Ceny knih

Ceny jsou požadovány pro každou knihu, kterou chcete prodávat na Google Play. Chcete-li knihy prodávat, je třeba provést jednorázové nastavení plateb na úrovni účtu. Chcete-li upravit ceny několika knih, můžete použít tabulku.

Partneři, kteří používají formát ONIX, musí všechny změny provedené v Centru pro partnery provést také ve zdroji ONIX. Při příštím odeslání zdroje ONIX obsažené údaje přepíší stávající nastavení.

Poznámka: Některé funkce popsané na této stránce nemusejí být k dispozici, protože prodej knih na Google Play je omezen jen na některé země.

Přidání ceny knihy

Postup přidání nové ceny závisí na verzi Centra pro partnery, kterou používáte.

Poznámka: V pravém horním rohu Katalogu knih můžete přepínat mezi starší a novou verzí pomocí tlačítka Nové uživatelské rozhraní.

Původní rozhraní

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Klikněte na Přidat novou cenu a pak Měna.
 3. Zadejte měnu. Formát je třípísmenný kód ISO 4217, např. USD.
 4. Klikněte na Částka.
 5. Zadejte cenu.
 6. Zadejte seznam zemí, ve kterých tuto cenu chcete použít.
  Poznámka: Viz další informace o formátování seznamu zemí. Použijte dvoupísmenné kódy ISO 3166 nebo speciální kódy oblastí, např. WORLD.

Nové rozhraní

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Klikněte na Přidat cenu.
 3. Vyberte měnu.
 4. Zadejte cenu.
 5. Vyberte seznam zemí a oblastí, pro které se má tato cena použít.
  Poznámka: Chcete-li zobrazit odpovídající země či oblasti, začněte psát název země či oblasti. Chcete-li vyloučit země z určité oblasti, vyberte je.

Pokud je aktivován převod měn, můžete uvést země, které používají jinou než uvedenou měnu. Převedené ceny budou vycházet z vaší katalogové ceny. Při výchozím nastavení WORLD bude cena použita na všechny možné země.
Poznámka: V účtech, které byly založeny později než v červenci 2014, je převod měny povolen ve výchozím nastavení.

V sekci Platné ceny v novém Centru pro partnery naleznete následující informace:

 • Země
 • Katalogová cena
 • Základní cena
 • Vaše tržby
 • Data účinnosti

Tip: Pokud nástroj na převod měn nepoužíváte, musíte pro každou zemi, kde chcete knihy prodávat, zadat samostatné katalogové ceny v místní měně.

Pokud jste zadali katalogovou cenu, ale v účtu se zobrazuje chybová zpráva „Informace o ceně chybějí nebo jsou neplatné“, bude potřeba zkontrolovat nastavení účtu v sekci Centrum pro partnery. Nápovědu ke konfiguraci potřebných nastavení naleznete v našem nástroji pro odstraňování problémů.

Úprava dalších nastavení cen

Další nastavení zobrazíte kliknutím na Další podrobnosti/Zobrazit další nastavení.

Původní rozhraní

Nové rozhraní

Popis

Cena zahrnuje daň

Je zahrnuta daň?

Pokud cena zahrnuje daň, zaškrtněte políčko nebo vyberte Ano. Pokud toto políčko ponecháte nezaškrtnuté a zadáte ceny bez daní, Google vypočítá ceny s příslušnými daněmi, které budou účtovány kupujícím.

Vztahují se na mě zákony o pevné ceně knih

Vztahují se na knihu právní předpisy o pevné ceně?

Pokud se na vás v zemích, kde tuto cenu používáte, vztahují zákony o pevné ceně knih, zaškrtněte políčko nebo vyberte Ano. Tato možnost je dostupná, jen pokud jste uvedli, že v některé z vašich prodejních oblastí platí zákony o pevné ceně. Pokud máte prodejní oblast pro země, ve kterých platí zákony o pevně daných cenách, a prodejní oblast pro ostatní země, zadejte pro tyto dvě prodejní oblasti samostatné ceny.

Volitelné datum zahájení a ukončení platnosti ceny

Data účinnosti

Toto nastavení doporučujeme používat spolu s novou cenou v případě, že už je cena stanovena. Chcete-li naplánovat budoucí změnu ceny, zadejte data zahájení a ukončení platnosti pro období, kdy má platit nová cena. Použijte formát RRRR-MM-DD. Cena začne platit v 0:00 (o půlnoci) v den zahájení a její platnost vyprší ve 23:59 v den ukončení podle časového pásma kupujícího.

 • Budoucí změny cen plánujte alespoň jeden den před datem zahájení platnosti.
 • Když použijete pro zahájení a ukončení platnosti totéž datum, bude cena platit pouze jeden den.
 • Chcete-li aby nová cena byla trvalá, ponechte pole data ukončení prázdné.
 • Pokud datum ukončení uvedete a budete chtít, aby kniha byla v prodeji i nadále, nezapomeňte ke knize přidat i další cenu s navazující platností.
 • Pokyny k plánování změn cen pomocí kódu ONIX:
 

Až dokončíte přidávání a úpravu cen, klikněte na Uložit.

Chcete-li cenu smazat, na příslušném řádku klikněte na X.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?