Konfiguriranje postavki računa

Postavkama računa možete pristupiti tako da se prijavite na Partnerski centar na adresi play.google.com/books/publish/ i na izborniku slijeva kliknete Postavke računa. (Postavke računa dostupne su samo korisnicima koji imaju administrativni pristup.) Nekoliko je vrsta postavki za vaš račun.

Ako tražite zadane postavke za svoje knjige, idite na Katalog knjiga da biste upravljali svojim predlošcima.
Informacije o određivanju postavki plaćanja za Google Play pronaći ćete u našem pregledu postavki prodaje i plaćanja.

Podaci o računu

Navedite podatke za kontakt na razini računa i redovito ih ažurirajte, posebice ime i e-adresu glavnog kontakta (ta e-adresa ne mora biti ista kao e-adresa kojom se prijavljujete na račun). Zemlja se ne može promijeniti.

Preferencije za e-poštu

Svaki korisnik može omogućiti ili onemogućiti primanje različitih vrsta e-poruka na temelju svojih preferencija. U Partnerskom centru idite na postavke računa > zaslon preferencija za e-poštu. Pomoću sljedećih kategorija možete odabrati koje ćete vrste e-poruka primati.  

Preferencije za e-poštu ovise o korisniku. Ako niste korisnik naveden na računu, obratite se administratoru računa da vas doda kao korisnika ili nas kontaktirajte. 

Kategorija Definicija
Najave* Primajte važne najave o Google Play knjigama
Obavijesti i prilike Primajte savjete i informacije o novim programima i značajkama korisnima za vaše knjige
Upozorenja o katalogu* Primajte obavijesti kad trebate obaviti određene radnje u vezi s knjigama ili računom
Tehnička upozorenja* Primajte obavijesti o tehničkim poteškoćama (ONIX, prijenosi datoteka).
Povratne informacije Povremeno ispunjavajte ankete i sudjelujte u istraživanjima kako biste nam pomogli da poboljšamo Google Play knjige

Preferencije za e-poštu za plaćanja

Kategorija Definicija
Plaćanja*                       

Primajte obavijesti o plaćanjima i poteškoćama u vezi s plaćanjima na računu. 

Da biste ih omogućili ili onemogućili, dodajte svoju e-adresu na profil za plaćanje.

*Obavezne kategorije. Svaki račun mora imati najmanje jednog korisnika koji prima te obavijesti. 

E-poruke u vezi s plaćanjima slat će se na e-adresu navedenu u odjeljku "Profil za plaćanje" na računu. Da biste vidjeli te e-poruke, idite na Profil za plaćanje > Uredi > Postavke > Upravljanje postavkama. Pomaknite se do dna da biste pronašli stavku Kontakti za plaćanja i odaberite "Dodajte novi kontakt".

Korisnici

Dodajte ili uklonite dodatne korisnike koji imaju pristup tom računu na usluzi Google knjige. Korisnici moraju imati Google račun. Pročitajte više o upravljanju dodatnim korisnicima.

Ako vaš račun podržava treća strana, na toj stranici možete vidjeti informacije o svojem davatelju usluga. Kontaktirajte nas ako želite promijeniti te postavke.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
82437
false