Grāmatu cenas

Svarīgi! Dažas šajā lapā aprakstītās funkcijas nav pieejamas noteiktās valstīs vai reģionos. Tāpēc dažas funkcijas, kas aprakstītas šajā lapā, var nebūt pieejamas.

Ja vēlaties pārdot grāmatu pakalpojumā Google Play, veiciet tālāk minētās darbības. 

 • Katrai grāmatai ir jānosaka cena. 
 • Jums ir arī jānorāda konta līmeņa maksājumu iestatījumi. Ja vēlaties rediģēt cenas vairākām grāmatām, varat izmantot izklājlapu.
Partneriem, kuri izmanto ONIX:
 • visas partneru centrā veiktās izmaiņas ir jāveic arī ONIX plūsmā; 
 • nākamreiz, kad nosūtīsiet ONIX plūsmu, ONIX sistēmā norādītā informācija aizstās jūsu iepriekš veiktos iestatījumus.

Padoms: ja vēlaties rediģēt cenas vairākām grāmatām, uzziniet, kā rediģēt cenas, izmantojot izklājlapu.

Cenas pievienošana grāmatai

Lai pievienotu jaunu cenu, veiciet tālāk norādītās darbības. 

 1. Pierakstieties partneru centrā.
 2. Atlasiet Pievienot cenu.
 3. Izvēlieties valūtu.
 4. Ievadiet cenu.
 5. Atlasiet to valstu vai reģionu sarakstu, kur jālieto šī cena.
  • Lai atrastu valsti vai reģionu, ievadiet to meklēšanas laukā.
  • Varat pievienot vai izslēgt valstis vai reģionus.

Ja ir ieslēgta valūtas konvertēšana, varat norādīt valstis vai reģionus, kuros tiek izmantota cita valūta, kas atšķiras no norādītās.

 • Konvertēto cenu pamatā ir jūsu izvēlētā mazumtirdzniecības cena.

 Izmantojot noklusējuma vērtību WORLD, šī cena tiks lietota visās iespējamās valstīs vai reģionos. Partneru centra jaunajā versijā sadaļā “Faktiskās cenas” varat skatīt tālāk norādīto informāciju.

 • Valsts
 • Mazumtirdzniecības cena
 • Pamatcena
 • Jūsu ieņēmumi
 • Spēkā stāšanās datumi

Padomi

 • Kontos, kas izveidoti pēc 2014. gada jūlija, valūtas konvertēšana ir iespējota pēc noklusējuma.
 • Ja neizmantojat valūtas konvertēšanas rīku, norādiet atsevišķas mazumtirdzniecības cenas atbilstošā valūtā katrai valstij vai reģionam, kurā vēlaties pārdot grāmatu.

Ja norādāt mazumtirdzniecības cenu, taču jūsu kontā tiek rādīts kļūdas ziņojums, pārbaudiet iestatījumus partneru centrā savā kontā.

Novērsiet problēmas ar iestatījumiem partneru centrā.

Citu cenas iestatījumu rediģēšana

Lai atrastu vairāk iestatījumu, noklikšķiniet uz Plašāka informācija/Rādīt papildu iestatījumus

Iestatījums

Apraksts

Vai ir iekļauts nodoklis?

Šis iestatījums nosaka, vai uzņēmumam Google attiecīgajai grāmatai ir jāaprēķina nodokļi. 

 • Ja jūsu cenā ir iekļauti nodokļi, atlasiet
 • Ja cenā nav iekļauti nodokļi, atstājiet lauku tukšu. 

Vai ir spēkā fiksētu cenu likumi?

Šis iestatījums tiek lietots, ja kādā no tirdzniecības teritorijām ir spēkā tiesību akti par fiksētām cenām.

 • Ja valstī vai reģionā ir spēkā tiesību akti par fiksētām cenām, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
  1. Atlasiet .
  2. Norādiet atsevišķas cenas šīm pārdošanas teritorijām.
 • Ja valstī vai reģionā nav spēkā tiesību akti par fiksētām cenām, atstājiet šo lauku tukšu. 

Spēkā stāšanās datumi

Šis iestatījums ir paredzēts gadījumiem, kad jums jau ir iestatīta cena, taču vēlaties pievienot jaunu papildu cenu. Varat to izdarīt vismaz vienu dienu pirms sākuma datuma.

 • Lai ieplānotu cenu izmaiņas nākotnē, ievadiet tā perioda sākuma un beigu datumu, kad nepieciešams mainīt cenu. 
  • Izmantojiet šādu formātu: GGGG-MM-DD. 
  • Cena būs spēkā no sākuma datuma pusnakts līdz plkst. 23:59 beigu datumā atbilstoši pircēja laika joslai.
 • Lai cena būtu spēkā tikai vienu dienu, kā sākuma un beigu datumu norādiet vienu un to pašu datumu.
 • Ja vēlaties, lai jaunā cena paliktu spēkā pastāvīgi, atstājiet beigu datuma lauku tukšu.
 • Ja tomēr norādāt beigu datumu un vēlaties pēc tam turpināt piedāvāt grāmatu iegādei, iestatiet grāmatai citu cenu, kas būs spēkā pēc izmaiņu perioda beigām.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne