Định dạng danh sách quốc gia

Vui lòng tuân thủ các nguyên tắc sau khi bạn được yêu cầu cung cấp danh sách quốc gia trong Trung tâm đối tác hoặc trong bảng tính:

 • Đối với từng quốc gia, hãy cung cấp mã gồm 2 ký tự theo ISO.
 • Cho phép một số mã khu vực nhất định (ví dụ: không thể sử dụng WORLD, ECZ; ECZ cho lãnh thổ có thể xem trước trong Google Tìm kiếm).
 • Để loại trừ các quốc gia khỏi một khu vực, hãy thêm mã là dấu trừ (-) trước quốc gia bị loại trừ và liệt kê quốc gia sau khu vực mà quốc gia bị loại trừ. Bạn không thể sử dụng các mã khu vực phía trên ( WORLDECZ) dưới dạng loại trừ.
 • Phân cách từng mục bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

CA Chỉ Canada
CA,MX,US Bắc Mỹ (Canada, Mexico, Hoa Kỳ)
WORLD tất cả các quốc gia
WORLD,-CA,-US tất cả các quốc gia ngoại trừ Canada và Hoa Kỳ
ECZ các quốc gia về mặt địa lý thuộc lục địa châu Âu sử dụng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ duy nhất của mình (sử dụng khi chỉ định giá sách và lãnh thổ bán hàng)
 

Lãnh thổ bán hàng và giá

 • Nếu bạn có nhiều lãnh thổ bán hàng, một lãnh thổ bán hàng liệt kê quốc gia cụ thể sẽ được ưu tiên hơn một lãnh thổ bán hàng liệt kê khu vực bao gồm quốc gia đó. Ví dụ: tập hợp các lãnh thổ bán hàng sau đây là tương đương ở chỗ sách được bán tại Vương quốc Anh sẽ được liên kết với lãnh thổ bán hàng thứ hai.

  Ví dụ 1
  Lãnh thổ bán hàng #1: WORLD,-GB
  Lãnh thổ bán hàng #2: GB
  Ví dụ 2
  Lãnh thổ bán hàng #1: WORLD
  Lãnh thổ bán hàng #2: GB
 • Khi thêm giá sách với tính năng chuyển đổi tiền tệ được bật, giá đã quy đổi sẽ chỉ áp dụng đối với sách trong lãnh thổ bán hàng nơi bạn chưa cung cấp giá bằng đồng nội tệ.

Mã quốc gia theo ISO

Trung tâm trợ giúp liệt kê các mã quốc gia theo ISO cho các quốc gia được Google Play Sách hỗ trợ.

Bạn cũng có thể tìm kiếm danh sách đầy đủ của mã ISO 3166-1 alpha-2.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
82437
false
false