Valutakonvertering för böcker på Google Play

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Köparens valuta

Köparen ser priset på böcker på Google Play i sin lokala valuta, USD eller EUR enligt Google Play Butiks eget gottfinnande i det landet. En partner som inte kan ange priser i köparens valuta kan aktivera valutakonvertering i betalningscentret i kontot. (I konton som har skapats efter juli 2014 är valutakonvertering aktiverad som standard.) Google kan då automatiskt räkna om partnerns pris i en basvaluta till andra valutor.

Omräknade priser

Valutakonvertering för bokpriser kan aktiveras eller inaktiveras i betalningscentret. Om valutakonvertering är aktiverad kan partner tillhandahålla priser i flera basvalutor och ange målförsäljningsområdet för konverteringen från varje basvaluta. En partner kan till exempel välja att låta priser för alla europeiska länder omvandlas från ett baspris i euro medan priser för alla länder i Nordamerika omvandlas från ett baspris i amerikanska dollar. Läs mer om reglerna för och exempel på hur du använder valutakonvertering med ONIX, hur du konfigurerar omräknade priser med kalkylark eller hur du anger priser i partnercentret.

Omräknade priser gäller endast för böcker i försäljningsområden där partnern inte har angett något pris i den lokala valutan. Om du tillhandahåller ett pris direkt i den lokala valutan via ONIX eller ett kalkylark skrivs det omräknade priset över.

Omräknade priser får inte användas i länder där bokpriser är fasta enligt lag. Om fasta priser gäller för ett land måste du tillhandahålla det priset i den lokala valutan.

Du väljer själv om du vill använda valutakonvertering. Partner kan inaktivera valutakonvertering när som helst. Om valutakonvertering inaktiveras kommer alla omräknade priser att tas bort och därmed tas böckerna bort från försäljning i dessa områden tills partnern tillhandahåller priser i den lokala valutan.

Valutakonvertering för kampanjkoder med fast pris

Partner som vill skapa kampanjkoder med fast pris måste aktivera valutakonvertering i kontots betalningscenter. I kampanjer med fast pris anger partnern ett pris i en valuta, som sedan automatiskt räknas om till användarens valuta utifrån växelkursen.

Exempel:

Partnerns listpris i amerikanska dollar: 5,99 USD
Partnerns pris med kampanjkod: 4,99 USD
Exempel på växelkurs till euro: 0,89

Inköpspris med kampanjkod för användare i USA: 4,99 USD
Inköpspris med kampanjkod för användare i Tyskland: 4,44 EUR (priset med kampanjkod gånger växelkursen)

Använda valutakonvertering med ONIX

Observera följande regler för att använda valutakonvertering med ONIX:
 • Vi använder ett listpris i ett land om alla följande villkor är uppfyllda:
  • Det finns försäljningsrättigheter för boken i landet.
  • Landet finns med bland de länder som mottar leveranser i leveransinformationen (ONIX-kod: j138). Om posten för länder som mottar leveranser är tom används WORLD.
  • Landet finns med bland länderna (ONIX-kod: b251) eller regionerna (ONIX-kod: j303) för listpriset. Om båda är tomma används WORLD.
 • Om det uppstår en konflikt mellan priser för ett land använder vi priset i den lokala valutan. Om det inte finns några priser använder vi priset i standardbasvalutan.
 • Vi kan omvandla från alla pristyper du uppger, och rekommenderade pristyper för återförsäljningspriset (RRP, recommended retail price) har företräde om du bifogar fler än en pristyp. Omräknade priser har alltid pristypen 01 (om priser måste anges inklusive skatt i landet där det omräknade priset används) eller 02 (om priser ska anges exklusive skatt i landet där det omräknade priset används). Om du måste använda en annan pristyp än 01 eller 02 för ett land måste du uppge priset i den lokala valutan.

Exempel (utöka genom att klicka)

Exempel A

Du vill använda valutakonvertering och räkna om ditt pris i USD för försäljning i hela världen för en viss bok. Du aktiverar valutakonvertering och anger USD som standardbasvaluta. Du har försäljningsrättigheter i hela världen för den här boken.

Nedan visas flera exempelkonfigurationer där målet att använda priset i USD för försäljning i hela världen uppnås. Vi har även tagit med ”felaktiga” konfigurationer som är giltiga i ONIX men som inte skulle fungera som avsett.

Korrekt ONIX-konfiguration 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Förklaring: Priset i CAD används inte för omräkningen eftersom det bara gäller CA, inte WORLD. Priset i USD används även om det inte är knutet till några territorier eftersom du har rättigheterna till den här boken i hela världen.

Korrekt ONIX-konfiguration 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Förklaring: Priset i USD används för omräkningen eftersom WORLD har angetts som territorium och det första priset är begränsat till enbart CA medan du har rättigheterna till boken i hela världen.

Korrekt ONIX-konfiguration 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Förklaring: Priset i USD används för omräkningen eftersom priset i CAD är begränsat till CA och priset i USD gäller WORLD -CA på grund av ROW.

Korrekt ONIX-konfiguration 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Förklaring: Inget av priserna gäller ett visst territorium, så priset i USD används för omräkningen eftersom det är din standardbasvaluta.

Felaktig ONIX-konfiguration 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Förklaring: Båda priserna är kopplade till uppgifter som inte gäller WORLD, vilket innebär att ingendera valutan används för omräkningen.

Felaktig ONIX-konfiguration 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Förklaring: Priset i CAD används för omräkningen eftersom priset i USD är kopplat till ett enskilt land.

Felaktig ONIX-konfiguration 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Förklaring: Inget av priserna är kopplat till ett land men inget av priserna har angetts i din standardbasvaluta, så vi omvandlar inte eftersom vi inte vet hur vi ska bryta detta dödläge.

Exempel B

Du vill använda valutakonvertering och räkna om ditt pris i USD för försäljning i hela världen med ett undantag: för försäljning i INR vill du att priset i GBP ska räknas om. Du aktiverar valutakonvertering och anger USD som standardbasvaluta. Du har försäljningsrättigheter i hela världen för den här boken.

Nedan visas en exempelkonfiguration där målet att använda priset i USD för försäljning i hela världen uppnås, och priset i GBP för försäljning i INR. Vi har även tagit med ”felaktiga” konfigurationer som är giltiga i ONIX, men som inte skulle fungera som avsett.

Korrekt ONIX-konfiguration

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Förklaring: Priset i GBP har räknats om till INR eftersom IN anges bland länderna och ROW används för USD, vilket innebär att priset i USD gäller WORLD -GB -IN.

Felaktig ONIX-konfiguration 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Förklaring: Inget av priserna används för omräkningen eftersom det finns ett land som inte är WORLD angivet för båda.

Felaktig ONIX-konfiguration 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Förklaring: Inga länder har angetts för USD, så vi betraktar USD som pristypen WORLD. USD är standardbasvaluta så priset i USD räknas om till INR.

Valuta för utbetalning av intäkter

När en partner aktiverar ett försäljningsområde ska han eller hon också ange i kontoinställningarna hur han eller hon vill få betalt för försäljning som sker i det området (bland annat önskat bankkonto för utbetalningar). Partnern måste tillhandahålla en lokal företagsadress och ett lokalt bankkonto för minst ett område som stöds för utbetalningar. Google kan göra utbetalningar till partnern i lokal valuta för ett område där partnern har en lokal företagsadress och bankontouppgifter, med undantag för nedanstående. Om det valda bankkontot finns i ett annat land än försäljningsområdet kommer utbetalningar till partnern att ske i den lokala valutan för bankkontot, förutom i de länder som visas nedan.

För bankkonton i vissa länder gör Google insättningar via elektronisk överföring i USD. I listan med länder som stöds kan du se om betalningar görs via elektronisk överföring i ditt land.

Inkomstdelning för böcker som sålts till omräknade priser kommer att beräknas utifrån det omräknade priset, inte baspriset.

Växelkurser

Det är växelkursen vid den tidpunkt då valutakonverteringen aktiverades som ligger till grund för de omräknade priserna. Växelkursen som de omräknade priserna genereras utifrån uppdateras automatiskt en gång per kvartal av Google. Priserna som bygger på denna växelkurs gäller tills

 • partnern manuellt uppdaterar växelkursen genom att besöka betalningscentret
 • partnern ersätter de omräknade priserna genom att ange ett pris i lokal valuta
 • Google uppdaterar växelkursen nästa kvartal.

När köparens valuta och utbetalningsvalutan skiljer sig åt kommer Google att använda den aktuella växelkursen vid tidpunkten då köpet genomförs för att omvandla utbetalningen till partnern. Växelkursen uppdateras regelbundet under dagen.

Eventuella återbetalningar kommer att ske i samma valuta som köpet och kommer att beräknas med den ursprungliga växelkursen vid tidpunkten för köpet.

Avgifter och risk för förlust

Genom att välja att använda verktyget för valutaomvandling godkänner partnern alla risker och all ansvarsskyldighet i samband med användningen av verktyget. Partnern erkänner och samtycker till att partnern bär risken för eventuella förluster till följd av förändringar i växelkursen från det att betalningstransaktioner bearbetas tills beloppet skickas till det angivna bankkontot. Partnern erkänner och samtycker dessutom till att partnern bär risken för eventuella förluster i samband med förändringar i växelkursen för omräknade priser eller från gamla växelkurser. Partnern ansvarar för att uppdatera omräknade priser till aktuella växelkurser.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny