Konfigurácia nastavení účtu

Ak chcete prejsť do nastavení účtu, prihláste sa do Centra partnerov na play.google.com/books/publish/ a v ponuke vľavo kliknite na Nastavenia účtu. (Nastavenia účtu majú k dispozícii iba používatelia s prístupom pre správcu.) Pre účet je k dispozícii niekoľko typov nastavení.

Ak hľadáte predvolené nastavenia pre knihy, prejdite namiesto toho spať na Katalóg kníh a spravujte šablóny.
Informácie o nastaveniach platieb v službe Google Play nájdete v článku o prehľade a nastaveniach platieb.

Informácie o účte

Uveďte kontaktné informácie na úrovni účtu a uchovávajte ich aktuálne, predovšetkým meno primárneho kontaktu a e-mailovú adresu (ktorá nemusí byť rovnaká ako tá, pomocou ktorej sa prihlasujete do daného účtu). Krajina sa nedá zmeniť.

Nastavenia e‑mailu

Každý používateľ môže aktivovať alebo deaktivovať zasielanie rôznych typov e‑mailovej komunikácie na základe svojich preferencií. V nastaveniach účtu v Centre partnerov prejdite na obrazovku Nastavení e‑mailu. Pomocou nasledujúcich kategórií vyberte, ktoré typy správ chcete dostávať.  

Nastavenia e‑mailu platia pre konkrétnych používateľov. Ak sa nenachádzate medzi používateľmi uvedenými v účte, požiadajte o pridanie správcu svojho účtu alebo nás kontaktujte. 

Kategória Definícia
Oznámenia* Získavajte dôležité oznámenia súvisiace s Knihami Google Play
Aktuality a príležitosti Dostávajte tipy a informácie o nových programoch a funkciách, ktoré prinášajú výhody vašim knihám
Upozornenia týkajúce sa katalógu* Dostávajte upozornenia, keď knihy alebo účet vyžadujú pozornosť
Upozornenia týkajúce sa technických záležitostí* Dostávajte upozornenia na technické problémy (ONIX, prenosy súborov)
Spätná väzba Poskytujte pravidelnú spätnú väzbu prostredníctvom prieskumov a výskumných štúdií a pomôžte tak zlepšiť Knihy Google Play

Nastavenia e‑mailu pre platby

Kategória Definícia
Platby*                       

Dostávajte oznámenia týkajúce sa platieb a problémov s platbami v účte. 

Ak chcete tieto oznámenia aktivovať alebo deaktivovať, pridajte si e‑mailovú adresu do platobného profilu.

* Povinné kategórie. Každý účet musí mať aspoň jedného používateľa, ktorý bude tieto oznámenia prijímať. 

Správy súvisiace s platbami budú odosielané na e‑mailovú adresu uvedenú v platobnom profile účtu. Ak si chcete tieto správy prečítať, prejdite do platobného profilu > Upraviť > Nastavenia > Spravovať nastavenia. Posuňte zobrazenie nadol na kontakty platobného profilu a vyberte položku Pridať nový kontakt.

Používatelia

Pridajte alebo odstráňte ďalších používateľov s prístupom do účtu služby Knihy Google. Títo používatelia musia mať účet Google. Prečítajte si viac o spravovaní ďalších používateľov.

Ak je váš účet podporovaný treťou stranou, môžete na tejto stránke zobraziť informácie o poskytovateľovi služieb. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, kontaktujte nás.

Jazyk

Ak chcete zmeniť zobrazovaný jazyk, pridajte na koniec webovej adresy reťazec ?hl=[kód jazyka]. Napríklad https://play.google.com/books/publish?hl=sk.

K dispozícii je hárok, ktorý môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Exportovať knihy na stránke Katalóg kníh. Bude dostupný v jazyku zobrazenia. Metadáta každej knihy, ako sú názov a popisy, zostanú v pôvodnom jazyku.
 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory