Konfigurera kontoinställningar

Du kan komma åt kontoinställningarna genom att logga in på partnercentret på play.google.com/books/publish/ och klicka på Kontoinställningar på den vänstra menyn. (Kontoinställningarna är bara tillgängliga för användare med administratörsbehörighet.) Det finns flera typer av inställningar för ditt konto.

Om du letar efter standardinställningar för dina böcker besöker du bokkatalogen i stället och hanterar mallarna.
Du kan läsa mer om hur du anger betalningsinställningar för Google Play i vår översikt över försäljnings- och betalningsinställningar.

Kontoinformation

Ange kontaktuppgifter på kontonivå och se till att de är aktuella, särskilt den primära kontaktens namn och e-postadress (som inte behöver vara samma e-postadress som används för att logga in på kontot). Landet kan inte ändras.

E-postinställningar

Varje användare kan välja eller välja bort olika typer av e-postutskick utifrån egna inställningar. Öppna partnercentret och navigera till kontoinställningarna > skärmen för e-postinställningar. Styr vilka e-postmeddelande du vill ta emot med hjälp av följande kategorier.  

E-postinställningarna är användarspecifika. Om du inte står med som användare i kontot ber du att kontots administratör lägger till dig som användare eller kontaktar oss. 

Kategori Definition
Meddelanden* Få viktiga meddelanden om Google Play Böcker
Uppdateringar och möjligheter Få tips och information om nya program och funktioner som passar för dina böcker
Aviseringar om katalogen* Få aviseringar när något behöver åtgärdas med dina böcker eller ditt konto
Tekniska aviseringar* Få aviseringar om tekniska problem (ONIX, filöverföringar)
Feedback Hjälp till att göra Google Play Böcker bättre genom att regelbundet ge feedback via enkäter och undersökningar

E-postinställningar för betalningar

Kategori Definition
Betalningar*                       

Få meddelanden om betalningar och betalningsrelaterade problem i kontot. 

Välj eller välj bort detta genom att lägga till din e-postadress i betalningsprofilen.

*Obligatoriska kategorier. Minst en användare i varje konto måste ta emot dessa meddelanden. 

Betalningsrelaterade e-postmeddelanden skickas till den e-postadress som anges i avsnittet Betalningsprofil i kontot. Du kan visa dessa e-postmeddelanden genom att naviger till betalningsprofilen > redigera > inställningar > hantera inställningar. Skrolla till betalningskontakterna längst ned på sidan och välj Lägg till ny kontakt.

Användare

Lägg till eller ta bort fler användare som har åtkomst till det här kontot i Google Böcker. Dessa användare måste ha ett Google-konto. Läs mer om hur du hanterar fler användare.

Om kontot stöds av en tredje part kan du visa information om leverantören på den här sidan. Kontaktar oss om du vill ändra dessa inställningar.

Språk

Du kan ändra vilket språk som visas genom att lägga till ?hl=[språkkod] sist i webbadressen. Exempel: https://play.google.com/books/publish?hl=sv.

Det finns en kalkylark att ladda ned genom att klicka på knappen Exportera böcker på sidan Bokkatalog. Det är tillgängligt på visningsspråket. Bokens metadata, till exempel titel och beskrivning, fortsätter att visas på originalspråket.
 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?