Pretvorba valute za knjige na Google Playu

Važno:

 • Google Play partneri mogu prodavati e-knjige i audioknjige u određenim državama/regijama. Ovdje opisane značajke nisu dostupne u svakoj državi/regiji.
 • Uz predbilježbe korisnici mogu naručiti vašu knjigu prije datuma objavljivanja, ali je ne mogu čitati. Na datum objavljivanja klijentima koji su se predbilježili knjiga se naplaćuje i mogu joj pristupiti.
 • Zbog regulatornih zahtjeva Google ne može nuditi predbilježbe u Indiji. Vaša će knjiga biti dostupna u Trgovini Google Play u Indiji na datum početka prodaje.
 • Prije nego što prenesete datoteke, provjerite je li vaš sadržaj usklađen s Googleovim smjernicama. Ako planirate prodavati knjige na Google Playu, pregledajte naša pravila o sadržaju za izdavače za knjige na Google Playu.
 • Izvješća o prodaji po mjesecu ne moraju nužno sadržavati pojedinosti koje odgovaraju mjesečnim plaćanjima. Financijsko izvješće koje odgovara vašem plaćanju potražite u izvješćima o zaradi na Google Playu.

Valuta kupnje

Na Google Playu kupci vide cijene za knjige u lokalnoj valuti ili u valutama USD ili EUR, što ovisi o Trgovini Google Play u toj zemlji. Ako partneri ne mogu pružiti cijene u valuti kupnje, mogu omogućiti pretvorbu valuta u centru za naplatu na svojem računu. (Za račune izrađene nakon srpnja 2014. pretvorba valute omogućena je prema zadanim postavkama.) Tako će Google moći automatski preračunati cijene koje je partner unio u osnovnoj valuti.

Preračunate cijene

Pretvorba valute za cijene knjiga može se omogućiti ili onemogućiti u Centru za naplatu. Ako je pretvorba valute omogućena, partneri mogu navesti cijenu u osnovnoj valuti i odrediti ciljna prodajna područja za izračun cijene iz svake osnovne valute. Na primjer, partner može odabrati preračunavanje cijena za sve europske zemlje na temelju osnovne cijene u eurima, a cijene za sve sjevernoameričke zemlje mogu se preračunavati na temelju osnovne cijene u američkim dolarima. Pročitajte pravila i primjere za upotrebu pretvorbe valute s ONIX-om, kako konfigurirati preračunate cijene pomoću proračunskih tablica ili kako postaviti cijene u Partnerskom centru.

Preračunate cijene primjenjivat će se samo na knjige na prodajnim područjima za koje partner nije unio cijene u lokalnoj valuti. Unošenjem cijene izravno u lokalnoj valuti putem ONIX-a ili proračunske tablice poništit će se preračunata cijena.

Preračunate cijene ne bi se trebale upotrebljavati u zemljama u kojima su cijene knjiga fiksne prema zakonu. Ako se u određenoj zemlji primjenjuju fiksne cijene, morate unijeti cijenu u lokalnoj valuti.

Pretvorba valute nije obavezan alat. Partneri je mogu onemogućiti u bilo kojem trenutku. Onemogućivanjem pretvorbe valute uklonit će se sve preračunate cijene, čime će se knjige ukloniti iz prodaje na tim teritorijima dok partner ne unese cijene u lokalnoj valuti.

Pretvorba valute za promotivne kodove za fiksne cijene

Da bi izradili promotivne kodove za fiksne cijene, u Centru za naplatu za svoj račun partneri moraju omogućiti pretvorbu valute. Za promocije fiksne cijene partneri trebaju unijeti cijenu u jednoj valuti koja se automatski pretvara u korisničku valutu na temelju deviznog tečaja.

Na primjer:

Cijena partnera u maloprodaji u američkim dolarima: 5,99 USD
Cijena partnera s promotivnim kodom: 4,99 USD
Primjer deviznog tečaja eura: 0,89

Kupovna cijena za korisnika iz SAD-a s promotivnim kodom: 4,99 USD
Kupovna cijena za korisnika iz Njemačke s promotivnim kodom: 4,44 EUR (cijena s promotivnim kodom pomnoženo s deviznim tečajem)

Upotreba pretvorbe valute s ONIX-om

Uzmite u obzir ova pravila za upotrebu pretvorbe valute s ONIX-om:
 • Upotrebljavat ćemo maloprodajnu cijenu u određenoj zemlji ako se ispune svi sljedeći uvjeti:
  • Zemlja je u području prava na prodaju za tu knjigu.
  • Zemlja se u pojedinostima o isporuci nalazi među zemljama u koje se isporučuje (ONIX kôd j138). Ako su zemlje u koje se isporučuje prazne, smatra se da je WORLD.
  • Zemlja se nalazi među zemljama (ONIX kôd b251) ili u regiji (ONIX kôd j303) za cijenu u maloprodaji. Ako su obje vrijednosti prazne, smatra se da je WORLD.
 • Ako za određenu zemlju imate proturječne cijene, upotrebljavat ćemo cijenu u lokalnoj valuti; ako je nema, upotrebljavat ćemo cijenu u zadanoj temeljnoj valuti.
 • Možemo preračunati bilo koju vrstu cijene koju unesete, a, ako unesete više vrsta, prednost se daje vrstama cijene RRP (preporučena maloprodajna cijena). Preračunate cijene uvijek imaju vrstu cijene 01 (ako zemlja u kojoj se preračunata cijena upotrebljava zahtijeva uključivanje poreza u cijenu) ili 02 (ako zemlja u kojoj se preračunata cijena upotrebljava zahtijeva cijenu bez poreza). Ako za određenu zemlju morate upotrijebiti neku drugu vrstu cijene, a ne 01 ili 02, morate unijeti cijenu u lokalnoj valuti.

Primjeri (kliknite za proširivanje)

Primjer A

Želite upotrijebiti pretvorbu valuta za preračunavanje cijene u USD za prodaju određene knjige u čitavom svijetu. Možete uključiti pretvorbu valuta i navesti USD kao zadanu osnovnu valutu. Imate prava na prodaju knjige širom svijeta.

U nastavku je nekoliko primjera konfiguracija kojima se postiže upotreba cijene u USD za prodaju u cijelom svijetu. Naveli smo i "netočne" konfiguracije koje su važeći ONIX, ali neće postići željeni cilj.

Točna konfiguracija ONIX-a 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Objašnjenje: cijena u CAD ne upotrebljava se za preračunavanje jer se primjenjuje samo za CA, a ne za WORLD. Cijena u USD upotrebljava se iako nema teritorija jer imate prava širom svijeta za tu knjigu.

Točna konfiguracija ONIX-a 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Objašnjenje: cijena u USD upotrebljava se za preračunavanje jer kao teritorij ima WORLD i jer je prva cijena ograničena samo na CA, a vi imate prava na tu knjigu širom svijeta.

Točna konfiguracija ONIX-a 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Objašnjenje: cijena u USD upotrebljava se za preračunavanje jer je cijena u CAD ograničena na CA, a cijena u USD postavljena je za WORLD -CA zbog ROW.

Točna konfiguracija ONIX-a 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Objašnjenje: ni s jednom cijenom nije povezan teritorij, pa se cijena u USD upotrebljava za preračunavanje jer je to vaša zadana osnovna valuta.

Netočna konfiguracija ONIX-a 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Objašnjenje: uz obje cijene povezana je vrijednost koja nije WORLD, stoga se nijedna valuta ne upotrebljava za preračunavanje.

Netočna konfiguracija ONIX-a 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Objašnjenje: za preračunavanje se upotrebljava cijena u CAD jer je s cijenom u USD povezana određena zemlja.

Netočna konfiguracija ONIX-a 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Objašnjenje: nijedna cijena nema zemlju, ali nijedna nije u vašoj zadanoj osnovnoj valuti, pa se neće preračunavati jer ne možemo donijeti odluku.

Primjer B

Želite upotrijebiti pretvorbu valute da biste preračunali cijenu u USD za prodaju širom svijeta uz jednu iznimku: preračunavanje cijene u GBP za prodaju u INR. Možete uključiti pretvorbu valuta i navesti USD kao zadanu osnovnu valutu. Imate prava na prodaju knjige širom svijeta.

U nastavku je primjer konfiguracije kojom se postiže upotreba cijene u USD za prodaju širom svijeta i cijene u GBP za prodaju u INR. Također smo naveli "netočne" konfiguracije koje su važeći ONIX, ali neće postići željeni cilj.

Točna konfiguracija ONIX-a

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Objašnjenje: cijena u GBP preračunava se u INR jer je kôd IN naveden u zemljama, a USD upotrebljava ROW, što znači da je cijena u USD za WORLD -GB -IN.

Netočna konfiguracija ONIX-a 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Objašnjenje: za preračunavanje neće se upotrijebiti nijedna cijena jer je za obje navedena određena zemlja koja nije WORLD.

Netočna konfiguracija ONIX-a 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Objašnjenje: s obzirom na to da su zemlje za USD prazne, USD smatramo cijenom za WORLD. USD je zadana osnovna valuta, pa će se cijena u USD preračunati u INR.

Valuta plaćanja prihoda

Nakon što omogući teritorij za prodaju, partner bi u postavkama računa također trebao navesti kako želite primati uplate za prodaju na tom teritoriju (uključujući željeni bankovni račun za uplate). Partneri moraju unijeti lokalnu adresu tvrtke i lokalni bankovni račun za najmanje jedan teritorij na kojem su podržana plaćanja. Google može plaćati partneru u lokalnoj valuti bilo kojeg teritorija za koji ima partnerovu lokalnu poslovnu adresu i podatke o bankovnom računu, sa sljedećim iznimkama. Ako odabrani bankovni račun nije u zemlji na prodajnom području, plaćanja partneru bit će u lokalnoj valuti bankovnog računa, osim u sljedećim slučajevima.

Za bankovne račune u nekim zemljama Google vrši uplate deviznim doznakama u američkim dolarima. Pregledajte popis podržanih zemalja da biste vidjeli možete li u svojoj zemlji primati uplate deviznim doznakama.

Udio prihoda za knjige prodane po preračunatim cijenama obračunavat će se na temelju preračunate cijene, a ne na temelju osnovne cijene.

Tečajna lista

Za preračunavanje cijena koristit će se tečajna lista koja vrijedi u trenutku omogućivanja pretvorbe valute. Google će automatski osvježavati tečajne liste za preračunavanje cijena jednom u tromjesečju. Cijene koje ste temelje na tim tečajevima vrijedit će:

 • dok partner ručno ne osvježi tečajnu listu u Centru za naplatu
 • dok partner ne prebriše preračunate cijene tako što će postaviti cijenu u lokalnoj valuti
 • dok Google ne osvježi tečajnu listu u sljedećem tromjesečju.

Svaki put kada se valuta kupnje i valuta isplate razlikuju, Google će upotrijebiti tečaj koji je vrijedio u trenutku kupnje kako bi preračunao isplatu za partnera. Taj se tečaj redovito ažurira tijekom cijelog dana.

Svi će se povrati izdavati u valuti kupnje i obračunavat će se na temelju izvornog tečaja koji je primijenjen u trenutku kupnje.

Naknade i rizik od gubitka

Uključivanjem u upotrebu alata za pretvorbu valuta partner prihvaća sve rizike i odgovornosti povezane s upotrebom tog alata. Partner prihvaća i suglasan je da snosi sav rizik od gubitka prouzrokovan bilo kojom promjenom valutnog tečaja između vremena kada su transakcije obrađene i vremena kada se sredstva pošalju na bankovni račun. Partner također prihvaća i suglasan je da snosi sav rizik od gubitka prouzrokovan bilo kojom promjenom valutnog tečaja za preračunate cijene ili zastarjelim valutnim tečajevima. Partner je odgovoran osvježavati valutne tečajeve za preračunate cijene.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
13232022822805489835
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
82437