Konfigurer kontoinnstillingene

Du får tilgang til kontoinnstillingene dine ved å logge på partnersenteret på play.google.com/books/publish/ og klikke på Kontoinnstillinger i menyen til venstre. (Kontoinnstillingene er bare tilgjengelige for brukere med administrativ tilgang.) Det finnes flere typer innstillinger for kontoen din.

Hvis du ser etter standardinnstillingene for bøkene dine, går du til bokkatalogen i stedet og administrerer malene dine.
For informasjon om hvordan du konfigurerer betalingsinnstillingene dine for Google Play, kan du se oversikten over salgs- og betalingsinnstillinger.

Kontoinformasjon

Oppgi kontaktinformasjon på kontonivå og hold den oppdatert, spesielt navnet og e-postadressen til den primære kontakten (som ikke trenger å være identisk med e-postadressen som brukes til å logge på kontoen). Landet kan ikke endres.

E-postinnstillinger

Hver bruker kan velge å motta eller ikke motta forskjellige typer e-postkommunikasjon basert på preferansene sine. Gå til Kontoinnstillinger > E-postinnstillinger i partnersenteret. Bruk de følgende kategoriene for å velge hvilke typer e-post du vil motta.  

E-postinnstillinger er brukerspesifikke. Hvis du ikke er en bruker som er oppført i kontoen, kan du kontakte kontoadministratoren din for å få deg lagt til som bruker, eller du kan kontakte oss. 

Kategori Definisjon
Kunngjøringer* Få viktige kunngjøringer om Google Play Bøker
Oppdateringer og muligheter Få tips og informasjon om nye programmer og funksjoner som bøkene dine kan dra nytte av
Katalogvarsler* Bli varslet når du må gjøre noe med kontoen din eller bøker
Tekniske varsler* Bli varslet om tekniske problemer (for eksempel med ONIX eller filoverføringer)
Tilbakemelding Gi tilbakemelding jevnlig gjennom undersøkelser og studier for å bidra til å forbedre Google Play Bøker

E-postinnstillinger for betalinger

Kategori Definisjon
Betalinger*                       

Bli varslet om betalinger og betalingsrelaterte problemer i kontoen 

For å registrere deg for å motta eller velge å ikke motta, legg til e-posten din i betalingsprofilen.

* Obligatoriske kategorier. Hver konto må ha minst én bruker som mottar disse varslene. 

Betalingsrelaterte e-poster sendes til e-postadressen som er oppført i «Betalingsprofil»-delen i kontoen. For å se disse e-postene, gå til til betalingsprofilen > Endre > Innstillinger > Administrer innstillinger. Rull ned til bunnen til du ser betalingskontaktene, og velg «Legg til en ny kontakt».

Brukere

Legg til eller fjern andre brukere som har tilgang til denne Google Bøker-kontoen. Disse brukerne må ha en Google-konto. Finn ut mer om administrering av flere brukere.

Hvis kontoen din støttes av en tredjepart, kan du se informasjon om tjenesteleverandøren på denne siden. Hvis du vil endre disse innstillingene, kan du kontakte oss.

Språk

Du kan endre visningsspråk ved å legge til ?hl=[språkkode] på slutten av nettadressen. For eksempel https://play.google.com/books/publish?hl=no.

Du kan laste ned et regneark ved å klikke på Eksporter bøker-knappen på Bokkatalog-siden. Det er tilgjengelig på visningsspråket. Metadataene for hver bok, for eksempel tittel og beskrivelse, er fortsatt på originalspråket.
 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?