Valutakonvertering for bøker på Google Play

Viktig:

 • Google Play-partnere kan selge e-bøker og lydbøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner.
 • Med forhåndsbestilling kan kunder bestille, men ikke lese, boken før utgivelsesdatoen. På utgivelsesdatoen belastes kundene som har forhåndsbestilt boken din, og dermed får de også tilgang til boken.
 • På grunn av forskriftsmessige krav kan ikke Google tilby forhåndsbestillinger i India. I India gjøres bøker tilgjengelige i Google Play-butikken på salgsdatoen.
 • Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du har tenkt å selge bøkene dine på Google Play, må du lese gjennom retningslinjene for innhold for utgivere av bøker på Google Play.
 • Månedsbaserte salgsrapporter har ikke nødvendigvis detaljer som samsvarer med de månedlige betalingene dine. Gå til Google Play-inntektsrapportene for å finne rapporter som samsvarer med betalingene.

Kjøpsvaluta

Kjøpere får se bokpriser på Google Play i sin lokale valuta, USD eller EUR. Dette er avhengig av Google Play-butikken for det gjeldende landet. Hvis partnere ikke kan oppgi priser i kjøpsvalutaen, kan de slå på valutakonvertering i betalingssenteret for kontoen sin. (Kontoer som er opprettet etter juli 2014, har valutaomregning aktivert som standard.) Dette gir Google tillatelse til å konvertere priser partnere har angitt i en basisvaluta, automatisk til andre valutaer.

Konverterte priser

Valutakonvertering for bokpriser kan slås på eller av i betalingssenteret. Hvis valutakonvertering er slått på, kan partnere oppgi priser i flere grunnvalutaer og angi målrettede salgsområder for konvertering fra hver grunnvaluta. Partnere kan for eksempel velge å ha priser for alle europeiske land konvertert fra en basispris i euro, og priser for alle nordamerikanske land fra en basispris i amerikanske dollar. Les reglene og eksemplene for bruk av valutakonvertering med ONIX, hvordan du konfigurerer konverterte priser med regneark, eller hvordan du angir priser i partnersenteret.

Konverterte priser gjelder bare for bøker i salgsområder der partneren ikke har oppgitt priser i lokal valuta. Hvis du oppgir en pris direkte i den lokale valutaen via ONIX eller et regneark, overskrives den konverterte prisen.

Konverterte priser skal ikke brukes i land der bokpriser fastsettes ved lov. Hvis faste priser gjelder for et land, må du oppgi denne prisen i den lokale valutaen.

Valutakonvertering er et valgfritt verktøy. Partnere kan deaktivere valutakonvertering når som helst. Hvis valutakonvertering slås av, fjernes alle konverterte priser, noe som fjerner bøkene fra salg i disse områdene frem til partneren oppgir prisen i den lokal valutaen.

Valutakonvertering for kampanjekoder med fastpris

Partnere må slå på valutakonvertering for kontoen sin i betalingssenteret for å opprette kampanjekoder med fastpris. For kampanjer med fastpris må partnerne angi en pris i én valuta som automatisk konverteres til brukerens valuta, basert på valutakursen.

Eksempel:

Partnerens listepris i amerikanske dollar: USD 5,99
Partnerens pris med kampanjekode: USD 4,99
Eksempel på valutakurs for euro: 0,89

Kjøpsprisen for brukere i USA med kampanjekode: USD 4,99
Kjøpsprisen for brukere i Tyskland med kampanjekode: EUR 4,44 EUR (prisen med kampanjekode multiplisert med valutakursen)

Bruk av valutakonvertering med ONIX

Vær oppmerksom på disse reglene for bruk av valutakonvertering med ONIX:
 • Vi bruker en listepris i et land hvis alle de følgende betingelsene imøtekommes:
  • Landet har salgsrettigheter for boken.
  • Landet er blant mottakerlandene i leveringsinformasjonen (ONIX-kode j138). Hvis ingen verdi er angitt for mottakerland, antar vi WORLD.
  • Landet er blant landene (ONIX-kode b251) eller området (ONIX-kode j303) for listeprisen. Hvis ingen av disse er angitt, antar vi WORLD.
 • Hvis du har motstridende priser for et land, bruker vi prisen i den lokale valutaen. Hvis det ikke finnes noen lokal valuta, bruker vi prisen i standard basisvaluta.
 • Vi kan konvertere fra en hvilken som helst priskategori du oppgir, med preferanse for RRP-pristyper (anbefalt utsalgspris) hvis du oppgir mer enn én. Konverterte priser har alltid pristypen 01 (hvis landet der den konverterte prisen brukes, krever en pris inklusiv merverdiavgift) eller 02 (hvis landet der den konverterte prisen brukes, krever en pris uten merverdiavgift). Hvis du må bruke en annen pristype enn 01 eller 02 for et land, må du oppgi denne prisen i lokal valuta.

Eksempler (klikk for å vise)

Eksempel A

For en bestemt bok ønsker du å bruke valutakonvertering til å konvertere USD-prisen for verdensomspennende salg. Du slår på valutakonvertering og fører opp USD som standard basisvaluta. Du har verdensomspennende salgsrettigheter for denne boken.

Nedenfor finner du flere eksempler på konfigurasjoner som oppnår målet om å bruke USD-prisen for globale salg. Vi har også listet opp «uriktige» konfigurasjoner som er gyldige for ONIX, men ikke oppnår det ønskede målet.

Riktig ONIX-konfigurasjon 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Forklaring: CAD-prisen brukes ikke for konvertering fordi den bare gjelder for CA, ikke for WORLD. USD-prisen brukes selv om den ikke har noen områder, fordi du har verdensomspennende rettigheter for denne boken.

Riktig ONIX-konfigurasjon 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Forklaring: USD-prisen brukes for konvertering fordi den har WORLD som et område og den første prisen er begrenset til bare CA, og fordi du har verdensomspennende rettigheter for boken.

Riktig ONIX-konfigurasjon 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Forklaring: USD-prisen brukes for konvertering fordi CAD-prisen er begrenset til CA og USD-prisen er angitt for WORLD -CA på grunn av ROW.

Riktig ONIX-konfigurasjon 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Forklaring: Ingen av prisene har noe tilknyttet område. Derfor brukes USD-prisen for konvertering, fordi det er basisvalutaen du har som standard.

Feil ONIX-konfigurasjon 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Forklaring: Begge prisene har en spesifikk tilknytning som ikke er WORLD, og dermed brukes ingen av valutaene for konvertering.

Feil ONIX-konfigurasjon 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Forklaring: CAD-prisen brukes for konvertering fordi USD-prisen er knyttet til et bestemt land.

Feil ONIX-konfigurasjon 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Forklaring: Ingen av prisene har noe tilknyttet land, men ingen av prisene er angitt i basisvalutaen du har som standard. Dermed blir de ikke konvertert, fordi vi ikke vet hvordan denne tilknytningen skal brytes.

Eksempel B

Du ønsker å bruke valutakonvertering for å konvertere USD-prisen for verdensomspennende salg, med ett unntak: konvertering av GBP-prisen for salg i INR. Du slår på valutakonvertering og fører opp USD som standard basisvaluta. Du har verdensomspennende salgsrettigheter for denne boken.

Nedenfor er et eksempel på en konfigurasjon som oppnår målet om å bruke USD-prisen for verdensomspennende salg, og GBP-prisen for salg i INR. Vi har også ført opp «uriktige» konfigurasjoner som er gyldige for ONIX, men som ikke oppnår det ønskede målet.

Riktig ONIX-konfigurasjon

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Forklaring: GBP-prisen er konvertert til INR fordi IN er spesifisert i landene, og fordi USD bruker ROW, noe som betyr at USD-prisen gjelder for WORLD -GB -IN.

Feil ONIX-konfigurasjon 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Forklaring: Ingen av prisene brukes for konvertering fordi begge har et bestemt land spesifisert som ikke er WORLD.

Feil ONIX-konfigurasjon 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Forklaring: Landene for USD er ikke angitt, så vi anser USD som en WORLD-pris. USD er standard basisvaluta, så USD-prisen konverteres til INR.

Valuta for inntektsbetaling

Når partnere aktiverer et område for salg, må de også angi hvordan de ønsker å motta betalinger for salg i dette området (inkludert hvilken bankkonto som foretrekkes for utbetaling). Dette skal angis i kontoinnstillingene. Partnere må oppgi en lokal bedriftsadresse og lokal bankkonto for minst ett område som støttes for betalinger. Google kan betale til partnere i den lokale valutaen for et område der de har en lokal bedriftsadresse og bankkontodetaljer for partneren, med unntakene som følger nedenfor. Hvis den valgte bankkontoen er i et annet land enn salgsområdet, gjøres utbetalinger til partneren i den lokale valutaen for bankkontoen, med unntak av landene som er oppført nedenfor.

For bankkontoer i enkelte land betaler Google via bankoverføring i amerikanske dollar (USD). Les gjennom listen over støttede land for å se om det er mulig å motta betalinger via bankoverføring i landet ditt.

Inntektsdelingen for bøker som selges via konverterte priser, beregnes ut fra den konverterte prisen, ikke grunnprisen.

Valutakurser

Valutakursen som gjaldt da valutakonvertering ble slått på, brukes til å generere konverterte priser. Google oppdaterer automatisk valutakursene som brukes til å generere konverterte priser, én gang per kvartal. Prisene som er basert på disse kursene, gjelder helt til

 • partneren manuelt oppdaterer valutakursen ved å gå til betalingssenteret
 • partneren overskriver de konverterte prisene ved å spesifisere priser i lokale valutaer
 • Google oppdaterer valutakursen i neste kvartal

Når kjøpsvalutaen og utbetalingsvalutaen er forskjellige, bruker Google valutakursen som gjelder på tidspunktet når kjøpet gjøres, for å konvertere betalingen for partneren. Denne kursen oppdateres regelmessig i løpet av dagen.

Refusjoner blir utstedt i samme valuta som kjøpet, og blir beregnet ved hjelp av den opprinnelige vekslingskursen som gjaldt på tidspunktet for kjøpet.

Gebyrer og tapsrisiko

Ved å velge å bruke verktøyet for valutakonvertering, godtar partneren alle risikoer og forpliktelser forbundet med bruken av verktøyet. Partneren bekrefter og samtykker i at de løper risikoen for eventuelle tap som følge av endrede vekslingskurser for valuta som skjer i tidsrommet fra transaksjonen behandles til beløpet sendes til bankkontoen som er angitt. Partneren godtar dessuten å bære all risiko for tap som følge av endringer i valutakurser for konverterte priser, eller fra utdaterte valutakurser. Det er partnerens eget ansvar å oppdatere valutakursen for konverterte priser.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
2776751475816969252
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true