Cijene knjiga

Važno: neke značajke opisane na ovoj stranici nisu dostupne u određenim zemljama ili regijama. Zbog toga neke značajke opisane na ovoj stranici možda neće biti dostupne.

Da biste prodavali knjige na Google Playu:

 • Morate postaviti cijenu za svaku knjigu.
 • Morate izvršiti i jednokratno postavljanje postavki plaćanja na razini računa. Ako želite urediti cijene za više knjiga, možete upotrijebiti proračunsku tablicu.
Partneri koji upotrebljavaju ONIX:
 • Sve promjene koje napravite u Partnerskom centru trebale bi se pojaviti i u ONIX feedu.
 • Sljedeći put kada pošaljete ONIX feed, podaci koje ste unijeli putem ONIX-a prebrisat će postojeće postavke.

Savjet: ako želite urediti cijene za više knjiga, saznajte kako urediti cijene pomoću proračunske tablice.

Dodavanje cijene knjizi

Da biste dodali novu cijenu, slijedite upute u nastavku.

 1. Prijavite se u Partnerski centar.
 2. Odaberite opciju Dodajte cijenu.
 3. Odaberite valutu.
 4. Unesite cijenu.
 5. Odaberite popis zemalja ili regija u kojima će se primjenjivati ta cijena.
  • Da biste pronašli zemlju ili regiju, unesite je u polje za pretraživanje.
  • Možete dodati ili izuzeti zemlje ili regije.

Ako je uključena pretvorba valute, možete navesti zemlje ili regije koje koriste valutu različitu od one koju ste naveli.

 • Preračunate cijene temelje se na vašoj maloprodajnoj cijeni.

Zadana vrijednost WORLD primjenjivat će tu cijenu na sve moguće zemlje ili regije. U odjeljku Cijene na snazi u novom Partnerskom centru možete pronaći sljedeće:

 • zemlju
 • maloprodajnu cijenu
 • osnovnu cijenu
 • svoj prihod
 • datume stupanja na snagu.

Savjeti:

 • Za račune izrađene nakon srpnja 2014. pretvorba valute uključena je prema zadanim postavkama.
 • Ako ne upotrebljavate alat za pretvorbu valuta, morate navesti zasebne maloprodajne cijene u odgovarajućoj valuti za svaku zemlju ili regiju u kojoj želite prodavati knjigu.

Ako navedete maloprodajnu cijenu, a vaš račun prikazuje poruku o pogrešci, provjerite postavke u Partnerskom centru svojeg računa.

Rješavanje problema s postavkama u Partnerskom centru.

Uređivanje dodatnih postavki cijene

Da biste pronašli više postavki, kliknite Više pojedinosti/Prikaz dodatnih postavki.

Postavka

Opis

Je li porez uključen?

Ova postavka određuje treba li Google izračunati poreze za knjigu.

 • Ako vaša cijena uključuje poreze, odaberite Da.
 • Ako vaša cijena ne uključuje poreze, ostavite prazno.

Primjenjuju li se zakoni o fiksnoj cijeni?

Ta se postavka primjenjuje ako se na neko od vaših prodajnih područja primjenjuju zakoni o fiksnoj cijeni.

 • Ako se u zemlji ili regiji primjenjuju zakoni o fiksnoj cijeni:
  1. Odaberite Da.
  2. Navedite zasebne cijene za ta prodajna područja.
 • Ako se i zemlji ili regiji ne primjenjuju zakoni o fiksnoj cijeni, ostavite prazno.

Datumi stupanja na snagu

Ova se postavka primjenjuje na dodavanje nove dodatne cijene kad već imate postojeću cijenu. To možete učiniti barem jedan dan prije datuma početka.

 • Da biste zakazali promjenu cijene u budućnosti, unesite početni i završni datum za razdoblje kada će na snazi biti nova cijena. 
  • Upotrijebite format GGGG-MM-DD.
  • Cijena stupa na snagu u ponoć na datum početka, a istječe u 23:59 na datum završetka prema vremenskoj zoni kupca.
 • Da bi cijena bila na snazi samo jedan dan, upotrijebite isti datum za datum početka i datum završetka.
 • Da bi nova cijena bila trajna, datum završetka ostavite prazan.
 • Da biste uključili datum završetka, a želite da vaša knjiga nakon njega i dalje bude dostupna za prodaju, svakako navedite drugu cijenu koja će početi vrijediti neposredno nakon toga.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik