Pretvorba valut za knjige v Googlu Play

Partnerji Googla Play lahko prodajajo knjige v določenih državah. Tukaj opisane funkcije niso na voljo povsod.

Valuta nakupa

Kupcem se v Googlu Play prikažejo cene v njihovi lokalni valuti, v USD ali v EUR (skladno z odločitvijo Trgovine Google Play v tisti državi). Če partnerji ne morejo navesti cene v valuti nakupa, lahko v središču za plačila v računu omogočijo pretvorbo valut. (Za račune, ustvarjene po juliju 2014, je pretvorba valut privzeto omogočena.) Google bo tako lahko cene, ki jih je partner navedel v osnovni valuti, samodejno pretvoril v druge valute.

Pretvorjene cene

Pretvorbo valut za cene knjig lahko omogočite ali onemogočite v središču za plačila. Če je pretvorba valut omogočena, lahko partnerji navedejo cene v več osnovnih valutah in določijo ciljna prodajna območja, na katerih se bodo pretvarjale cene iz posameznih osnovnih valut. Partner se lahko na primer odloči, da bo osnovna valuta za pretvorbo v cene za vse evropske države evro in da bo osnovna valuta za pretvorbo v cene za vse severnoameriške države ameriški dolar. Preberite, kakšna so pravila in primeri za pretvorbo valut za standard ONIX, kako določite pretvorjene cene s preglednicami ali kako določite cene v Partnerskem središču.

Pretvorjene cene veljajo samo za knjige na prodajnih območjih, za katera partner ni navedel cen v lokalni valuti. Če ceno neposredno v lokalni valuti navedete s standardom ONIX ali preglednico, se prepiše pretvorjena cena.

Pretvorjenih cen ne uporabljajte v državah, v katerih velja zakonodaja glede določanja cen knjig. Če za državo veljajo fiksne cene, morate navesti ceno v lokalni valuti.

Pretvorba valut je orodje, ki ga lahko partnerji omogočijo in kadar koli onemogočijo. Z onemogočanjem pretvorbe valut se odstranijo vse pretvorjene cene, posledično pa se iz prodaje umaknejo vse knjige, ki so naprodaj na tistih območjih, dokler partner ne navede cen v lokalni valuti.

Pretvorba valut za promocijske kode s fiksno ceno

Če želite ustvariti promocijske kode s fiksno ceno, morajo partnerji v središču za plačila v računu omogočiti pretvorbo valut. Za promocije s fiksno ceno partnerji vnesejo ceno v eni valuti, ki se na podlagi menjalnega tečaja samodejno pretvori v valuto uporabnika.

Primer:

Maloprodajna cena partnerja v ameriških dolarjih: 5,99 USD
Cena partnerja s promocijsko kodo: 4,99 USD
Primer za evrski menjalni tečaj: 0,89

Nakupna cena za uporabnika v Združenih državah s promocijsko kodo: 4,99 USD
Nakupna cena za nemškega uporabnika s promocijsko kodo: 4,44 EUR (cena s promocijsko kodo, pomnožena z menjalnim tečajem)

Uporaba pretvorbe valut s standardom ONIX

Upoštevajte ta pravila za pretvorbo valut s standardom ONIX:
 • Maloprodajno ceno v državi bomo uporabili, če bodo izpolnjeni ti pogoji:
  • Za državo veljajo pravice za prodajo knjige.
  • Država je v podrobnostih o dostavi navedena med državami, v katere je mogoče dostavljati (koda j138 standarda ONIX). Če je seznam držav, v katere je mogoče dostavljati, prazen, predpostavljamo, da velja oznaka WORLD.
  • Država je navedena med državami (koda b251 standarda ONIX) ali območji (koda j303 standarda ONIX) za maloprodajno ceno. Če sta oba seznama prazna, predpostavljamo, da velja oznaka WORLD.
 • Če za državo navedete cene, ki si nasprotujejo, bomo uporabili ceno v lokalni valuti. Če je ni, bomo uporabili ceno v privzeti osnovni valuti.
 • Pretvorimo lahko katero koli ceno, ki jo navedete. Če jih navedete več, ima prednost priporočena maloprodajna cena. Za pretvorjene cene vedno velja vrsta cene 01 (če je v državi, v kateri se uporablja pretvorjena cena, treba navesti ceno s vključenim davkom) ali 02 (če je država, v kateri se uporablja pretvorjena cena, treba navesti ceno brez davka). Če za katero državo ne morete uporabljati vrste cene 01 ali 02, morate ceno navesti v lokalni valuti.

Primeri (kliknite za razširitev)

Primer A

Za določeno knjigo želite s pomočjo pretvorbe valut pretvoriti ceno knjige v USD v ceno za prodajo po vsem svetu. Vklopite pretvorbo valut in navedete USD kot privzeto osnovno valuto. Za to knjigo imate pravice za prodajo po vsem svetu.

Spodaj je več primerov nastavitev, s katerimi dosežete, da se za prodajo po vsem svetu uporablja cena v USD. Navedli smo tudi »nepravilne« nastavitve, ki so veljavne za standard ONIX, vendar z njimi ne dosežete želenega učinka.

Pravilna nastavitev za standard ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Razlaga: Cena v CAD se ne uporabi za pretvorbo, ker velja samo za območje CA, ne za WORLD. Čeprav za ceno v USD ni nastavljeno območje, se uporabi, ker imate pravice za prodajo te knjige po vsem svetu.

Pravilna nastavitev za standard ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Razlaga: Za pretvorbo se uporabi cena v USD, ker za območje velja koda WORLD in je prva cena omejena samo za CA, vi pa imate pravice za prodajo knjige po vsem svetu.

Pravilna nastavitev za standard ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Razlaga: Za pretvorbo se uporabi cena v USD, ker je cena v CAD omejena na območje CA, cena v USD pa je nastavljena za območje WORLD -CA zaradi ROW.

Pravilna nastavitev za standard ONIX 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Razlaga: Za nobeno ceno ni navedeno območje, zato se za pretvorbo uporabi cena v USD, ker je nastavljena kot privzeta osnovna valuta.

Nepravilna nastavitev za standard ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Razlaga: Za obe ceni je navedeno območje, ki ni WORLD, zato se za pretvorbo ne uporabi nobena od teh valut.

Nepravilna nastavitev za standard ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Razlaga: Za pretvorbo se uporabi cena v CAD, ker je za ceno v USD navedena točno določena država.

Nepravilna nastavitev za standard ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Razlaga: Za nobeno ceno ni navedena država in nobena cena ni v vaši privzeti osnovni valuti, zato pretvorbe ne bomo izvedli, ker te omejitve ne znamo preseči.

Primer B

Če želite ceno v USD pretvoriti za prodajo po vsem svetu, uporabite pretvorbo valut, vendar z eno izjemo: Pretvorba cene v GDP za prodajo v INR. Vklopite pretvorbo valut in navedite USD kot privzeto osnovno valuto. Za to knjigo imate pravice za prodajo po vsem svetu.

Spodaj je primer nastavitev, s katerimi dosežete, da se za prodajo po vsem svetu uporablja cena v USD in za prodajo v valuti INR cena v GBP. Navedli smo tudi »nepravilni« nastavitvi, ki sta veljavni za standard ONIX, vendar z njima ne dosežete želenega učinka.

Pravilna nastavitev za standard ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Razlaga: Cena v GBP se pretvori v valuto INR, ker je IN navedena med državami, za USD pa se uporablja ROW, kar pomeni, da velja cena v USD za WORLD -GB -IN.

Nepravilna nastavitev za standard ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Razlaga: Za pretvorbo se ne uporabi nobena cena, ker sta za obe navedeni točno določeni državi, ki nista WORLD.

Nepravilna nastavitev za standard ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Razlaga: Seznam držav za USD je prazen, zato predpostavljamo, da je USD cena za WORLD. USD je privzeta osnovna valuta, zato se cena v USD pretvori v ceno v INR.

Valuta za izplačila prihodkov

Ko partner omogoči prodajno območje, mora v nastavitvah računa navesti tudi, kako želi prejemati plačilo za prodajo na tistem območju (vključno z navedbo želenega bančnega računa za izplačilo). Partnerji morajo navesti naslov lokalnega podjetja in lokalni bančni račun za vsaj eno območje, ki je podprto za plačila. Google lahko partnerju izplača prihodke v lokalni valuti katerega koli območja, v katerem ima partner naslov lokalnega podjetja in podatke bančnega računa (izjeme so navedene spodaj). Če izbrani bančni račun ni v državi prodajnega območja, partner prejme plačila v lokalni valuti bančnega računa (razen v spodnjih primerih).

Google na bančne račune v nekaterih državah nakazuje sredstva prek bančnih nakazil v ameriških dolarjih. Na seznamu podprtih držav lahko preverite, ali vaša država prejema nakazila prek bančnih nakazil.

Delitev prihodkov od knjig, prodanih po pretvorjenih cenah, se ne izračuna na podlagi osnovne cene, temveč na podlagi pretvorjene cene.

Menjalni tečaji

Osnova za ustvarjanje pretvorjenih cen so devizni tečaji, ki veljajo, ko je omogočena pretvorba valut. Google enkrat četrtletno samodejno osveži devizne tečaje, ki so osnova za ustvarjanje pretvorjenih cen. Cene, ki temeljijo na teh tečajih, ostanejo v veljavi dokler:

 • partner v središču za plačila ročno ne osveži deviznega tečaja,
 • partner ne prepiše pretvorjenih cen z nastavitvijo cene v lokalni valuti,
 • Google v naslednjem četrtletju ne osveži deviznega tečaja.

Če se valuta za nakup in valuta za izplačilo razlikujeta, Google uporabi menjalni tečaj ob nakupu za pretvorbo plačila, ki ga dolguje partnerju. Menjalni tečaj se čez dan redno posodablja.

Morebitna vračila kupnine se opravijo v valuti nakupa in se preračunajo s pomočjo menjalnega tečaja, ki se je uporabljal ob času nakupa.

Provizije in tveganje izgube

Partner z omogočanjem orodja za pretvorbo valut sprejme vse tveganje in odgovornost, ki izhajata iz uporabe tega orodja. Partner potrjuje in se strinja, da sprejema vse tveganje, ki bi nastalo ob morebitnih spremembah menjalnih tečajev med obdelavo transakcij in pošiljanjem sredstev na bančni račun, ki ga je določil. Partner prav tako potrjuje in se strinja, da sprejema vse tveganje, ki bi ga povzročile morebitne spremembe menjalnega tečaja za pretvorjene cene ali zastareli menjalni tečaji. Partner je odgovoren za osveževanje menjalnih tečajev za pretvorjene cene.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
82437
false