Przeliczanie walut cen książek w Google Play

Niektóre funkcje opisane na tej stronie mogą być niedostępne, ponieważ sprzedaż książek w Google Play jest ograniczona do wybranych krajów.

Waluta zakupu

Kupujący widzą ceny książek w Google Play w swojej walucie lokalnej, USD lub EUR, w zależności od zasad Sklepu Google Play obowiązujących w danym kraju. Jeśli partner nie może podać cen w walucie zakupu, może włączyć przeliczanie walut w Centrum płatności na swoim koncie. W przypadku kont założonych po lipcu 2014 roku przelicznik walut będzie domyślnie włączony. To pozwoli Google automatycznie przeliczać podane przez partnera ceny z waluty podstawowej na inne.

Przeliczone ceny

Przeliczanie walut cen książek można włączyć lub wyłączyć w Centrum płatności. Jeśli przeliczanie walut jest włączone, partnerzy mogą podać ceny w wielu walutach podstawowych i określić docelowe obszary sprzedaży, na których ceny będą przeliczane z poszczególnych walut podstawowych. Na przykład może on przeliczać wszystkie ceny w krajach w Europie z ceny podstawowej w euro, a w krajach w Ameryce Północnej – z ceny podstawowej w dolarach amerykańskich. Zobacz reguły i przykłady korzystania ze standardu ONIX przy przeliczaniu walut, wskazówki konfigurowania przeliczonych cen w arkuszach kalkulacyjnych oraz instrukcje ustawiania cen w Centrum Partnerów.

Przeliczone ceny książek są używane tylko na tych obszarach sprzedaży, w przypadku których partner nie podał cen w walucie lokalnej. Cena podana bezpośrednio w walucie lokalnej – w standardzie ONIX lub arkuszu kalkulacyjnym – zastępuje tę przeliczoną.

Przeliczonych cen nie należy stosować w krajach, w których ceny książek są stałe na mocy prawa. Jeśli w danym kraju obowiązują stałe ceny, trzeba podać właściwą cenę w walucie lokalnej.

Partner sam decyduje o użyciu przeliczania walut. W każdej chwili może wyłączyć tę funkcję. Spowoduje to usunięcie wszystkich przeliczonych cen, a tym samym wycofanie książek ze sprzedaży na odpowiednich obszarach, dopóki partner nie poda cen w walucie lokalnej.

Przeliczanie walut w przypadku korzystania ze standardu ONIX

W przypadku przeliczania walut i korzystania ze standardu ONIX należy pamiętać o tych regułach:
 • W kraju użyjemy rynkowej ceny detalicznej, jeśli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Kraj jest objęty prawami do sprzedaży książki.
  • W szczegółach dostawy kraj znajduje się na liście krajów dostawy (kod ONIX j138). Jeśli lista krajów dostawy jest pusta, przyjmujemy WORLD.
  • Kraj należy do krajów (kod ONIX b251) lub regionu (kod ONIX j303) z rynkową ceną detaliczną. Jeśli oba pola są puste, przyjmujemy WORLD.
 • Jeśli występuje konflikt cen podanych dla kraju, użyjemy ceny w walucie lokalnej. Jeśli nie podano tej waluty, użyjemy ceny w domyślnej walucie podstawowej.
 • Możemy przeliczyć z dowolnego podanego przez Ciebie typu ceny, preferując zalecaną cenę detaliczną, jeśli podasz więcej niż jeden typ. Przeliczone ceny zawsze mają typ 01 (jeśli w kraju, w którym jest używana przeliczona cena, ceny zawierają podatek) lub 02 (jeśli w kraju, w którym jest używana przeliczona cena, ceny nie zawierają podatku). Jeśli dla kraju musisz użyć typu ceny innego niż 01 lub 02 , musisz podać tę cenę w walucie lokalnej.

Przykłady (kliknij, by rozwinąć)

Przykład A

Używając narzędzia do przeliczania walut, chcesz przeliczyć cenę sprzedaży konkretnej książki z USD. Włączasz przeliczanie walut i wskazujesz USD jako domyślną walutę podstawową. Posiadasz prawa do sprzedaży tej książki na całym świecie.

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych konfiguracji pozwalających użyć ceny w USD w przypadku sprzedaży ogólnoświatowej. Zamieściliśmy również „nieprawidłowe” konfiguracje, które są zgodne ze standardem ONIX, ale nie pozwalają osiągnąć zamierzonego celu.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: cena w CAD nie jest używana przy przeliczaniu, bo dotyczy tylko regionu CA, a nie WORLD. Cena w USD jest używana, mimo że nie określono terytoriów. Dzieje się tak, bo masz prawa na cały świat do tej książki.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: w przeliczaniu jest używana cena w USD, bo obowiązuje ona na terytorium WORLD, a pierwsza cena jest ograniczona tylko do obszaru CA. Posiadasz też prawa na cały świat do książki.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: w przeliczaniu jest używana cena w USD, bo cena w CAD jest ograniczona do obszaru CA, a cena w USD jest przypisana do obszaru WORLD -CA, bo tak wskazuje parametr ROW.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: z żadną ceną nie są powiązane obszary, więc do przeliczania używana jest cena w USD, bo jest to Twoja domyślna waluta podstawowa.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: z obydwiema cenami jest powiązane terytorium inne niż WORLD, więc żadna z nich nie zostanie użyta przy przeliczaniu.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: w przeliczaniu zostanie użyta cena w CAD, bo z ceną w USD jest powiązany konkretny kraj.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: z żadną ceną nie jest powiązany kraj, ale żadna z cen nie jest podana w domyślnej walucie podstawowej. Nie przeliczymy ceny, bo jest to niemożliwe.

Przykład B

Chcesz użyć funkcji przeliczania walut, by przeliczyć cenę z USD i wykorzystać ją przy sprzedaży na całym świecie z jednym wyjątkiem – chcesz, by na potrzeby sprzedaży na terytorium INR została przeliczona cena w GBP. Włączasz przeliczanie walut i ustawiasz USD jako domyślną walutę podstawową. Posiadasz prawa do sprzedaży tej książki na całym świecie.

Poniżej znajdziesz przykładową konfigurację, która realizuje cel, jakim jest wykorzystanie ceny w USD na potrzeby sprzedaży na całym świecie i ceny w GBP na potrzeby sprzedaży na terytorium INR. Zamieściliśmy też „nieprawidłowe” konfiguracje, które są zgodne ze standardem ONIX, ale nie realizują założonego celu.

Prawidłowa konfiguracja ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: cena w GBP zostanie przeliczona na INR, bo na liście krajów podano IN, a dla USD użyto parametru ROW, który oznacza, że cena w USD jest przeznaczona dla terytorium WORLD -GB -IN.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: żadna z cen nie zostanie użyta przy przeliczaniu, bo obie mają określony konkretny kraj i nie jest to WORLD.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: lista krajów dla USD jest pusta, więc uznajemy, że cena w USD jest przeznaczona dla terytorium WORLD. USD to domyślna waluta podstawowa, więc na INR zostanie przeliczona cena w USD.

Waluta płatności za przychody

Gdy partner uruchomi sprzedaż na wybranym obszarze, powinien też określić w ustawieniach swojego konta, jak chce otrzymywać płatności za tę sprzedaż (w tym podać docelowe konto bankowe). Partner musi podać lokalny adres firmy i lokalne konto bankowe z co najmniej jednego obszaru, na którym są obsługiwane płatności. Google może przesyłać płatności w walucie lokalnej z dowolnego obszaru, w przypadku którego partner podał lokalny adres firmy i konto bankowe, z uwzględnieniem wyjątków poniżej. Jeśli wybrane konto bankowe jest w innym kraju niż obszar sprzedaży, płatności dla partnera są realizowane w walucie lokalnej tego konta, z wyjątkiem regionów wymienionych poniżej.

W przypadku kont bankowych w niektórych krajach Google przekazuje środki przelewem bankowym w dolarach amerykańskich. Sprawdź na liście obsługiwanych krajów, czy płatności w Twoim kraju są przekazywane w ten sposób.

Udział w przychodach z książek sprzedawanych po przeliczonych cenach jest obliczany według ceny przeliczonej, a nie podstawowej.

Kursy walut

Ceny są przeliczane według kursu wymiany obowiązującego w chwili włączenia przeliczania walut. Google automatycznie odświeża kursy wymiany używane do przeliczania cen raz na kwartał. Ceny uzyskane na podstawie tego kursu będą obowiązywać do czasu, gdy:

 • partner ręcznie odświeży kurs wymiany waluty w Centrum płatności,
 • partner ustawi cenę w walucie lokalnej zamiast ceny uzyskanej przez przeliczenie,
 • Google odświeży kurs wymiany waluty w kolejnym kwartale.

Gdy waluty zakupu i płatności są różne, do obliczenia należności dla partnera Google używa kursu wymiany obowiązującego w chwili zakupu. Kurs jest regularnie aktualizowany w ciągu dnia.

Wszystkie zwroty środków są realizowane w tej samej walucie co zakup i obliczane według pierwotnego kursu wymiany użytego przy zakupie.

Opłaty i ryzyko strat

Jeśli partner zatwierdzi użycie narzędzia do przeliczania walut, akceptuje całe ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem z tego narzędzia. Partner potwierdza i akceptuje fakt, że ponosi całe ryzyko strat wynikających z wszelkich zmian kursów wymiany walut, następujących między momentem przetworzenia transakcji a wysłaniem środków na jego konto bankowe. Partner potwierdza też i akceptuje fakt, że ponosi całe ryzyko strat wynikających z wszelkich zmian kursów wymiany, które są używane do przeliczania cen, lub spowodowanych nieaktualnymi kursami. Odpowiada on za odświeżanie kursów wymiany używanych do przeliczania cen.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?