Cijene knjiga

Cijene su obavezne za svaku knjigu koju želite prodavati na Google Playu. Da biste prodavali knjige, trebate i jednokratno postaviti postavke plaćanja na razini računa. Ako želite urediti cijene za više knjiga, možete upotrijebiti proračunsku tablicu.

Ako ste partner koji upotrebljava ONIX, sve promjene koje napravite u Partnerskom centru trebale bi se pojaviti i u ONIX feedu. Sljedeći put kada pošaljete ONIX feed, podaci koje ste unijeli putem ONIX-a prebrisat će trenutačne postavke.

Neke značajke opisane na ovoj stranici možda nisu dostupne jer je prodaja knjiga na Google Playu ograničena na određene zemlje/regije.

Dodavanje cijene knjizi

Da biste dodali novu cijenu, slijedite upute u nastavku.

 1. Prijavite se u Partnerski centar.
 2. Odaberite opciju Dodajte cijenu.
 3. Odaberite valutu.
 4. Unesite cijenu.
 5. Odaberite popis zemalja ili regija u kojima će se primjenjivati ta cijena.
  • Da biste pronašli zemlju ili regiju, unesite je u polje za pretraživanje.
  • Možete dodati ili izuzeti zemlje ili regije.
Savjet: za račune izrađene nakon srpnja 2014. pretvorba valute uključena je prema zadanim postavkama.

U odjeljku "Cijene na snazi" novog Partnerskog centra možete pronaći sljedeće podatke:

 • zemlju
 • maloprodajnu cijenu
 • osnovnu cijenu
 • svoj prihod
 • datume stupanja na snagu.

Savjet: ako ne upotrebljavate alat za pretvorbu valuta, morate navesti zasebne maloprodajne cijene u odgovarajućoj valuti za svaku zemlju.

Ako navedete maloprodajnu cijenu, a vaš račun prikazuje poruku o pogrešci, na primjer "Podaci o cijenama nedostaju ili nisu primjenjivi", možda ćete trebati provjeriti postavke u Partnerskom centru. Za dodatnu pomoć možete upotrijebiti alat za rješavanje problema s Play knjigama.

Uređivanje dodatnih postavki cijene

Da biste pristupili dodatnim postavkama:

 1. Odaberite Više pojedinosti/Prikaz dodatnih postavki.
 2. Dodavanje, uređivanje ili brisanje cijena.
  • Da biste izbrisali cijenu, odaberite X u svakom retku.
 3. Odaberite Spremi.

Da biste pronašli više postavki, kliknite Više pojedinosti/Prikaz dodatnih postavki.

Postavka

Opis

Je li porez uključen?

Ova postavka određuje treba li Google izračunati poreze za knjigu.

 • Ako vaša cijena uključuje poreze, odaberite Da.
 • Ako vaša cijena ne uključuje poreze, ostavite prazno.

Primjenjuju li se zakoni o fiksnoj cijeni?

Ta se postavka primjenjuje ako se na neko od vaših prodajnih područja primjenjuju zakoni o fiksnoj cijeni.

 • Ako se u zemlji ili regiji primjenjuju zakoni o fiksnoj cijeni:
  1. Odaberite Da.
  2. Navedite zasebne cijene za ta prodajna područja.
 • Ako se i zemlji ili regiji ne primjenjuju zakoni o fiksnoj cijeni, ostavite prazno.

Datumi stupanja na snagu

Ova se postavka primjenjuje na dodavanje nove dodatne cijene kad već imate postojeću cijenu. To možete učiniti barem jedan dan prije datuma početka.

 • Da biste zakazali promjenu cijene u budućnosti, unesite početni i završni datum za razdoblje kada će na snazi biti nova cijena. 
  • Upotrijebite format GGGG-MM-DD.
  • Cijena stupa na snagu u ponoć na datum početka, a istječe u 23:59 na datum završetka prema vremenskoj zoni kupca.
 • Da bi cijena bila na snazi samo jedan dan, upotrijebite isti datum za datum početka i datum završetka.
 • Da bi nova cijena bila trajna, datum završetka ostavite prazan.
 • Da biste uključili datum završetka, a želite da vaša knjiga nakon njega i dalje bude dostupna za prodaju, svakako navedite drugu cijenu koja će početi vrijediti neposredno nakon toga.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false
false
true
82437
false
false