Μορφοποίηση λίστας χωρών

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν σας ζητείται να παρέχετε μια λίστα χωρών στο Κέντρο Συνεργατών ή σε υπολογιστικό φύλλο:

 • Για μεμονωμένες χώρες, παρέχετε τον κωδικό ISO που αποτελείται από δύο γράμματα.
 • Επιτρέπονται συγκεκριμένοι περιφερειακοί κωδικοί (π.χ. οι κωδικοί WORLD, ECZ; ECZ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για περιοχές προεπισκόπησης Αναζήτησης Google).
 • Για να εξαιρέσετε χώρες από μια περιοχή, τοποθετήστε πριν από τον κωδικό της χώρας που επιθυμείτε να εξαιρέσετε ένα σύμβολο πλην (-) και παραθέστε τη χώρα μετά την περιοχή από την οποία επιθυμείτε να την εξαιρέσετε. Οι παραπάνω περιφερειακοί κωδικοί (WORLD και ECZ) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξαιρέσεις.
 • Διαχωρίστε κάθε στοιχείο με κόμμα.

Παραδείγματα:

CA Μόνο Καναδάς
CA,MX,US Βόρεια Αμερική (Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ)
WORLD Όλες οι χώρες
WORLD,-CA,-US Όλες οι χώρες εκτός του Καναδά και των ΗΠΑ
ECZ Χώρες που εντάσσονται γεωγραφικά στην ηπειρωτική Ευρώπη και χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ευρώ ως νόμισμα (για χρήση κατά τον καθορισμό των τιμών βιβλίων και των περιοχών πωλήσεων)
 

Περιοχές πωλήσεων και τιμές

 • Αν διαθέτετε πολλές περιοχές πωλήσεων, η περιοχή πωλήσεων που αναφέρει μια συγκεκριμένη χώρα θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με μια περιοχή πωλήσεων που αναφέρει μια περιοχή που περιλαμβάνει αυτήν τη χώρα. Για παράδειγμα, τα παρακάτω σύνολα περιοχών πωλήσεων είναι ισοδύναμα, αφού τα βιβλία που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συσχετίζονται με τη δεύτερη περιοχή πωλήσεων.

  Παράδειγμα 1
  Περιοχή πωλήσεων #1: WORLD,-GB
  Περιοχή πωλήσεων #2: GB
  Παράδειγμα 2
  Περιοχή πωλήσεων #1: WORLD
  Περιοχή πωλήσεων #2: GB
 • Κατά την προσθήκη τιμών βιβλίων ενώ είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή νομίσματος, οι τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή θα ισχύουν μόνο για τα βιβλία στις περιοχές πωλήσεων για τις οποίες δεν έχετε καταχωρίσει τιμές στο τοπικό νόμισμα.

Κωδικοί χωρών ISO

Το Κέντρο βοήθειας αναφέρει τους κωδικούς χωρών ISO για τις χώρες που υποστηρίζονται για τα Βιβλία Google Play.

Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε την πλήρη λίστα κωδικών ISO 3166-1 alpha-2.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού