Konfigurácia nastavení účtu

Ak chcete pristupovať k nastaveniam účtu, prihláste sa do Centra pre partnerov na adrese play.google.com/books/publish/ a kliknite na položku Nastavenia účtu v ponuke vľavo. (Nastavenia účtu sú k dispozícii iba pre používateľov s prístupom správcu.) Pre účet je k dispozícii niekoľko typov nastavení.

Ak hľadáte predvolené nastavenia pre knihy, prejdite namiesto toho spať na Katalóg kníh a spravujte šablóny.
Informácie o nastaveniach platieb v službe Google Play nájdete v článku o prehľade a nastaveniach platieb.

Informácie o účte

Uveďte kontaktné informácie na úrovni účtu a uchovávajte ich aktuálne, predovšetkým meno primárneho kontaktu a e-mailovú adresu (ktorá nemusí byť rovnaká ako tá, pomocou ktorej sa prihlasujete do daného účtu). Krajina sa nedá zmeniť.

Predvoľby e-mailu

Môžete aktivovať alebo deaktivovať odber pravidelných oznámení alebo prieskumov týkajúcich sa účtu služby Knihy Google. Osobné predvoľby jednotlivých používateľov účtu sa líšia.

Používatelia

Pridajte alebo odstráňte ďalších používateľov s prístupom do účtu služby Knihy Google. Títo používatelia musia mať účet Google. Prečítajte si viac o spravovaní ďalších používateľov.

Ak je váš účet podporovaný treťou stranou, môžete na tejto stránke zobraziť informácie o poskytovateľovi služieb. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?