Formatera en lista över länder

Följ dessa riktlinjer när du ombeds ange en lista över länder i partnercentret eller i ett kalkylark:

 • Ange ISO-koden (två bokstäver) för enskilda länder.
 • Vissa regionkoder är tillåtna (det går till exempel inte att använda WORLD, ECZ; ECZ för förhandsgranskningsområden på Google Sök).
 • Om du vill utesluta länder från en region kan du skriva ett minustecken (-) före landskoden och ange landet efter regionen det ska uteslutas från. Regionkoderna ovan (WORLD och ECZ) kan inte användas som uteslutningar.
 • Avgränsa objekten med kommatecken.

Exempel:

CA Endast Kanada
CA,MX,US Nordamerika (Kanada, Mexiko, USA)
WORLD Alla länder
WORLD,-CA,-US Alla länder utom Kanada och USA
ECZ Länder på den europeiska kontinenten där euro används som enda valuta (för angivelse av bokpriser och försäljningsområden)
 

Försäljningsområden och priser

 • Om du har flera försäljningsområden har ett försäljningsområde som innefattar ett specifikt land företräde framför ett försäljningsområde som innefattar en region där landet ingår. Exempel: Följande försäljningsområden är likvärdiga på så sätt att böcker som säljs i Förenade kungariket kopplas till det andra försäljningsområdet.

  Exempel 1
  Försäljningsområde 1: WORLD,-GB
  Försäljningsområde 2: GB
  Exempel 2
  Försäljningsområde 1: WORLD
  Försäljningsområde 2: GB
 • När du lägger till bokpriser och har aktiverat valutaomvandling tillämpas omvandlade priser endast på böcker i försäljningsområden där du inte har angett priser i lokal valuta.

ISO-landskoder

I hjälpcentret anges ISO-landskoder för länder som stöds för Google Play Böcker.

Du kan även söka i den fullständiga listan över alpha-2-koder enligt ISO 3166-1.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
8064215924364299354
true