Formatowanie listy krajów

Gdy poprosimy Cię o podanie listy krajów w Centrum Partnerów lub arkuszu kalkulacyjnym, postępuj według tych wskazówek:

 • W przypadku poszczególnych krajów użyj dwuliterowego kodu ISO.
 • Akceptujemy określone kody regionów (np. WORLD, ECZ czy ECZ nie mogą być używane w przypadku obszarów z poglądem w wyszukiwarce Google).
 • Aby wykluczyć kraje z regionu, wymień ich kody po kodzie tego regionu, przed każdym z nich umieszczając znak minus (-). Jako wykluczeń nie możesz użyć podanych wyżej kodów regionów ( WORLD i ECZ).
 • Kolejne pozycje rozdziel przecinkami.

Przykłady:

CA Tylko Kanada
CA,MX,US Ameryka Północna (Kanada, Meksyk i USA)
WORLD Wszystkie kraje
WORLD,-CA,-US Wszystkie kraje z wyjątkiem Kanady i USA
ECZ Kraje w kontynentalnej Europie, w których jedyną walutą jest euro (używane np. podczas określania cen książek i obszarów sprzedaży)
 

Obszary sprzedaży i ceny

 • Jeśli masz wiele obszarów sprzedaży, obszar obejmujący określony kraj będzie mieć pierwszeństwo przed obszarem obejmującym region, do którego należy ten kraj. Przykład: widoczne niżej grupy obszarów sprzedaży są równorzędne, ponieważ książki sprzedawane w Wielkiej Brytanii zostaną powiązane z obszarem sprzedaży nr 2.

  Przykład 1
  Obszar sprzedaży nr 1: WORLD,-GB
  Obszar sprzedaży nr 2: GB
  Przykład 2
  Obszar sprzedaży nr 1: WORLD
  Obszar sprzedaży nr 2: GB
 • Gdy dodajesz ceny książek z uwzględnieniem przeliczania waluty, przeliczone ceny książek będą używane tylko wtych obszarach sprzedaży, w przypadku których nie podano cen w walucie lokalnej.

Kody krajów według ISO

W Centrum pomocy znajdziesz zgodne z ISO kody krajów obsługiwanych przez Książki Google Play.

Możesz też przeszukać pełną listę kodów ISO 3166-1 alfa-2.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne