จัดรูปแบบรายชื่อประเทศ

โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อต้องระบุรายชื่อประเทศในศูนย์พาร์ทเนอร์หรือในสเปรดชีต

 • สำหรับแต่ละประเทศ ให้ระบุรหัส ISO 2 ตัวอักษร
 • อนุญาตให้ใช้รหัสภูมิภาคบางรหัสได้ (เช่น WORLD, ECZ แต่ ECZ ไม่สามารถใช้กับพื้นที่ขายที่สามารถดูตัวอย่างได้ใน Google Search)
 • หากไม่ต้องการรวมประเทศใดไว้ในภูมิภาค ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) ไว้หน้ารหัสของประเทศดังกล่าวและแสดงประเทศนั้นไว้หลังภูมิภาคนั้น ไม่สามารถใช้รหัสภูมิภาคข้างต้น (WORLD และ ECZ) ในการยกเว้น
 • คั่นแต่ละรายการด้วยจุลภาค

ตัวอย่างเช่น

CA แคนาดาเท่านั้น
CA,MX,US อเมริกาเหนือ (แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐฯ)
WORLD ทุกประเทศ
WORLD,-CA,-US ทุกประเทศยกเว้นแคนาดาและสหรัฐฯ
ECZ ประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งใช้สกุลเงินยูโรเพียงสกุลเดียว (สำหรับใช้เมื่อระบุราคาหนังสือและพื้นที่ขาย)
 

พื้นที่ขายและราคา

 • หากคุณมีพื้นที่ขายหลายแห่ง พื้นที่ขายที่แสดงประเทศที่เจาะจงจะมีผลเหนือพื้นที่ขายที่แสดงภูมิภาคซึ่งรวมประเทศดังกล่าวอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น กลุ่มพื้นที่ขายต่อไปนี้เทียบเท่ากันตรงที่หนังสือที่ขายในสหราชอาณาจักรจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ขายลำดับที่ 2

  ตัวอย่าง 1
  พื้นที่ขาย #1: WORLD,-GB
  พื้นที่ขาย #2: GB
  ตัวอย่าง 2
  พื้นที่ขาย #1: WORLD
  พื้นที่ขาย #2: GB
 • เมื่อเพิ่มราคาหนังสือโดยเปิดใช้การแปลงสกุลเงิน ราคาที่แปลงแล้วจะนำไปใช้กับหนังสือในพื้นที่ขายที่คุณไม่ได้ระบุราคาในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO

ศูนย์ช่วยเหลือจะแสดงรายการรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO สำหรับประเทศที่รองรับ Google Play หนังสือ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารายการรหัส ISO 3166-1 อัลฟา-2 ทั้งหมดได้อีกด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว