Formátovanie zoznamu krajín

Keď sa v Centre partnerov alebo v tabuľke zobrazí výzva na poskytnutie zoznamu krajín, postupujte podľa týchto pokynov:

 • Pre jednotlivé krajiny uveďte dvojpísmenový kód ISO.
 • Niektoré kódy regiónov sú povolené (napr. WORLD, ECZ; kód ECZ nemôžete použiť pre krajiny, v ktorých je k dispozícii ukážka vo Vyhľadávaní Google).
 • Ak chcete z regiónu niektorú krajinu vylúčiť, doplňte kód danej krajiny o predponu mínus (-) a uveďte ju v zozname za regiónom, z ktorého má byť vylúčená. Kódy oblastí (WORLD a ECZ) uvedené vyššie nie je možné použiť ako vylúčenia.
 • Jednotlivé položky oddeľte čiarkami.

Príklady:

CA iba Kanada
CA,MX,US Severná Amerika (Kanada, Mexiko, USA)
WORLD všetky krajiny
WORLD,-CA,-US všetky krajiny okrem Kanady a USA
ECZ krajiny, ktoré geograficky patria do kontinentálnej Európy a ako svoju výhradnú menu používajú euro (na použitie pri určovaní cien a území predaja kníh)
 

Územia predaja a ceny

 • Ak máte niekoľko území predaja, územia definované konkrétnou krajinou majú prednosť pred územiami predaja s nastaveným regiónom, ktorý túto krajinu zahrnuje. Nasledujúce príklady skupín území predaja sú zhodné v tom, že knihy predávané v Spojenom kráľovstve budú priradené k druhému územiu predaja.

  Príklad 1
  Územie predaja 1: WORLD,-GB
  Územie predaja 2: GB
  Príklad 2
  Územie predaja 1: WORLD
  Územie predaja 2: GB
 • Keď pridávate ceny kníh s povolenou konverziou meny, konverzné ceny sa používajú iba pre knihy na územiach predaja, kde ste neuviedli ceny v miestnej mene.

Kódy krajín ISO

V Centre pomoci sú uvedené kódy ISO pre krajiny, ktoré sú podporované v službe Knihy Google Play.

Môžete tiež vyhľadať úplný zoznam kódov štandardu ISO 3166-1 alpha-2.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?