המרת מטבעות להצגת מחירי ספרים ב-Google Play

חשוב:

 • השותפים של Google Play יכולים למכור ספרים דיגיטליים וספרי אודיו במדינות או באזורים מסוימים. התכונות שמתוארות כאן לא זמינות בכל המדינות והאזורים.
 • הזמנות מראש מאפשרות ללקוחות להזמין את הספר שלכם לפני מועד הפרסום שלו, אך לא לקרוא אותו. כשהספר ייצא לאור, לקוחות שהזמינו אותו מראש יחויבו על הרכישה ויקבלו גישה לספר.
 • בגלל דרישות רגולטוריות, Google לא יכולה להציע הזמנות מראש בהודו. האפשרות לרכישת הספר שלך תיפתח בחנות Google Play בהודו במועד הפרסום של הספר.
 • לפני העלאת הקבצים, עליכם לוודא שהתוכן עומד בהנחיות של Google. אם אתם מתכננים למכור את הספרים שלכם ב-Google Play, מומלץ לעיין במדיניות התוכן של מוציאים לאור ב-Google Play.
 • יכול להיות שהפרטים שמופיעים בדוחות המכירה לפי חודש לא יהיו תואמים לתשלומים החודשיים שלכם. לקבלת דוח פיננסי שתואם לתשלום שלכם, עברו אל דוחות הרווחים של Google Play.

מטבע רכישה

מחירי הספרים ב-Google Play מוצגים לקונים במטבע המקומי שלהם, בדולר או באירו, על-פי שיקול הדעת של צוות חנות Google Play באותה מדינה. במקרים שבהם שותפים לא יכולים לספק את המחירים במטבע שבו תתבצע הרכישה, יש להם אפשרות להפעיל המרת מטבע במרכז התשלומים בחשבון שלהם. (בחשבונות שנפתחו אחרי יולי 2014, המרת מטבע מופעלת כברירת מחדל). כך יתאפשר ל-Google לבצע המרה אוטומטית של מחירים שצוינו במטבע בסיס למטבעות אחרים.

המרת מחיר

תוכלו להפעיל או להשבית את המרת המטבעות של מחירי הספרים במרכז התשלומים. כשהמרת המטבע מופעלת, שותפים יכולים לספק מחירים במספר מטבעות בסיס, ולציין את האזורים שהם בחרו כיעד למכירות שבהם יש לבצע המרה מכל מטבע בסיס. לדוגמה, שותף יכול לבחור להמיר את המחירים עבור כל הארצות באירופה ממחיר בסיס באירו, ולהמיר את המחירים עבור כל הארצות בצפון אמריקה ממחיר בסיס בדולר ארה"ב. מומלץ לעיין במאמרים הבאים: כללים ודוגמאות לשימוש בהמרת מטבע עם ONIX, שימוש בגיליונות אלקטרוניים להגדרת המרות של מחירים, או הגדרת מחירים במרכז השותפים.

מחירים לאחר המרת מטבע יוצגו רק באזורים שבהם הספרים של השותף נמכרים והוא לא סיפק מחירים במטבע המקומי. ציון מחיר ישירות במטבע מקומי באמצעות ONIX או באמצעות גיליון אלקטרוני תחליף את המחיר המומר.

אין להשתמש במחירים מומרים בארצות שבהן מחירי הספרים קבועים על-פי חוק. אם מחירים קבועים חלים עבור ארץ, יש לציין מחיר זה במטבע המקומי.

המרת מטבע היא כלי שיש להביע הסכמה כדי להשתמש בו. השותפים יכולים להשבית המרת מטבע בכל עת. אם תשביתו את המרת המטבעות, כל המחירים שמוצגים במטבעות לאחר המרה יוסרו. כתוצאה מכך, תיפסק המכירה של כל הספרים באזורים שבהם המחיר שלהם לא צוין במטבע מקומי, עד שהשותף יספק מחיר במטבע מקומי.

המרת מטבעות עבור קודי הטבות עם מחיר קבוע

כדי ליצור קודי הטבות עם מחירים קבועים, שותפים צריכים להפעיל המרת מטבעות במרכז התשלומים בחשבון שלהם. כדי ליצור מבצעי מחירים קבועים, שותפים צריכים להזין מחיר במטבע יחיד שיומר באופן אוטומטי למטבע של המשתמש בהתאם לשער החליפין.

לדוגמה:

מחיר המחירון של השותף בדולר ארה"ב: 5.99 $
המחיר של השותף עם קוד הטבה: 4.99 $
דוגמה לשער החליפין לאירו: 0.89

מחיר הקנייה למשתמש בארה"ב עם קוד הטבה: 4.99 $
מחיר הקנייה למשתמש בגרמניה עם קוד הטבה: 4.44 € אירו (המחיר עם קוד הטבה כפול שער החליפין)

שימוש בהמרת מטבע עם ONIX

יש כמה כללים חשובים שצריך לעמוד בהם כדי להשתמש בהמרת מטבע עם ONIX:
 • נשתמש במחיר מחירון במדינה מסוימת אם יתקיימו התנאים הבאים:
  • המדינה נכללת בזכויות המכירה של הספר.
  • המדינה נכללת ברשימת המדינות שאתם מספקים להן מוצרים, המפורטת במסמך פרטי האספקה (קוד ONIX מס' j138). אם רשימת המדינות שאתם מספקים להן מוצרים ריקה, ברירת המחדל היא WORLD.
  • המדינה נכללת ברשימת המדינות (קוד ONIX מס' b251) או האזורים (קוד ONIX מס' j303) שצוין עבורם מחיר הספר. אם שתי הרשימות ריקות, ברירת המחדל היא WORLD.
 • במקרים שבהם מצוינים כמה מחירים שונים עבור מדינה מסוימת, נשתמש במחיר שמצוין במטבע מקומי. אם לא מצוין מחיר במטבע מקומי, נשתמש במחיר שמצוין במטבע הבסיס שמוגדר כברירת מחדל.
 • אנחנו יכולים להמיר כל סוג מחיר שתציינו, אבל אם מציינים יותר מסוג מחיר אחד, עדיף לציין מחירים מסוג מחיר קמעונאי מומלץ (RRP). מחירים במטבע לאחר המרה הם מחירים מסוג 01 (אם במדינות שבהן המחירים האלה מוצגים יש לציין מחיר כולל מס) או 02 (אם במדינות שבהן המחירים האלה מוצגים יש לציין מחיר לא כולל מס). אם יש מדינות שבהן צריך להשתמש בסוג מחיר שונה מ-01 או 02, יש לציין עבור אותן מדינות את המחיר במטבע מקומי.

דוגמאות (יש ללחוץ כדי להרחיב את הקטע)

דוגמה א'

עבור ספר ספציפי, מומלץ להשתמש בהמרת מטבע כדי להמיר את המחיר בדולרים למכירות ברחבי העולם. הפעל המרת מטבע וציין 'דולר' כמטבע הבסיס המוגדר כברירת מחדל. יש לכם זכויות למכור את הספר בכל העולם.

להלן כמה תצורות לדוגמה שבאמצעותן נעשה שימוש במחיר בדולרים עבור מכירות ברחבי העולם. מותגות בהמשך גם הגדרות "שגויות", שהן חוקיות ב-ONIX אבל לא ישיגו את המטרה הרצויה.

דוגמה מס' 1 להגדרה נכונה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

המערכת לא תשתמש במחיר בדולר קנדי להמרה, מפני שהוא חל רק על CA, ולא על WORLD. המערכת תשתמש במחיר בדולר ארה"ב למרות שאין לו אזורים, כי יש לכם זכויות עולמיות עבור ספר זה.

דוגמה מס' 2 להגדרה נכונה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

הסבר: יש לכם זכויות עולמיות עבור הספר, ולכן המערכת תשתמש במחיר בדולר ארה"ב להמרה, כי האזור שמוגדר לו הוא WORLD והמחיר הראשון מוגבל לאזור CA בלבד.

דוגמה מס' 3 להגדרה נכונה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

הסבר: המערכת תשתמש במחיר בדולר ארה"ב להמרה, כי המחיר בדולר קנדי מוגבל לאזור CA, והאזור שמוגדר למחיר בדולר ארה"ב הוא WORLD -CA בגלל ROW.

דוגמה מס' 4 להגדרה נכונה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

הסבר: לא שויך אזור לאף אחד מהמחירים. דולר ארה"ב הוא מטבע הבסיס שמוגדר כברירת מחדל, ולכן המערכת תשתמש במחיר בדולר ארה"ב להמרה.

דוגמה מס' 1 להגדרה שגויה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

הסבר: לשני המחירים שויך אזור ספציפי שהוא לא WORLD ולכן המטבעות האלה לא ישמשו להמרה.

דוגמה מס' 2 להגדרה שגויה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

הסבר: המערכת תשתמש במחיר בדולר קנדי להמרה, כיוןן שלמחיר בדולר ארה"ב משויכת מדינה ספציפית.

דוגמה מס' 3 להגדרה שגויה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

הסבר: לאף מחיר לא משויכת מדינה, אבל אף אחד מהם לא צוין במטבע הבסיס שמוגדר כברירת מחדל. לכן אין אפשרות לבצע המרה, כי אין לנו מספיק נתונים.

דוגמה ב'

נניח שאתם רוצים להשתמש בהמרת מטבעות כדי להמיר את המחיר שקבעתם בדולר ארה"ב למטבעות שונים, לצורך מכירה בכל העולם, עם חריג אחד: את המחיר בלירה שטרלינג אתם רוצים להמיר למכירה ברופי הודי. אתם מפעילים המרת מטבע ומגדירים דולר ארה"ב כמטבע בסיס שהמערכת תשתמש בו כברירת מחדל. יש לכם זכויות מכירה עולמיות עבור ספר זה.

להלן תצורה לדוגמה, שבאמצעותה נעשה שימוש במחיר בדולר ארה"ב עבור מכירות עולמיות, ובמחיר בלירה שטרלינג עבור מכירות ברופי הודי. בנוסף, אנו מציגים תצורות "שגויות" שעשויות להיות חוקיות מבחינת ONIX, אך לא ישיגו את המטרה הרצויה.

הגדרה נכונה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

הסבר: המערכת תמיר את המחיר בלירה שטרלינג לרופי הודי, כי האזור IN מצוין ברשימת המדינות וההגדרה לדולר ארה"ב היא ROW, כלומר המחיר בדולר ארה"ב מוגדר עבור WORLD -GB -IN.

דוגמה מס' 1 להגדרה שגויה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

הסבר: אף אחד מהמחירים לא ישמש להמרה, כי לשניהם מוגדרת מדינה ספציפית ולא WORLD.

דוגמה מס' 2 להגדרה שגויה של ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

הסבר: לא הוגדרו מדינות לדולר ארה"ב, ולכן אנחנו מתייחסים לדולר ארה"ב כמחיר עבור WORLD. דולר ארה"ב הוא מטבע הבסיס המוגדר כברירת מחדל, לכן המחיר בדולר ארה"ב יומר לרופי הודי (INR).

מטבע לתשלום הכנסות

אחרי ששותף מגדיר אזור למכירה, הוא צריך גם לציין בהגדרות החשבון איך הוא רוצה לקבל תשלום על מכירות שבוצעו באותו אזור (כולל פרטי חשבון הבנק שאליו יש להעביר את התשלום). שותפים חייבים לספק כתובת עסק מקומי ופרטי חשבון בנק מקומי באזור אחד לפחות שבו יש תמיכה בהעברת תשלומים. Google יכולה לשלם לשותפים במטבע מקומי בכל אזור שבו הם מספקים כתובת עסק מקומי ופרטי חשבון בנק מקומי, למעט במקרים שמפורטים בהמשך. אם חשבון הבנק שנבחר נמצא במדינה שאיננה אזור המכירה, השותף יקבל תשלום במטבע המקומי של חשבון הבנק, למעט במקרים המפורטים בהמשך.

בחלק מהמדינות, Google מבצעת את התשלום בהעברה בנקאית בדולר ארה"ב. אפשר לעיין ברשימת המדינות הנתמכות כדי לבדוק אם ניתן לקבל תשלום בהעברה בנקאית במדינה שבה אתם נמצאים.

חלוקת ההכנסות על ספרים שנמכרים במחירים שמצוינים לאחר המרת מטבע, מחושבת לפי המחיר במטבע לאחר ההמרה ולא לפי מחיר הבסיס.

שערי חליפין

שערי החליפין בזמן ההפעלה של המרת המטבעות ישמשו ליצירת המחירים המומרים. Google תרענן באופן אוטומטי את שערי החליפין ליצירת מחירים מומרים מדי רבעון. המחירים המבוססים על השערים האלו יוצגו עד שתבוצע אחת מהפעולות הבאות:

 • רענון ידני של שער החליפין על ידי השותף במרכז התשלומים.
 • שכתוב המחירים המומרים על ידי השותף באמצעות הגדרת מחיר במטבע מקומי.
 • רענון שער החליפין ברבעון הבא על ידי Google.

כאשר מטבע הרכישה ומטבע התשלום שונים זה מזה, Google תשתמש בשער החליפין העדכני בזמן ביצוע הרכישה כדי להמיר את התשלום לפקודת השותף. שער זה מתעדכן בקביעות במהלך היום.

כל ההחזרים הכספיים המונפקים יונפקו במטבע שבו בוצעה הרכישה ויחושבו באמצעות שער החליפין המקורי החל בזמן הרכישה.

עמלות וסכנת הפסד

כאשר השותף מסכים להשתמש בכלי להמרת מטבע, הוא מסכים לכל הסיכונים והחבויות המשויכים לשימוש בכלי. השותף מאשר ומסכים לכך שהוא נושא בסיכון להפסד שנובע משינויים בשערי החליפין שמתרחשים בין מועד העיבוד של עסקאות התשלום למועד שבו הכספים נשלחים אל חשבון הבנק הייעודי שלהם. בנוסף, השותף מאשר ומסכים לכך שהוא נושא בכל הסיכונים להפסד הנובעים משינויים בשערי החליפין עבור מחירים מומרים, או משערי חליפין לא מעודכנים. השותף אחראי לרענן את שערי החליפין שמשמשים לקביעת המחירים המומרים.

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי