen.
 5. Velg listen over land eller områder denne prisen skal gjelde i.
  • For å finne et land eller en region, skriv inn navnet i søkefeltet.
  • Du kan legge til eller ekskludere land eller regioner.
Tips: Kontoer som er opprettet etter juli 2014, har valutakonvertering slått på som standard.

I «Gyldige priser»-delen i det nye partnersenteret finner du

 • Land
 • Listepris
 • Grunnpris
 • Inntekten din
 • Gyldighetsdatoer

Tips: Hvis du ikke bruker konverteringsverktøyet for valuta, må du oppgi separate listepriser i landenes lokale valuta.

Hvis du oppgir en listepris, men kontoen din viser en feilmelding, for eksempel «Prisinformasjonen mangler eller er ikke relevant», kan det hende du bør sjekke innstillingene i partnersenteret. Hvis du trenger mer hjelp, kan du bruke feilsøkingsverktøyet for Play Bøker.

Endre flere prisinnstillinger

Slik får du tilgang til flere innstillinger:

 1. Velg Flere detaljer/Vis flere innstillinger.
 2. Legg til, endre eller slett priser.
  • For å slette en pris, velg X i raden for den.
 3. Velg Lagre.

For å finne flere innstillinger, klikk på Mer informasjon / Vis flere innstillinger

Innstilling

Beskrivelse

Er avgifter inkludert?

Denne innstillingen avgjør om Google skal beregne avgifter for bøker. 

 • Hvis prisen inkluderer avgifter, velger du Ja
 • Hvis prisen ikke inkluderer avgifter, lar du dette stå tomt. 

Gjelder lover om faste priser?

Denne innstillingen gjelder hvis lover om faste priser gjelder for et av salgsområdene dine.

 • Hvis landet eller regionen er underlagt lover om faste priser:
  1. Velg Ja.
  2. Legg inn egne priser for disse salgsområdene.
 • Hvis landet eller regionen ikke er underlagt lover om faste priser, lar du feltet stå tomt. 

Gyldighetsdatoer

Denne innstillingen gjelder når du legger til en ny tilleggspris når du allerede har en pris. Du kan gjøre dette minst én dag før startdatoen.

 • Hvis du vil planlegge en prisendring i fremtiden, kan du endre start- og sluttdaton for perioden den nye prisen skal gjelde i. 
  • Bruk formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. 
  • Prisen trer i kraft ved midnatt på startdatoen og utløper kl. 23.59 på sluttdatoen i henhold til kjøperens tidssone.
 • Hvis du vil gjøre prisen gyldig for bare én dag, bruk samme dato for start- og sluttdatoen.
 • Hvis du vil gjøre den nye prisen permanent, lar du sluttdatoen stå blank.
 • Hvis du inkluderer en sluttdato og vil at boken din fortsatt skal være tilgjengelig for salg etterpå, må du sørge for at boken har en annen pris som trer i kraft umiddelbart etter at den andre deaktiveres.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
82437
false
false