Cijene knjiga

Cijene su obavezne za svaku knjigu koju želite prodavati na Google Playu. Da biste prodavali knjige, trebat ćete i jednokratno postaviti postavke plaćanja na razini računa. Možete upotrijebiti proračunsku tablicu ako želite urediti cijene više knjiga.

Za partnere koji upotrebljavaju ONIX, sve promjene koje napravite u Partnerskom centru trebale bi se napraviti i u ONIX feedu. Sljedeći put kada pošaljete ONIX feed, podaci koje ste unijeli putem ONIX-a prebrisat će postojeće postavke.

Napomena: neke značajke opisane na ovoj stranici možda nisu dostupne jer je prodaja knjiga na Google Playu ograničena na određene zemlje.

Dodavanje cijene knjizi

Koraci za dodavanje nove cijene ovise o verziji Partnerskog centra koju upotrebljavate.

Napomena: u gornjem desnom kutu Kataloga knjiga možda ćete vidjeti opciju uključivanje/isključivanje "novog korisničkog sučelja" za prebacivanje između starih i novih verzija.

Prethodni izgled

 1. Prijavite se u Partnerski centar.
 2. Kliknite Dodavanje nove cijene a zatim Valuta.
 3. Unesite valutu. Oblikujte kao troslovni ISO 4217 kôd, na primjer USD za američke dolare.
 4. Kliknite Iznos.
 5. Unesite cijenu.
 6. Unesite popis zemalja u kojima će se primjenjivati ta cijena.
  Napomena: saznajte kako oblikovati popis zemalja. Upotrijebite dvoslovne ISO 3166 kodove ili posebne regionalne kodove, na primjer WORLD.

Novi izgled

 1. Prijavite se u Partnerski centar.
 2. Kliknite Dodavanje cijene.
 3. Odaberite valutu.
 4. Unesite cijenu.
 5. Odaberite popis zemalja/regija u kojima će se primjenjivati ta cijena.
  Napomena: počnite upisivati naziv zemlje/regije kako bi se prikazale podudarne zemlje/regije. Da biste izuzeli zemlje iz neke regije, odaberite one zemlje koje želite izostaviti s popisa.

Ako je omogućena pretvorba valute, možete dodati na popis zemlje koje koriste valutu različitu od one koju ste naveli. Preračunate cijene temeljit će se na vašoj cijeni u maloprodaji. Zadana vrijednost, WORLD, primjenjivat će tu cijenu na sve moguće zemlje.
Napomena: za račune izrađene nakon srpnja 2014. pretvorba valute uključena je prema zadanim postavkama.

U odjeljku "Cijene na snazi" novog Partnerskog centra možete pronaći:

 • Zemlja
 • Cijena u maloprodaji
 • Osnovna cijena
 • Vaš prihod
 • Datumi stupanja na snagu

Napomena: ako ne upotrebljavate alat za pretvorbu valuta, trebate navesti zasebne maloprodajne cijene u odgovarajućoj valuti za svaku zemlju u kojoj želite prodavati knjigu.

Ako ste naveli cijenu u maloprodaji, a vaš račun prikazuje poruku pogreške, na primjer "Podaci o cijenama nedostaju ili nisu primjenjivi", možda ćete trebati provjeriti postavke u Partnerskom centru svog računa. Pomoć za konfiguriranje potrebnih postavki potražite u našem alatu za rješavanje problema.

Uređivanje dodatnih postavki cijene

Da biste pristupili dodatnim postavkama, kliknite Više pojedinosti/Prikaži dodatne pojedinosti.

Prethodni izgled

Novi izgled

Opis

Porez je uključen u cijenu

Je li uključen porez?

Stavite kvačicu u okvir/odaberite Da ako vaša cijena uključuje porez. Ako ne potvrdite taj okvir i navedete cijene bez poreza, Google će izračunati odgovarajuće cijene koje će naplatiti kupcima, uključujući primjenjive poreze.

Za mene vrijede zakoni o fiksnoj cijeni knjige

Primjenjuju li se zakoni o fiksnoj cijeni?

Stavite kvačicu u okvir/odaberite Da ako podliježete zakonima o fiksnim cijenama u zemljama gdje je ova cijena primjenjiva. Ta je opcija dostupna samo ako ste naznačili da se zakoni o fiksnoj cijeni primjenjuju na nekom od vaših prodajnih područja. Ako imate prodajno područje za zemlje sa zakonima o fiksnoj cijeni i prodajno područje za druge zemlje, za ta prodajna područja navedite zasebne cijene.

Izborni datum početka i završetka za vašu cijenu

Datumi stupanja na snagu

Ova postavka preporučuje se za korištenje s novom, dodatnom cijenom kada već imate postojeću cijenu. Ako želite zakazati promjenu cijene u budućnosti, unesite početni i završni datum za razdoblje kada će na snazi biti nova cijena. Upotrijebite format GGGG-MM-DD. Cijena će početi vrijediti u 00.00 (ponoć) na početni datum, a isteći će u 23.59 na završni datum u vremenskoj zoni kupca.

 • Cijene koje će vrijediti u budućnosti navedite najmanje jedan dan prije početnog datuma.
 • Cijenu koja će vrijediti samo jedan dan možete odrediti tako da postavite isti datum za početni i završni datum.
 • Da bi nova cijena bila trajna, datum završetka ostavite prazan.
 • Ako uključite završni datum i želite da vaša knjiga zatim nastavi biti dostupna za prodaju, svakako navedite drugu cijenu koja će početi vrijediti neposredno nakon toga.
 • Upute za navođenje zakazanih promjena cijene pomoću ONIX-a:
 

Kada završite s dodavanjem ili uređivanjem cijena, kliknite Spremi.

Da biste izbrisali cijenu, kliknite X u svakom retku.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?