Valūtas konvertēšana grāmatām pakalpojumā Google Play

Svarīgi! Google Play partneri var pārdot e-grāmatas noteiktās valstīs/reģionos. Šeit aprakstītās funkcijas nav pieejamas visās valstīs/reģionos. Šobrīd pakalpojumā Play audiogrāmatas var pārdot tikai daži partneri. Google pašlaik nepieņem jaunus audiogrāmatu partnerus. Vēlāk atgriezieties šajā lapā, lai pārbaudītu, vai nav jaunumu.

Pirkuma valūta

Grāmatu cenas pircējiem pakalpojumā Google Play tiek rādītas vietējā valūtā, ASV dolāros vai eiro — atbilstoši Google Play veikala iestatījumiem attiecīgajā valstī. Ja partneri nevar norādīt cenas pirkuma valūtā, viņi var izvēlēties iespējot valūtas konvertēšanu sava konta maksājumu centrā. (Kontos, kas izveidoti pēc 2014. gada jūlija, valūtas konvertēšana ir iespējota pēc noklusējuma.) Tādējādi uzņēmums Google varēs automātiski konvertēt citās valūtās cenas, ko partneris būs norādījis pamatvalūtā.

Konvertētās cenas

Grāmatu cenu valūtas konvertēšanu var iespējot vai atspējot maksājumu centrā. Ja ir iespējota valūtas konvertēšana, partneri var norādīt cenas vairākās pamatvalūtās, kā arī norādīt mērķa pārdošanas teritorijas cenām, kas konvertētas no katras pamatvalūtas. Piemēram, partneris var izvēlēties, lai visām Eiropas valstīm piemērojamās cenas tiktu konvertētas no eiro izteiktas pamatcenas, savukārt visām Ziemeļamerikas valstīm piemērojamās cenas — no ASV dolāros izteiktas pamatcenas. Skatiet valūtas konvertēšanas noteikumus un piemērus atbilstoši ONIX standartam, kā arī to, kā konfigurēt konvertētās cenas, izmantojot izklājlapas, vai kā iestatīt cenas partneru centrā.

Konvertētās cenas tiks piemērotas pārdošanas teritorijās pārdotajām grāmatām tikai tad, ja partneris nebūs norādījis cenas vietējā valūtā. Norādot cenu vietējā valūtā, izmantojot ONIX standartu vai izklājlapu, konvertētā cena tiks pārrakstīta.

Konvertētās cenas nedrīkst izmantot valstīs, kurās grāmatu cenas ir noteiktas likumā. Ja attiecīgajā valstī darbojas fiksētas cenas, jums šī cena ir jānorāda vietējā valūtā.

Valūtas konvertēšana ir izvēles rīks. Partneri jebkurā brīdī var atspējot valūtas konvertēšanu. Atspējojot valūtas konvertēšanu, tiks noņemtas visas konvertētās cenas, tādējādi grāmatas tiks noņemtas no pārdošanas attiecīgajās teritorijās, līdz partneris norādīs vietējā valūtā izteiktas cenas.

Valūtas konvertēšana akcijas kodiem, kuriem tiek lietota fiksēta cena

Lai varētu izveidot akciju kodus ar fiksētu cenu, partneriem viņu konta maksājumu centrā ir jāiespējo valūtas konvertēšana. Akcijām ar fiksētu cenu partneri norāda cenu vienā valūtā, kas automātiski tiek konvertēta lietotāja valūtā atbilstoši valūtas maiņas kursam.

Piemērs

Partnera norādītā mazumtirdzniecības cena ASV dolāros: 5,99 USD
Partnera cena ar akcijas kodu: 4,99 USD
Eiro valūtas maiņas kursa piemēra vērtība: 0,89

Iegādes cena lietotājam ASV, izmantojot akcijas kodu: 4,99 USD
Iegādes cena lietotājam Vācijā, izmantojot akcijas kodu: 4,44 EUR (cena ar akcijas kodu tiek reizināta ar valūtas maiņas kursa vērtību)

Valūtas konvertēšana, izmantojot ONIX standartu

Ņemiet vērā tālāk sniegtos noteikumus par valūtas konvertēšanu, izmantojot ONIX standartu.
 • Lai valstī tiktu izmantota mazumtirdzniecības cena, valstij ir jāatbilst tālāk norādītajiem nosacījumiem.
  • Valsts ir to valstu vidū, kurās partnerim ir tiesības grāmatu pārdot.
  • Valsts ir iekļauta to valstu sarakstā, kuras piegādes informācijā ir norādītas kā saņēmējas (ONIX kods j138). Ja saņēmēju valstu saraksts ir tukšs, tiek izmantots parametrs WORLD (pasaule).
  • Valsts ir viena no valstīm (ONIX kods b251) vai reģioniem (ONIX kods j303), uz kuriem attiecas mazumtirdzniecības cena. Ja abi lauki ir tukši, tiek izmantots parametrs WORLD.
 • Ja valstij ir norādītas konfliktējošas cenas, tiks izmantota vietējā valūtā izteiktā cena; ja šāda cena nav norādīta, tiks izmantota noklusējuma pamatvalūtā izteiktā cena.
 • Konvertēšanu var veikt no jebkura norādītā cenu veida. Ja būs norādītas vairākas cenas, priekšroka tiks dota ieteicamajām mazumtirdzniecības cenām. Konvertētajām cenām vienmēr ir cenas veids 01 (ja valstī, kurā tiek izmantota konvertētā cena, ir jānorāda cena ar nodokļiem) vai 02 (ja valstī, kurā tiek izmantota konvertētā cena, ir jānorāda cena bez nodokļiem). Ja valstij ir jāizmanto cenas veids, kas nav 01 vai 02, attiecīgā cena ir jānorāda vietējā valūtā.

Piemēri (noklikšķiniet, lai izvērstu)

Piemērs A

Jūs vēlaties izmantot valūtas konvertēšanu, lai konvertētu ASV dolāros izteikto cenu kādas grāmatas pārdošanai visā pasaulē. Jūs aktivizējat valūtas konvertēšanu un kā noklusējuma pamatvalūtu norādāt ASV dolāru. Jums ir tiesības pārdot šo grāmatu visā pasaulē.

Tālāk ir norādītas vairākas parauga konfigurācijas, ar kurām tiek noteikts pārdošanai visā pasaulē izmantot ASV dolāros (USD) izteikto cenu. Esam arī norādījuši nepareizās konfigurācijas, kas ir derīgs ONIX standarts, taču nesasniedz vēlamo mērķi.

Pareiza ONIX konfigurācija (1. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Skaidrojums: cena Kanādas dolāros netiek izmantota konvertēšanai, jo tā attiecas tikai uz Kanādu (CA), nevis uz visu pasauli (WORLD). Tā kā jums ir tiesības pārdot šo grāmatu visā pasaulē, tiek izmantota ASV dolāros izteiktā cena, kaut arī tai nav norādītas teritorijas.

Pareiza ONIX konfigurācija (2. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Skaidrojums: konvertēšanai tiek izmantota ASV dolāros izteiktā cena, jo kā teritorija ir norādīta visa pasaule (WORLD); pirmā cena attiecas tikai uz Kanādu (CA) un jums ir tiesības pārdot šo grāmatu visā pasaulē.

Pareiza ONIX konfigurācija (3. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Skaidrojums: konvertēšanai tiek izmantota ASV dolāros izteiktā cena, jo Kanādas dolāros izteiktā cena attiecas tikai uz Kanādu (CA) un parametra ROW dēļ ASV dolāros izteiktā cena ir iestatīta teritorijai WORLD -CA.

Pareiza ONIX konfigurācija (4. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Skaidrojums: tā kā nevienai cenai nav piesaistīta teritorija, konvertēšanai tiek izmantota ASV dolāros izteiktā cena, jo tā ir jūsu noklusējuma pamatvalūta.

Nepareiza ONIX konfigurācija (1. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Skaidrojums: abām cenām ir piesaistītas noteiktas valstis, nevis parametrs WORLD, tādēļ konvertēšanai netiek izmantota neviena no šīm valūtām.

Nepareiza ONIX konfigurācija (2. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Skaidrojums: konvertēšanai tiek izmantota Kanādas dolāros izteiktā cena, jo ASV dolāros izteiktā cena ir piesaistīta noteiktai valstij.

Nepareiza ONIX konfigurācija (3. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Skaidrojums: tā kā nevienai cenai nav piesaistīta teritorija un neviena cena nav norādīta jūsu noklusējuma pamatvalūtā, konvertēšanu nevar veikt.

Piemērs B

Jūs vēlaties, lai jūsu cena ASV dolāros tiktu konvertēta pārdošanai visā pasaulē ar vienu izņēmumu: pārdošanai Indijas rūpijās vēlaties konvertēt sterliņu mārciņās izteikto cenu. Jūs aktivizējat valūtas konvertēšanu un kā noklusējuma pamatvalūtu norādāt ASV dolāru. Jums ir tiesības pārdot šo grāmatu visā pasaulē.

Tālāk ir norādīta parauga konfigurācija; saskaņā ar to pārdošanai visā pasaulē tiek izmantota ASV dolāros izteiktā cena, savukārt pārdošanai Indijas rūpijās — Lielbritānijas mārciņās izteiktā cena. Esam arī norādījuši nepareizās konfigurācijas, kas ir derīgs ONIX standarts, taču nesasniedz vēlamo mērķi.

Pareiza ONIX konfigurācija

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Skaidrojums: sterliņu mārciņās izteiktā cena tiek konvertēta Indijas rūpijās, jo kā valsts ir norādīta Indija (IN) un ASV dolāram tiek izmantots parametrs ROW, tādējādi ASV dolāram tiek izmantots parametrs WORLD -GB -IN.

Nepareiza ONIX konfigurācija (1. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Skaidrojums: konvertēšanai netiks izmantota neviena cena, jo abām cenām ir norādīta noteikta valsts, nevis parametrs WORLD.

Nepareiza ONIX konfigurācija (2. piemērs)

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Skaidrojums: ASV dolāram piesaistīto valstu lauki ir tukši, tādēļ tiek pieņemts, ka parametram WORLD norādītās cenas valūta ir ASV dolārs. Tā kā noklusējuma pamatvalūta ir ASV dolārs, šajā valūtā izteiktā cena tiks konvertēta Indijas rūpijās.

Ieņēmumu maksājuma valūta

Kad partneris iespējo kādu pārdošanas teritoriju, partnera konta iestatījumos ir jānorāda arī vēlamais samaksas saņemšanas veids (tostarp bankas konts, uz kuru pārskaitīt samaksu) par attiecīgajā teritorijā īstenotajiem pārdošanas darījumiem. Partneriem ir jānorāda vietējā uzņēmuma adrese un vietējais bankas konts vismaz vienai teritorijai, kurā tiek atbalstīti maksājumi. Partneris maksājumus no uzņēmuma Google var saņemt vietējā valūtā no jebkuras teritorijas, kurā ir reģistrēta vietējā uzņēmuma adrese un bankas konts, pieļaujot tālāk norādītos izņēmumus. Ja atlasītais bankas konts ir valstī, kas atrodas ārpus pārdošanas teritorijas, maksājumi partnerim tiks veikti bankas konta vietējā valūtā, izņemot tālāk norādītos gadījumus.

Dažu valstu bankas kontos uzņēmums Google samaksas veikšanai, izmanto pārskaitījumus ASV dolāros. Lūdzu, skatiet atbalstīto valstu sarakstu, lai uzzinātu, vai jūsu valstī tiek saņemti maksājumi ar pārskaitījumu.

Lai aprēķinātu ieņēmumu daļu grāmatām, kas tika pārdotas par konvertētajām cenām, tiks izmantota konvertētā cena, nevis pamatcena.

Valūtu maiņas kursi

Lai ģenerētu konvertētās cenas, tiks izmantots valūtas maiņas kurss, kas bija spēkā brīdī, kad tika iespējota valūtas konvertēšana. Vienreiz ceturksnī Google automātiski atsvaidzinās valūtas maiņas kursus, kas tiek izmantoti cenu konvertēšanai. Uz šiem maiņas kursiem balstītās cenas saglabāsies tik ilgi, līdz:

 • partneris maksājumu centrā manuāli atjaunina valūtas maiņas kursu;
 • partneris pārrakstīs konvertētās cenas, iestatot cenu vietējā valūtā;
 • Google atsvaidzinās valūtas maiņas kursu nākamajā ceturksnī.

Gadījumos, kad pirkuma valūta atšķirsies no izmaksas valūtas, partnerim izmaksājamās summas konvertēšanai uzņēmums Google izmantos to valūtas maiņas kursu, kas bija spēkā pirkuma veikšanas brīdī. Šis kurss tiek regulāri atjaunināts visas dienas garumā.

Atmaksa vienmēr tiks veikta pirkuma valūtā un aprēķināta, izmantojot sākotnējo valūtas maiņas kursu, kurš bija spēkā pirkuma veikšanas brīdī.

Izmaksa un zaudējumu risks

Izvēloties lietot valūtas konvertēšanas rīku, partneris apzinās visus ar rīka izmantošanu saistītos riskus un saistības. Partneris apzinās un piekrīt uzņemties visu zaudējumu risku, kas saistīts ar valūtas maiņas kursa izmaiņām laikā starp darījumu apstrādi un līdzekļu nosūtīšanu uz norādīto bankas kontu. Partneris arī apzinās un piekrīt uzņemties visu zaudējumu risku, kas saistīts ar konvertēto cenu valūtas maiņas kursa izmaiņām vai novecojušiem valūtas maiņas kursiem. Partneris ir atbildīgs par konvertēto cenu valūtas maiņas kursu atjaunināšanu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
82437
false
false