Định cấu hình chế độ cài đặt tài khoản

Cách truy cập phần cài đặt tài khoản:
 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt tài khoản. Chỉ những người dùng có quyền quản trị mới truy cập được phần Cài đặt tài khoản.

Lưu ý:

Thông tin tài khoản

Hãy cập nhật thông tin liên hệ của bạn. Không thể thay đổi quốc gia.

Tuỳ chọn email

Người dùng có thể chọn nhận nhiều loại thông báo qua email.

 1. Tại trang Trung tâm đối tác, hãy chuyển tới phần Cài đặt tài khoản sau đó Tuỳ chọn email.
 2. Bạn có thể kiểm soát loại email mà mình muốn nhận thông qua các danh mục dưới đây.
  Danh mục Định nghĩa
  Thông báo* Nhận các thông báo quan trọng về Google Play Sách
  Thông tin cập nhật và cơ hội Nhận các mẹo và thông tin về chương trình cũng như tính năng mới có ích cho sách của bạn.
  Cảnh báo về danh mục sách* Nhận thông báo khi có vấn đề cần lưu ý về sách hoặc tài khoản.
  Cảnh báo về kỹ thuật* Nhận thông báo về các vấn đề kỹ thuật (ví dụ như ONIX và chức năng chuyển tệp)
  Ý kiến phản hồi Gửi ý kiến phản hồi định kỳ thông qua các bản khảo sát và nghiên cứu để giúp cải thiện Google Play Sách.
Lưu ý: Mỗi người dùng lại có lựa chọn ưu tiên riêng về email. Nếu bạn chưa có tư cách người dùng trong tài khoản, hãy liên hệ với quản trị viên của tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi. Tìm hiểu cách quản lý nhiều người dùng trong Trung tâm đối tác.

Tuỳ chọn email để thanh toán

Danh mục Định nghĩa
Thanh toán*

Nhận thông báo về các khoản thanh toán và các vấn đề liên quan đến thanh toán trong tài khoản.

Để chọn nhận hoặc không nhận các thông báo này, hãy thêm email của bạn vào hồ sơ thanh toán.

*Danh mục bắt buộc. Tài khoản phải có ít nhất một người dùng để nhận được các thông báo này.

Các email liên quan đến vấn đề thanh toán sẽ được gửi đến địa chỉ email có trong phần "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản.

Cách xem các email này:

 1. Chuyển đến hồ sơ thanh toán.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa sau đó Cài đặt sau đó Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Người liên hệ thanh toán sau đó Thêm người liên hệ mới.

Người dùng

Người dùng có quyền quản trị có thể thêm hoặc xoá người dùng khỏi tài khoản. Nếu bạn muốn thêm người dùng mới, địa chỉ email của người dùng đó phải được liên kết với một Tài khoản Google. Tìm hiểu thêm về cách quản lý người dùng bổ sung.

Ngôn ngữ

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị, hãy thêm ?hl=[mã ngôn ngữ] vào cuối URL. Ví dụ: https://play.google.com/books/publish?hl=vi.

Lưu ý: 

 • Nếu URL chứa dấu "?": Để thêm mã quốc gia hoặc mã ngôn ngữ, hãy thay thế dấu "?" bằng dấu "&".
 • Nếu URL chứa dấu "#": Hãy thêm mã quốc gia hoặc mã ngôn ngữ phía trước dấu "#".
Nhấp vào Xuất sách để tải bảng tính trên trang Danh mục sách. Bảng tính sử dụng ngôn ngữ hiển thị. Siêu dữ liệu của mỗi cuốn sách (như tiêu đề và nội dung mô tả) vẫn ở ngôn ngữ gốc.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính