Ülke listesini biçimlendirme

İş Ortağı Merkezi'nde veya elektronik tabloda ülkelerin listesini sağlamanız isteniyorsa lütfen şu yönergelere uyun:

 • Tek tek ülkeler için iki harfli ISO kodunu belirtin.
 • Belirli bölge kodlarına izin verilir (ör. WORLDWORLD, ECZECZ; ECZECZ, Google Arama önizleme bölgeleri için kullanılamaz).
 • Bir bölgeden bazı ülkeleri hariç tutmak için ilgili ülkelerin kodunun başına eksi işareti (-) ekleyin ve ülkeyi hariç tutulduğu bölgeden sonra listeleyin. Yukarıdaki bölgesel kodlar (WORLD ve ECZ) hariç tutma olarak kullanılamaz.
 • Her öğeyi virgül ile ayırın.

Örnekler:

CA Yalnızca Kanada
CA,MX,US Kuzey Amerika (Kanada, Meksika, ABD)
WORLD Tüm ülkeler
WORLD,-CA,-US Kanada ve ABD dışındaki tüm ülkeler
ECZ Coğrafi olarak kıta Avrupası'nda bulunan ve para birimi olarak Euro kullanan ülkeler (kitap fiyatlarını ve satış bölgelerini belirtirken kullanmak için)
 

Satış bölgeleri ve fiyatlar

 • Birden fazla satış bölgeniz olursa belirli bir ülkenin listelendiği satış bölgesi, söz konusu ülkeyi içeren bölgenin listelendiği satış bölgesine göre öncelikli olur. Örneğin, aşağıdaki satış bölgesi grupları, İngiltere'de satılan kitapların ikinci satış bölgesiyle ilişkilendirilecek olması açısından eşdeğerdir.

  1. Örnek
  1. Satış bölgesi: WORLD,-GB
  2. Satış bölgesi: GB
  2. Örnek
  1. Satış bölgesi: WORLD
  2. Satış bölgesi: GB
 • Para birimi dönüştürmesi etkin olarak kitap fiyatları eklendiğinde dönüştürülen fiyatlar, yalnızca sizin yerel para biriminde fiyat sağlamadığınız satış bölgelerindeki kitaplar için geçerli olur.

ISO ülke kodları

Google Play Kitaplar için desteklenen ülkelere yönelik ISO ülke kodları Yardım Merkezi'nde listelenmektedir.

Ayrıca ISO 3166-1 alfa-2 kodlarının tam listesinde arama yapabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
1157289529250831803
true