Konverzia meny pre knihy v službe Google Play

Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.

Mena nákupu

Ceny kníh v službe Google Play sa používateľom zobrazujú v miestnej mene, amerických dolároch alebo eurách (podľa toho, ako to určuje Obchod Google Play v danej krajine). Ak partneri nemôžu uvádzať ceny v miestnej mene, môžu vo svojom účte v Centre platieb povoliť konverziu meny. (V účtoch vytvorených po júli 2014 je konverzia meny v predvolenom nastavení povolená.) Googlu tým povolia automaticky prevádzať ceny stanovené v základnej mene na iné meny.

Prevedené ceny

Konverziu meny pre ceny kníh je možné povoliť alebo zakázať v Centre platieb. Ak je konverzia meny povolená, partneri môžu uvádzať ceny v niekoľkých základných menách a určiť pre každú z nich cieľové územie predaja. Partner napríklad môže pre všetky európske krajiny nastaviť prevod mien zo základnej ceny na eurá a pre všetky severoamerické krajiny konverziu zo základnej ceny na americké doláre. Prečítajte si pravidlá a príklad používania konverzie meny pomocou formátu ONIX, informácie o tom, ako konfigurovať prevedené ceny pomocou tabuliek alebo ako nastaviť ceny v Centre parterov.

Prevedené ceny sa používajú iba pre knihy v územiach predaja, kde partner neuviedol ceny v miestnej mene. Ak v súbore ONIX alebo v tabuľke uvediete priamo cenu v miestnej mene, prevedená cena sa prepíše

Prevedené ceny nie je možné používať v krajinách, kde ceny kníh určuje zákon. V týchto krajinách je potrebné uviesť stanovenú cenu v miestnej mene.

Z nástroja konverzie meny sa dá odhlásiť. Partneri môžu konverziu meny kedykoľvek zakázať. Po zakázaní konverzie meny dôjde k odstráneniu všetkých prevedených cien a príslušné knihy sa v daných oblastiach stiahnu z predaja, dokým partner neposkytne ceny v miestnej mene.

Používanie konverzie mien pomocou formátu ONIX

Pre konverziu mien pomocou formátu ONIX platia nasledujúce pravidlá:
 • V krajine použijeme katalógovú cenu pri splnení nasledujúcich podmienok:
  • Krajina je uvedená v právach na predaj danej knihy.
  • V podrobnostiach o dodaní knihy (kód ONIX j138) je daná krajina uvedená medzi krajinami, kam sa kniha dodáva. Ak sú informácie o krajinách, do ktorých sa kniha dodáva, prázdne, použije sa možnosť WORLD.
  • Krajina je uvedená medzi krajinami (kód ONIX b251) alebo oblasťami (kód ONIX j303), v ktorých sa používa katalógová cena. Ak sú obe informácie prázdne, použije sa možnosť WORLD.
 • Ak sa v niektorej krajine vyskytnú konfliktné ceny, použije sa cena uvedená v miestnej mene. Ak táto cena nastavená nie je, použijeme cenu v predvolenej základnej mene.
 • Konverziu možno vykonať z ľubovoľného zadaného typu ceny. Ak zadáte viacero typov, budú sa uprednostňovať ceny typu RRP (recommended retail price – odporúčaná maloobchodná cena). Prevedené ceny majú vždy typ 01 (ak sa v krajine, kde sa cena používa, vyžaduje uvádzanie cien vrátane dane) alebo 02 (ak sa v krajine, kde sa cena používa, vyžaduje uvádzanie cien bez dane). Ak potrebujete pre nejakú krajinu použiť iný typ ceny než 01 či 02, musíte cenu uviesť v miestnej mene.

Príklady (rozbalíte kliknutím)

Príklad A

V prípade konkrétnej knihy chcete pomocou konverzie meny previesť cenu pre predaj na celom svete v USD. Zapnete konverziu meny a ako východiskovú základnú menu uvediete USD. Ste držiteľmi celosvetových práv na predaj tejto knihy.

Nižšie je uvedených niekoľko ukážkových konfigurácií umožňujúcich použitie ceny v USD na predaj na celom svete. Uvádzame tiež nesprávne konfigurácie, ktoré sú platnými konfiguráciami vo formáte ONIX, ale neslúžia požadovanému cieľu.

Správna konfigurácia formátu ONIX č. 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Vysvetlenie: Cena v CAD sa na konverzie nepoužije, pretože sa vzťahuje iba na oblasť CA, nie na WORLD. Použije sa cena v USD, a to aj napriek tomu, že k nej nie sú priradené žiadne oblasti. Dôvodom je, že pre túto knihu máte celosvetové práva.

Správna konfigurácia formátu ONIX č. 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvetlenie: Cena v USD sa použije na konverziu, pretože má nastavenú oblasť WORLD a prvá cena je obmedzená iba na CA, pričom pre túto knihu máte celosvetové práva.

Správna konfigurácia formátu ONIX č. 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvetlenie: Na konverziu sa použije cena v USD, pretože cena v CAD je obmedzená na CA a cena v USD je nastavená na WORLD -CA na základe parametra ROW.

Správna konfigurácia formátu ONIX č. 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Vysvetlenie: K žiadnej z cien nie je priradená oblasť. Na konverzie sa použije cena v USD, pretože ide o predvolenú základnú menu.

Neprávna konfigurácia formátu ONIX č. 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvetlenie: Obe ceny majú nastavené konkrétne oblasti, ktoré nie sú nastavené na možnosť WORLD, takže na konverziu sa nepoužije žiadna z príslušných mien.

Neprávna konfigurácia formátu ONIX č. 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvetlenie: Na konverziu sa použije cena v CAD, pretože k cene v USD je priradená konkrétna krajina.

Neprávna konfigurácia formátu ONIX č. 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Vysvetlenie: K žiadnej cene nie je priradená krajina, ale žiadna cena tiež nie je predvolenou základnou menou. Konverzia sa teda vôbec neuskutoční, pretože v danej situácii sa nedá vybrať ani jedna z týchto mien.

Príklad B

Pomocou konverzie meny chcete previesť cenu v USD pre celosvetové predaje, ale s jednou výnimkou: chcete previesť cenu v GBP pre predaje v mene INR. Zapnete teda konverziu meny a ako predvolenú základnú menu uvediete USD. Ste držiteľmi celosvetových práv na predaj tejto knihy.

Nižšie je uvedená vzorová konfigurácia, ktorá zabezpečuje, že cena v USD sa bude používať pre predaje na celom svete s výnimkou INR, kde sa bude používať cena v GBP. Uvádzame tiež nesprávne konfigurácie, ktoré sú platnými konfiguráciami vo formáte ONIX, ale neslúžia požadovanému cieľu.

Správna konfigurácia formátu ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvetlenie: Cena v GBP je prevedená na menu INR, pretože oblasť IN je uvedená v krajinách a cena v USD používa parameter ROW, čo znamená, že je určená pre oblasť WORLD -GB -IN.

Neprávna konfigurácia formátu ONIX č. 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvetlenie: Na konverziu sa nepoužije žiadna z cien, pretože obe ceny majú uvedenú konkrétnu krajinu, ktorá nie je WORLD.

Neprávna konfigurácia formátu ONIX č. 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Vysvetlenie: Krajiny pre menu USD sú prázdne, takže cenu v USD považujeme za platnú pre oblasť WORLD. USD je predvolená základná mena, takže cena v USD sa prevedie na INR.

Mena na vyplácanie výnosov

Keď partner povolí predajnú oblasť, musí v nastaveniach účtu určiť, akým spôsobom sa budú vyplácať platby za predaj v danej oblasti (vrátane uvedenia bankového účtu). Partneri musia uviesť miestnu obchodnú adresu a miestny bankový účet aspoň pre jednu oblasť, kde je podporované vyplácanie platieb. Spoločnosť Google môže platby partnerom vyplácať v miestnej mene ktorejkoľvek oblasti, kde partneri uvedú miestnu obchodnú adresu a bankový účet, s výnimkou krajín uvedených nižšie. Ak je vybraný bankový účet vedený v krajine mimo územia predaja, budú sa platby partnerovi vyplácať v miestnej mene daného bankového účtu s výnimkou krajín uvedených nižšie.

V prípade bankových účtov v niektorých krajinách realizuje Google vklady prostredníctvom priameho prevodu v amerických dolároch (USD): V zozname podporovaných krajín nájdete informácie o tom, či je vo vašej krajine možné prijímať peniaze prostredníctvom bankových prevodov.

Zdieľanie príjmu z kníh predaných za prevedené ceny sa vypočíta na základe prevedených cien, nie základnej ceny.

Výmenné kurzy

Na generovanie prevedených cien sa použijú výmenné kurzy platné v čase povolenia konverzie meny. Google bude automaticky obnovovať výmenné kurzy generujúce prevedené ceny raz za štvrťrok. Ceny založené na týchto kurzoch budú platiť, dokým:

 • partner ručne neobnoví výmenné kurzy v Centre platieb,
 • partner neprepíše prevedené ceny nastavením ceny v miestnej mene,
 • Google neobnoví výmenný kurz v ďalšom štvrťroku.

Keď sa mena nákupu a mena platby budú líšiť, Google použije na prevedenie sumy platby výmenný kurz platný v čase nákupu. Tento kurz sa pravidelne aktualizuje niekoľkokrát za deň.

Vrátenie platby prebieha v mene zhodnej s menou nákupu a vypočítava sa na základe pôvodného výmenného kurzu platného v čase nákupu.

Poplatky a riziko straty

Prihlásením na používanie nástroja na konverziu meny partner prijíma všetky riziká a záväzky, ktoré s používaním nástroja súvisia. Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že nesie všetky riziká strát vyplývajúce zo zmien výmenného kurzu, ku ktorým dôjde v období medzi spracovaním transakcií a odoslaním finančných prostriedkov na vyplatenie v prospech určeného účtu. Partner tiež berie na vedomie a súhlasí s tým, že nesie všetky riziká strát vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov prevedených cien alebo ich neaktuálnosti. Aktualizácia výmenných kurzov prevedených cien je zodpovednosťou partnera.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?