Przeliczanie cen książek w różnych walutach w Google Play

Ważne:

 • Partnerzy Google Play mogą sprzedawać e-booki i audiobooki w określonych krajach/regionach. Opisane tu funkcje nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach.
 • Opcja przedsprzedaży umożliwia klientom zamówienie (ale nie przeczytanie) Twojej książki przed jej datą premiery. W dniu premiery klienci, którzy złożyli zamówienia w przedsprzedaży, są obciążani opłatą i otrzymują dostęp do książki.
 • Ze względu na wymagania prawne Google nie może oferować zamówień w przedsprzedaży w Indiach. Książka będzie dostępna w Sklepie Google Play w Indiach od pierwszego dnia sprzedaży.
 • Przed przesłaniem plików upewnij się, że ich treść jest zgodna z wytycznymi Google. Jeśli planujesz sprzedaż swoich książek w Google Play, zapoznaj się z polityką treści dla wydawców książek w Google Play.
 • Raporty sprzedaży według miesiąca nie zawsze będą zawierać szczegóły odpowiadające miesięcznym płatnościom. Raport finansowy odpowiadający danym płatności znajdziesz w raportach o zarobkach w Google Play.

Waluta zakupu

W Google Play kupujący widzą ceny książek w swojej walucie lokalnej, dolarach lub euro, w zależności od zasad Sklepu Google Play obowiązujących w danym kraju. Jeśli nasz partner nie może podać cen w walucie zakupu, może włączyć przeliczanie walut w Centrum płatności na swoim koncie. W przypadku kont założonych po lipcu 2014 roku przelicznik walut będzie domyślnie włączony. To pozwoli Google automatycznie przeliczać podane przez partnera ceny z waluty podstawowej na inne.

Przeliczone ceny

Przeliczanie walut cen książek można włączyć lub wyłączyć w Centrum płatności. Jeśli przeliczanie walut jest włączone, partnerzy mogą podać ceny w wielu walutach podstawowych i określić docelowe obszary sprzedaży, na których ceny będą przeliczane z poszczególnych walut podstawowych. Na przykład można przeliczać wszystkie ceny w krajach w Europie z ceny podstawowej w euro, a w krajach w Ameryce Północnej – z ceny podstawowej w dolarach amerykańskich. Zobacz reguły i przykłady korzystania ze standardu ONIX przy przeliczaniu walut, wskazówki dotyczące konfigurowania przeliczonych cen w arkuszach kalkulacyjnych oraz instrukcje ustawiania cen w Centrum Partnerów.

Przeliczone ceny książek są używane tylko na tych obszarach sprzedaży, w przypadku których partner nie podał cen w walucie lokalnej. Cena podana bezpośrednio w walucie lokalnej – w standardzie ONIX lub arkuszu kalkulacyjnym – zastępuje tę przeliczoną.

Przeliczonych cen nie należy stosować w krajach, w których ceny książek są stałe na mocy prawa. Jeśli w danym kraju obowiązują stałe ceny, trzeba podać właściwą cenę w walucie lokalnej.

Partner sam decyduje o użyciu przeliczania walut. W każdej chwili może wyłączyć tę funkcję. Spowoduje to usunięcie wszystkich przeliczonych cen, a tym samym wycofanie książek ze sprzedaży na odpowiednich obszarach, dopóki partner nie poda cen w walucie lokalnej.

Przeliczanie walut w przypadku kodów promocyjnych o stałej cenie

Aby móc tworzyć kody promocyjne o stałej cenie, partnerzy muszą włączyć przeliczanie walut w Centrum płatności na swoich kontach. W przypadku promocji ze stałą ceną partnerzy wpisują cenę w 1 walucie, która jest automatycznie przeliczana na walutę użytkownika na podstawie kursu wymiany.

Na przykład:

Rynkowa cena detaliczna partnera w  dolarach amerykańskich: 5,99 USD
Cena partnera z kodem promocyjnym: 4,99 USD
Przykładowy kurs wymiany euro: 0,89

Cena zakupu z kodem promocyjnym dla użytkownika w Stanach Zjednoczonych: 4,99 USD
Cena zakupu z kodem promocyjnym dla użytkownika w Niemczech: 4,44 EUR (cena z kodem promocyjnym pomnożona przez kurs wymiany)

Przeliczanie walut w przypadku korzystania ze standardu ONIX

W przypadku przeliczania walut i korzystania ze standardu ONIX należy pamiętać o tych regułach:
 • W kraju użyjemy rynkowej ceny detalicznej, jeśli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Kraj jest objęty prawami do sprzedaży książki.
  • W szczegółach dostawy kraj znajduje się na liście krajów dostawy (kod ONIX j138). Jeśli lista krajów dostawy jest pusta, przyjmujemy obszar WORLD.
  • Kraj należy do krajów (kod ONIX b251) lub regionu (kod ONIX j303) z rynkową ceną detaliczną. Jeśli oba pola są puste, przyjmujemy obszar WORLD.
 • Jeśli występuje konflikt cen podanych dla kraju, użyjemy ceny w walucie lokalnej. Jeśli nie podano tej waluty, użyjemy ceny w domyślnej walucie podstawowej.
 • Możemy przeliczyć cenę dowolnego podanego przez Ciebie typu, preferując zalecaną cenę detaliczną, jeśli podasz więcej niż 1 typ. Przeliczone ceny zawsze mają typ 01 (jeśli w kraju, w którym jest używana przeliczona cena, ceny zawierają podatek) lub 02 (jeśli w kraju, w którym jest używana przeliczona cena, ceny nie zawierają podatku). Jeśli dla kraju musisz użyć typu ceny innego niż 01 lub 02, podaj tę cenę w walucie lokalnej.

Przykłady (kliknij, by rozwinąć)

Przykład A

Używając narzędzia do przeliczania walut, chcesz przeliczyć cenę sprzedaży konkretnej książki z USD. Włączasz przeliczanie walut i wskazujesz USD jako domyślną walutę podstawową. Posiadasz prawa do sprzedaży tej książki na całym świecie.

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych konfiguracji pozwalających użyć ceny w USD w przypadku sprzedaży ogólnoświatowej. Zamieściliśmy również „nieprawidłowe” konfiguracje, które są zgodne ze standardem ONIX, ale nie pozwalają osiągnąć zamierzonego celu.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: cena w CAD nie jest używana przy przeliczaniu, bo dotyczy tylko regionu CA, a nie WORLD. Cena w USD jest używana, mimo że nie określono terytoriów. Dzieje się tak, bo masz prawa do tej książki na cały świat.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: do przeliczania jest używana cena w USD, bo obowiązuje ona na terytorium WORLD, a pierwsza cena jest ograniczona tylko do obszaru CA. Masz też prawa do książki na cały świat.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: w przeliczaniu jest używana cena w USD, bo cena w CAD jest ograniczona do obszaru CA, a cena w USD jest przypisana do obszaru WORLD -CA, bo tak wskazuje parametr ROW.

Prawidłowa konfiguracja ONIX 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: z żadną ceną nie są powiązane obszary, więc do przeliczania używana jest cena w USD, bo jest to Twoja domyślna waluta podstawowa.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: z obiema cenami jest powiązane terytorium inne niż WORLD, więc żadna z nich nie zostanie użyta przy przeliczaniu.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: do przeliczania zostanie użyta cena w CAD, bo z ceną w USD jest powiązany konkretny kraj.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: z żadną ceną nie jest powiązany kraj, ale żadna z cen nie jest podana w domyślnej walucie podstawowej. Nie przeliczymy ceny, bo jest to niemożliwe.

Przykład B

Chcesz użyć narzędzia do przeliczania walut, by przeliczyć cenę w USD na potrzeby sprzedaży na całym świecie z 1 wyjątkiem – na potrzeby sprzedaży na terytorium INR chcesz przeliczyć cenę w GBP. Włączasz przeliczanie walut i wskazujesz USD jako domyślną walutę podstawową. Posiadasz prawa do sprzedaży tej książki na całym świecie.

Poniżej znajdziesz przykładową konfigurację, która realizuje cel, jakim jest wykorzystanie ceny w USD na potrzeby sprzedaży na całym świecie i ceny w GBP na potrzeby sprzedaży na terytorium INR. Zamieściliśmy też „nieprawidłowe” konfiguracje, które są zgodne ze standardem ONIX, ale nie realizują założonego celu.

Prawidłowa konfiguracja ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: cena w GBP zostanie przeliczona na INR, bo na liście krajów podano IN, a dla USD użyto parametru ROW, który oznacza, że cena w USD jest przeznaczona dla terytorium WORLD -GB -IN.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Wyjaśnienie: żadna z cen nie zostanie użyta przy przeliczaniu, bo obie mają określony konkretny kraj i nie jest to WORLD.

Nieprawidłowa konfiguracja ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Wyjaśnienie: lista krajów dla USD jest pusta, więc uznajemy, że cena w USD jest przeznaczona dla terytorium WORLD. USD to domyślna waluta podstawowa, więc na INR zostanie przeliczona cena w USD.

Waluta płatności za przychody

Gdy partner uruchomi sprzedaż na wybranym obszarze, powinien też określić w ustawieniach swojego konta, jak chce otrzymywać płatności za tę sprzedaż (w tym podać docelowe konto bankowe). Partner musi podać lokalny adres firmy i lokalne konto bankowe z co najmniej jednego obszaru, na którym są obsługiwane płatności. Google może przesyłać płatności w walucie lokalnej z dowolnego obszaru, w przypadku którego partner podał lokalny adres firmy i konto bankowe, z uwzględnieniem wyjątków poniżej. Jeśli wybrane konto bankowe jest w innym kraju niż obszar sprzedaży, płatności dla partnera są realizowane w walucie lokalnej tego konta, z wyjątkiem regionów wymienionych poniżej.

W przypadku kont bankowych w niektórych krajach Google przekazuje środki przelewem bankowym w dolarach amerykańskich. Sprawdź na liście obsługiwanych krajów, czy płatności w Twoim kraju są przekazywane w ten sposób.

Udział w przychodach z książek sprzedawanych po przeliczonych cenach jest obliczany według ceny przeliczonej, a nie podstawowej.

Kursy walut

Ceny są przeliczane według kursu wymiany obowiązującego w chwili włączenia przeliczania walut. Google automatycznie odświeża kursy wymiany używane do przeliczania cen raz na kwartał. Ceny uzyskane na podstawie tego kursu będą obowiązywać do czasu, gdy:

 • partner ręcznie odświeży kurs wymiany waluty w Centrum płatności,
 • partner ustawi cenę w walucie lokalnej zamiast ceny uzyskanej przez przeliczenie,
 • Google odświeży kurs wymiany waluty w kolejnym kwartale.

Gdy waluty zakupu i płatności są różne, to aby obliczyć należność dla partnera, Google używa kursu wymiany obowiązującego w chwili zakupu. Kurs jest regularnie aktualizowany w ciągu dnia.

Wszystkie zwroty środków są realizowane w tej samej walucie co zakup i obliczane według pierwotnego kursu wymiany użytego przy zakupie.

Opłaty i ryzyko strat

Jeśli partner zatwierdzi użycie narzędzia do przeliczania walut, akceptuje całe ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem z tego narzędzia. Partner potwierdza i akceptuje fakt, że ponosi całe ryzyko strat wynikających z wszelkich zmian kursów wymiany walut, które nastąpią pomiędzy przetworzeniem transakcji a wysłaniem środków na jego konto bankowe. Partner potwierdza też i akceptuje fakt, że ponosi całe ryzyko strat wynikających z wszelkich zmian kursów wymiany, które są używane do przeliczania cen, lub spowodowanych nieaktualnymi kursami. Za odświeżanie kursów wymiany używanych do przeliczania cen odpowiada partner.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne