Цени на книгите

Важно: Някои от функциите, описани на тази страница, не са налице в определени държави или региони, поради което е възможно да не са достъпни.

За да продавате книги в Google Play:

 • трябва да посочите цена за всяка книга.
 • трябва да зададете еднократно настройките за плащане на ниво профил. В случай че искате да редактирате цените за няколко книги, можете да използвате електронна таблица.
За партньорите, които използват ONIX:
 • Всички промени, които извършите в Партньорския център, трябва да бъдат направени и в ONIX емисията ви.
 • Следващия път, когато изпратите ONIX емисия, предоставената чрез ONIX информация ще замени съществуващите ви настройки.

Съвет: Ако искате да редактирате цените за няколко книги, научете как да направите това чрез електронна таблица.

Добавяне на цена към книгата ви

За да добавите нова цена, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Изберете Добавяне на цена.
 3. Изберете валутата.
 4. Въведете цената.
 5. Изберете списъка с държави/региони, за които да се приложи тази цена.
  • За да намерите държава или регион, въведете желаното от вас в полето за търсене.
  • Можете да добавяте или изключвате държави или региони.

Ако конвертирането на валута е включено, можете да посочите държави или региони, в които се използва различна от посочената от вас валута.

 • Конвертираните цени са въз основа на продажната ви цена.

 Чрез стойността по подразбиране WORLD тази цена ще бъде приложена към всички възможни държави или региони. В секцията „Действителни цени“ в новия Партньорски център можете да намерите следното:

 • Държава
 • Продажна цена
 • Основна цена
 • Вашите приходи
 • Дати на влизане в сила.

Пояснения:

 • В профилите, създадени след юли 2014 г., конвертирането на валута е включено по подразбиране.
 • Ако не използвате инструмента за конвертиране на валутата, предоставете отделни продажни цени в съответната валута за всяка държава или регион, в които искате да продавате книгата.

Ако посочите продажна цена, но в профила ви се показва съобщение за грешка, проверете настройките в Партньорския център на съответния профил.

Отстраняване на неизправности с настройките в Партньорския център.

Редактиране на още настройки за цените

За достъп до повече настройки кликнете върху Още подробности/Показване на допълнителните настройки.

Настройка

Описание

Данъкът включен ли е?

Тази настройка определя дали Google трябва да изчислява данъците за дадена книга.

 • Ако цената ви включва данъци, изберете Да.
 • В случай че не включва данъци, оставете полето празно.

Има ли закони за фиксирана цена, които са в сила?

Тази настройка се прилага, ако съответните закони са в сила за една от териториите ви на продажби.

 • Ако държавата или регионът попадат под действието на закони за фиксирана цена:
  1. Изберете Да.
  2. Посочете отделни цени за тези територии на продажби.
 • Ако държавата или регионът не попадат под действието на законите за фиксирана цена, оставете полето празно.

Дати на влизане в сила

Тази настройка се използва при добавяне на допълнителна цена, когато вече има съществуваща. Можете да направите това поне един ден преди началната дата.

 • За да насрочите промяна на цената в бъдещето, въведете началната и крайната дата за периода, когато трябва да е в сила новата цена. 
  • Използвайте формата ГГГГ-ММ-ДД.
  • Цената ще влезе в сила в полунощ на началната дата и ще престане да е валидна в 23:59 ч. на крайната дата според часовата зона на купувача.
 • За да влезе в сила дадена цена само за един ден, използвайте съответната дата като начална и крайна.
 • За да направите новата цена постоянна, не попълвайте крайна дата.
 • За да включите крайна дата и книгата ви да продължи да бъде налице за продажба след нея, за произведението трябва да има друга цена, която да влезе в сила незабавно след това.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
4934558188990350158
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437