Formátování seznamu zemí

Když budete v Centru pro partnery nebo v tabulce požádáni o zadání seznamu zemí, řiďte se těmito pokyny:

 • V případě jednotlivých zemí zadejte dvoupísmenný kód ISO.
 • Jsou povoleny některé kódy oblastí. (Například WORLD a ECZ. Kód ECZ nelze použít pro oblasti náhledu ve Vyhledávání Google.)
 • Pokud chcete z regionu některou zemi vyloučit, doplňte kód dané země o předponu minus (-) a uveďte tuto zemi v seznamu za regionem, ze kterého má být vyloučena. Výše uvedené předvolby oblasti (WORLD a ECZ) nelze použít jako vyloučení.
 • Jednotlivé položky oddělte čárkami.

Příklady:

CA Pouze Kanada
CA,MX,US Severní Amerika (Kanada, Mexiko, USA)
WORLD Všechny země
WORLD,-CA,-US Všechny země kromě Kanady a USA
ECZ Země, které geograficky náleží do kontinentální Evropy a jako svou výhradní měnu používají euro (lze použít při zadávání cen knih a prodejních oblastí)
 

Prodejní oblasti a ceny

 • Pokud máte několik prodejních oblastí, oblasti definované konkrétní zemí mají přednost před prodejními oblastmi s nastaveným regionem, který tuto zemi zahrnuje. Následující příklady sad prodejních oblastí jsou shodné v tom, že knihy prodávané ve Spojeném království budou přiřazeny ke druhé prodejní oblasti.

  Příklad 1
  Prodejní oblast 1: WORLD,-GB
  Prodejní oblast 2: GB
  Příklad 2
  Prodejní oblast 1: WORLD
  Prodejní oblast 2: GB
 • Když přidáváte ceny knih s povoleným převodem měny, převedené ceny se pro knihy použijí jen v těch prodejních oblastech, pro které jste neuvedli ceny v místní měně.

Kódy zemí ISO

V centru nápovědy jsou uvedeny kódy ISO zemí, ve kterých jsou Knihy Google Play podporovány.

Můžete také vyhledávat v úplném seznamů kódů ISO 3166-1 alpha-2.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
15195125178318414904
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
82437