Cijene knjiga

Cijene su obavezne za svaku knjigu koju želite prodavati na Google Playu. Da biste prodavali knjige, trebat ćete i jednokratno postaviti postavke plaćanja na razini računa. Možete upotrijebiti proračunsku tablicu ako želite urediti cijene više knjiga.

Za partnere koji upotrebljavaju ONIX, sve promjene koje napravite u Partnerskom centru trebale bi se napraviti i u ONIX feedu. Sljedeći put kada pošaljete ONIX feed, podaci koje ste unijeli putem ONIX-a prebrisat će postojeće postavke.

Napomena: neke značajke opisane na ovoj stranici možda nisu dostupne jer je prodaja knjiga na Google Playu ograničena na određene zemlje.

Dodavanje cijene knjizi

Koraci za dodavanje nove cijene ovise o verziji Partnerskog centra koju upotrebljavate.

 1. Prijavite se u Partnerski centar.
 2. Kliknite Dodavanje cijene.
 3. Odaberite valutu.
 4. Unesite cijenu.
 5. Odaberite popis zemalja/regija u kojima će se primjenjivati ta cijena.
  Napomena: počnite upisivati naziv zemlje/regije kako bi se prikazale podudarne zemlje/regije. Da biste izuzeli zemlje iz neke regije, odaberite one zemlje koje želite izostaviti s popisa.

Ako je omogućena pretvorba valute, možete dodati na popis zemlje koje koriste valutu različitu od one koju ste naveli. Preračunate cijene temeljit će se na vašoj cijeni u maloprodaji. Zadana vrijednost, WORLD, primjenjivat će tu cijenu na sve moguće zemlje.
Note: za račune izrađene nakon srpnja 2014. pretvorba valute uključena je prema zadanim postavkama.

U odjeljku "Cijene na snazi" novog Partnerskog centra možete pronaći:

 • Zemlja
 • Cijena u maloprodaji
 • Osnovna cijena
 • Vaš prihod
 • Datumi stupanja na snagu

Napomena: ako ne upotrebljavate alat za pretvorbu valuta, trebate navesti zasebne maloprodajne cijene u odgovarajućoj valuti za svaku zemlju u kojoj želite prodavati knjigu.

Ako ste naveli cijenu u maloprodaji, a vaš račun prikazuje poruku o pogrešci, na primjer "Podaci o cijenama nedostaju ili nisu primjenjivi", možda ćete trebati provjeriti postavke u Partnerskom centru svog računa. Pomoć za konfiguriranje potrebnih postavki potražite u našem alatu za rješavanje problema.

Uređivanje dodatnih postavki cijene

Da biste pristupili dodatnim postavkama, kliknite Više pojedinosti/Prikaži dodatne pojedinosti.

Postavka

Opis

Je li porez uključen?

Stavite kvačicu u okvir/odaberite Da ako vaša cijena uključuje porez. Ako ne potvrdite taj okvir i navedete cijene bez poreza, Google će izračunati odgovarajuće cijene koje će naplatiti kupcima, uključujući primjenjive poreze.

Primjenjuju li se zakoni o fiksnoj cijeni?

Stavite kvačicu u okvir/odaberite Da ako podliježete zakonima o fiksnim cijenama u zemljama gdje je ova cijena primjenjiva. Ta je opcija dostupna samo ako ste naznačili da se zakoni o fiksnoj cijeni primjenjuju na nekom od vaših prodajnih područja. Ako imate prodajno područje za zemlje sa zakonima o fiksnoj cijeni i prodajno područje za druge zemlje, za ta prodajna područja navedite zasebne cijene.

Datumi stupanja na snagu

Ova postavka preporučuje se za korištenje s novom, dodatnom cijenom kada već imate postojeću cijenu. Ako želite zakazati promjenu cijene u budućnosti, unesite početni i završni datum za razdoblje kada će na snazi biti nova cijena. Upotrijebite format GGGG-MM-DD. Cijena će se početi primjenjivati od 00:00 (ponoć) na datum početka važenja, a prestati primjenjivati u 23:59 na datum završetka važenja u vremenskoj zoni kupca.

 • Cijene koje će vrijediti u budućnosti navedite najmanje jedan dan prije početnog datuma.
 • Cijenu koja će vrijediti samo jedan dan možete odrediti tako da postavite isti datum za početni i završni datum.
 • Da bi nova cijena bila trajna, datum završetka ostavite prazan.
 • Ako uključite završni datum i želite da vaša knjiga zatim nastavi biti dostupna za prodaju, svakako navedite drugu cijenu koja će početi vrijediti neposredno nakon toga.
 • Upute za navođenje zakazanih promjena cijene pomoću ONIX-a:

Kada završite s dodavanjem ili uređivanjem cijena, kliknite Spremi.

Da biste izbrisali cijenu, kliknite X u svakom retku.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
82437
false