Τιμές βιβλίων

Απαιτούνται τιμές για κάθε βιβλίο που θέλετε να διαθέσετε προς πώληση στο Google Play. Για να πουλήσετε βιβλία θα πρέπει, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις πληρωμής σε επίπεδο λογαριασμού, διαδικασία που απαιτείται μόνο μία φορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο, αν θέλετε να επεξεργαστείτε τιμές πολλών βιβλίων.

Για τους συνεργάτες που χρησιμοποιούν ONIX, οι αλλαγές που κάνετε στο Κέντρο Συνεργατών θα πρέπει να γίνονται και στη ροή ONIX. Την επόμενη φορά που θα στείλετε μια ροή ONIX, οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω του ONIX θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες καθώς η πώληση βιβλίων στο Google Play περιορίζεται σε συγκεκριμένες χώρες.

Προσθήκη τιμής στο βιβλίο σας

Τα βήματα για την προσθήκη μιας νέας τιμής εξαρτώνται από την έκδοση του Κέντρου Συνεργατών που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Στην επάνω δεξιά γωνία του Καταλόγου βιβλίων, μπορεί να εμφανίζεται η επιλογή για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της "Νέας διεπαφής χρήστη", για την εναλλαγή μεταξύ της παλιάς και της νέας έκδοσης.

Προηγούμενη εμφάνιση

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας τιμής και μετά Νόμισμα.
 3. Καταχωρίστε το νόμισμα. Μορφοποιήστε το ως κωδικό ISO 4217 3 γραμμάτων, όπως USD για τα δολάρια ΗΠΑ.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ποσό.
 5. Καταχωρίστε την τιμή.
 6. Εισαγάγετε τη λίστα των χωρών όπου θα ισχύει αυτή η τιμή.
  Σημείωση: Μάθετε πώς μπορείτε να μορφοποιήσετε μια λίστα χωρών. Χρησιμοποιήστε κωδικούς ISO 3166 2 γραμμάτων ή ειδικούς κωδικούς περιφέρειας, όπως WORLD.

Νέα εμφάνιση

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τιμής.
 3. Επιλέξτε το νόμισμα.
 4. Καταχωρίστε την τιμή.
 5. Επιλέξτε τη λίστα χωρών/περιοχών όπου θα ισχύει αυτή η τιμή.
  Σημείωση: Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της χώρας/περιοχής, για να δείτε τις αντίστοιχες χώρες/περιοχές. Για να εξαιρέσετε χώρες από μια περιοχή, επιλέξτε χώρες που δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη μετατροπή νομίσματος, μπορείτε να παραθέσετε τις χώρες που χρησιμοποιούν διαφορετικό νόμισμα από αυτό που έχετε ορίσει. Οι τιμές που προκύπτουν από τη μετατροπή θα βασίζονται στην τιμή καταλόγου που έχετε ορίσει. Η προκαθορισμένη τιμή WORLD θα εφαρμόσει αυτήν την τιμή σε όλες τις πιθανές χώρες.
Σημείωση: Οι λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθεί μετά τον Ιούλιο του 2014 έχουν ενεργοποιημένη τη μετατροπή νομίσματος από προεπιλογή.

Στην ενότητα "Ισχύουσες τιμές" του νέου Κέντρου Συνεργατών, μπορείτε να βρείτε τα εξής:

 • Χώρα
 • Τιμή καταλόγου
 • Βασική τιμή
 • Τα έσοδά σας
 • Ημερομηνίες έναρξης ισχύος

Συμβουλή: Αν δεν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής νομίσματος, θα πρέπει να δώσετε ξεχωριστές τιμές καταλόγου στο κατάλληλο νόμισμα για κάθε χώρα όπου θέλετε να πουλήσετε το βιβλίο.

Εάν έχετε δώσει μια τιμή καταλόγου αλλά ο λογαριασμός σας εμφανίζει μήνυμα σφάλματος όπως "Οι πληροφορίες τιμολόγησης λείπουν ή δεν ισχύουν", μπορεί να χρειαστεί να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Κέντρο Συνεργατών. Συμβουλευτείτε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων για βοήθεια με τη διαμόρφωση των απαραίτητων ρυθμίσεων.

Επεξεργασία περισσότερων ρυθμίσεων τιμών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες λεπτομέρειες/Εμφάνιση πρόσθετων ρυθμίσεων.

Προηγούμενη εμφάνιση

Νέα εμφάνιση

Περιγραφή

Ο φόρος περιλαμβάνεται στην τιμή

Περιλαμβάνεται φόρος;

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο/επιλέξτε Ναι, αν στην τιμή σας περιλαμβάνεται ο φόρος. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο και καταχωρίσετε τιμές χωρίς φόρο, η Google θα υπολογίσει τις κατάλληλες τιμές, για να χρεώσει τους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων φόρων.

Η τιμή υπόκειται στη νομοθεσία περί σταθερής τιμολόγησης βιβλίων

Ισχύουν νόμοι σταθερής τιμολόγησης;

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο/επιλέξτε Ναι, αν η τιμή σας υπόκειται στη νομοθεσία περί σταθερής τιμολόγησης βιβλίων στις χώρες όπου ισχύει αυτή η τιμή. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε υποδείξει ότι ισχύει νομοθεσία σταθερής τιμολόγησης σε μία από τις περιοχές πωλήσεων. Αν έχετε μια περιοχή πωλήσεων για χώρες με νομοθεσία σταθερής τιμολόγησης και μια περιοχή πωλήσεων για άλλες χώρες, καταχωρίστε ξεχωριστές τιμές για αυτές τις περιοχές πωλήσεων.

Προαιρετική ημερομηνία έναρξης και λήξης για την τιμή σας

Ημερομηνίες έναρξης ισχύος

Η χρήση αυτής της ρύθμισης συνιστάται με μια νέα πρόσθετη τιμή όταν έχετε ήδη μια υπάρχουσα τιμή. Εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια μεταβολή των τιμών στο μέλλον, εισαγάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου ισχύος της νέας τιμής. Χρησιμοποιήστε τη μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ. Η τιμή θα τεθεί σε ισχύ στις 00:00 (μεσάνυχτα) της ημερομηνίας έναρξης και θα λήξει στις 23:59 της ημερομηνίας λήξης, σύμφωνα με τη ζώνη ώρας του αγοραστή.

 • Εισαγάγετε τις τιμές που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
 • Μπορείτε να κάνετε την τιμή να ισχύει μόνο για μία ημέρα, χρησιμοποιώντας την ίδια ημερομηνία για την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης.
 • Για να γίνει μόνιμη η νέα τιμή, αφήστε κενή την ημερομηνία λήξης.
 • Εάν συμπεριλάβετε μια ημερομηνία λήξης και θέλετε το βιβλίο σας να συνεχίσει να είναι διαθέσιμο προς πώληση στο μέλλον, βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο διαθέτει μια άλλη τιμή που θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά.
 • Για οδηγίες σχετικά με τις προγραμματισμένες αλλαγές τιμών μέσω ONIX:
  • Ανατρέξτε στις προδιαγραφές <PriceEffectiveFrom> και <PriceEffectiveUntil> για το ONIX 2.1.

  • Δείτε τις προδιαγραφές <PriceDate> για το ONIX 3.0.

 

Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη ή την επεξεργασία των τιμών σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για να διαγράψετε μια τιμή, κάντε κλικ στο X σε κάθε σειρά.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;