Μετατροπή νομίσματος για βιβλία στο Google Play

Σημαντικό:

 • Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν ebook και ηχητικά βιβλία σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.
 • Με τις προ-παραγγελίες, οι πελάτες μπορούν να παραγγέλνουν, αλλά όχι να διαβάζουν, το βιβλίο σας πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Κατά την ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου, οι πελάτες που έχουν κάνει προ-παραγγελία θα χρεώνονται για την αγορά και θα αποκτούν πρόσβαση στο βιβλίο.
 • Λόγω των ρυθμιστικών απαιτήσεων, η Google δεν μπορεί να προσφέρει προ-παραγγελίες στην Ινδία. Το βιβλίο σας θα είναι διαθέσιμο στο Google Play Store στην Ινδία κατά την ημερομηνία διάθεσης.
 • Προτού ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας ανταποκρίνεται στις οδηγίες της Google. Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play, διαβάστε τις πολιτικές περιεχομένου των εκδοτών για τα βιβλία στο Google Play.
 • Οι εκθέσεις πωλήσεων κατά μήνα δεν θα παρέχουν απαραίτητα λεπτομέρειες που να αντιστοιχούν στις μηνιαίες πληρωμές σας. Για μια οικονομική αναφορά που αντιστοιχεί στην πληρωμή σας, μεταβείτε στις Εκθέσεις κερδών του Google Play.

Νόμισμα αγοράς

Οι αγοραστές μπορούν να βλέπουν τις τιμές των βιβλίων στο Google Play στο τοπικό τους νόμισμα, σε USD ή σε EUR, κατά την κρίση του Google Play Store της εκάστοτε χώρας. Εάν οι συνεργάτες δεν μπορούν να παρέχουν τις τιμές στο νόμισμα αγοράς, μπορούν να ενεργοποιήσουν τη μετατροπή νομίσματος στο Κέντρο πληρωμών του λογαριασμού τους. (Στους λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν μετά από τον Ιούλιο του 2014 η μετατροπή νομίσματος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή). Με αυτόν τον τρόπο, η Google θα μπορεί να μετατρέπει αυτόματα τις τιμές που παρέχει κάποιος συνεργάτης από ένα βασικό νόμισμα σε άλλα νομίσματα.

Τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή

Η μετατροπή νομίσματος για τιμές βιβλίων μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στο Κέντρο πληρωμών. Εάν η μετατροπή νομίσματος είναι ενεργοποιημένη, οι συνεργάτες μπορούν να παρέχουν τιμές σε πολλά βασικά νομίσματα και να καθορίζουν τις στοχευμένες περιοχές πωλήσεων για μετατροπή από κάθε βασικό νόμισμα. Για παράδειγμα, ένας συνεργάτης ενδέχεται να επιλέξει τη μετατροπή τιμών για όλες τις χώρες της Ευρώπης από μια βασική τιμή σε ευρώ, καθώς και τη μετατροπή τιμών για όλες τις χώρες της Βόρειας Αμερικής από μια βασική τιμή σε δολάρια ΗΠΑ. Ανατρέξτε στους κανόνες και τα παραδείγματα για τη χρήση της μετατροπής νομίσματος με το ONIX, στον τρόπο διαμόρφωσης τιμών που έχουν προκύψει από μετατροπή με υπολογιστικά φύλλα ή στον τρόπο ορισμού τιμών στο Κέντρο Συνεργατών.

Οι τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή θα ισχύουν μόνο για τα βιβλία στις περιοχές πωλήσεων για τις οποίες ο συνεργάτης δεν έχει καταχωρίσει τιμές στο τοπικό νόμισμα. Η καταχώριση μιας τιμής απευθείας στο τοπικό νόμισμα μέσω ONIX ή υπολογιστικού φύλλου θα αντικαταστήσει την τιμή που είχε προκύψει από μετατροπή.

Οι τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χώρες, όπου οι τιμές των βιβλίων ορίζονται από το νόμο. Εάν σε μια χώρα προβλέπονται τέτοιες σταθερές τιμές, πρέπει να καταχωρίσετε την τιμή στο τοπικό νόμισμα.

Η μετατροπή νομίσματος είναι ένα προαιρετικό εργαλείο. Οι συνεργάτες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη μετατροπή νομίσματος ανά πάσα στιγμή. Η απενεργοποίηση της μετατροπής νομίσματος θα καταργήσει όλες τις τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση των βιβλίων από την πώληση στις θιγόμενες περιοχές, έως ότου ο συνεργάτης καταχωρίσει τιμές στο τοπικό νόμισμα.

Μετατροπή νομίσματος για κωδικούς προσφοράς σταθερής τιμής

Προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικούς προσφοράς με καθορισμένη τιμή, οι συνεργάτες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη μετατροπή νομίσματος στο Κέντρο πληρωμών λογαριασμού τους. Για τις προσφορές σταθερής τιμής, οι συνεργάτες εισάγουν μια τιμή σε ένα μεμονωμένο νόμισμα το οποίο μετατρέπεται αυτομάτως στο νόμισμα του χρήστη με βάση την ισοτιμία συναλλάγματος.

Για παράδειγμα:

Η τιμή καταλόγου ενός συνεργάτη σε δολάρια ΗΠΑ: 5,99 $ USD
Η τιμή του συνεργάτη με κωδικό προσφοράς: 4,99 $ USD
Παράδειγμα ισοτιμίας συναλλάγματος σε ευρώ: 0,89

Η τιμή αγοράς ενός χρήστη στις ΗΠΑ με κωδικό προσφοράς: 4,99 $ USD
Η τιμή αγοράς ενός χρήστη στη Γερμανία με κωδικό προσφοράς: 4,44 € EUR (τιμή με κωδικό προσφοράς πολλαπλασιασμένη με την ισοτιμία συναλλάγματος)

Χρήση της μετατροπής νομίσματος με ONIX

Λάβετε υπόψη αυτούς τους κανόνες όσον αφορά τη χρήση της μετατροπής νομίσματος με ONIX:
 • Θα χρησιμοποιήσουμε μια τιμή καταλόγου σε μια χώρα, αν ικανοποιούνται όλες οι παρακάτω συνθήκες:
  • Η χώρα περιλαμβάνεται στα δικαιώματα πώλησης για το βιβλίο.
  • Η χώρα περιλαμβάνεται στις χώρες προμήθειας του προϊόντος στα στοιχεία προμήθειας (κωδικός ONIX j138). Εάν το πεδίο των χωρών προμήθειας είναι κενό, υποθέτουμε ότι ισχύει η τιμή WORLD.
  • Η χώρα περιλαμβάνεται στις χώρες (κωδικός ONIX b251) ή στην περιοχή (κωδικός ONIX j303) για την τιμή καταλόγου. Αν και τα δύο πεδία είναι κενά, υποθέτουμε ότι η τιμή είναι WORLD.
 • Εάν οι τιμές για μια χώρα είναι αντικρουόμενες, θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή στο τοπικό νόμισμα. Εάν δεν υπάρχει, θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή στο προεπιλεγμένο βασικό νόμισμα.
 • Η μετατροπή είναι δυνατή από οποιονδήποτε τύπο τιμής που θα παρασχεθεί, με μια προτίμηση προς τους τύπους τιμών RRP (προτεινόμενη λιανική τιμή), αν παράσχετε παραπάνω από έναν. Οι τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή διαθέτουν πάντα τύπο τιμής 01 (εάν η χώρα όπου χρησιμοποιείται η τιμή που έχει προκύψει από μετατροπή απαιτεί μια τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο φόρος) ή 02 (εάν η χώρα όπου χρησιμοποιείται η τιμή που έχει προκύψει από μετατροπή απαιτεί τιμή στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος). Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο τιμής από τον τύπο 01 ή 02 για κάποια χώρα, θα πρέπει να παρέχετε την τιμή στο τοπικό νόμισμα.

Παραδείγματα (κάντε κλικ για ανάπτυξη)

Παράδειγμα Α

Για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή νομίσματος, για να μετατρέψετε την τιμή σε USD (δολάρια ΗΠΑ) για πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενεργοποιείτε τη μετατροπή νομίσματος και καταχωρείτε τα USD ως προεπιλεγμένο βασικό νόμισμα. Για αυτό το βιβλίο έχετε δικαιώματα πώλησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακολουθούν ορισμένα δείγματα διαμορφώσεων που επιτυγχάνουν το στόχο χρησιμοποιώντας την τιμή σε USD για τις πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε καταχωρίσει επίσης "εσφαλμένες" διαμορφώσεις οι οποίες είναι έγκυρες για το ONIX, όμως δεν θα πετύχουν τον επιθυμητό στόχο.

Σωστή διαμόρφωση ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Επεξήγηση: Η τιμή CAD δεν χρησιμοποιείται για μετατροπή, επειδή ισχύει μόνο για το στοιχείο CA και όχι για το στοιχείο WORLD. Η τιμή USD χρησιμοποιείται ακόμη κι αν δεν έχει περιοχές, επειδή έχετε δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο για αυτό το βιβλίο.

Σωστή διαμόρφωση ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Επεξήγηση: Η τιμή USD χρησιμοποιείται για τη μετατροπή, επειδή έχετε ορίσει το στοιχείο WORLD ως περιοχή, η πρώτη τιμή περιορίζεται μόνο στο στοιχείο CA και έχετε δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο για αυτό το βιβλίο.

Σωστή διαμόρφωση ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Επεξήγηση: Η τιμή USD χρησιμοποιείται για τη μετατροπή, επειδή η τιμή CAD περιορίζεται μόνο στο στοιχείο CA και η τιμή USD έχει οριστεί σε WORLD -CA λόγω του στοιχείου ROW.

Σωστή διαμόρφωση ONIX 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Επεξήγηση: Καμία από τις τιμές δεν είναι συσχετισμένη με κάποια περιοχή, συνεπώς, για τη μετατροπή χρησιμοποιείται η τιμή USD, επειδή είναι το προεπιλεγμένο βασικό νόμισμα.

Εσφαλμένη διαμόρφωση ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Επεξήγηση: Και οι δύο τιμές έχουν κάποια συγκεκριμένη συσχέτιση που δεν είναι το στοιχείο WORLD, επομένως κανένα από τα νομίσματα δεν χρησιμοποιείται για τη μετατροπή.

Εσφαλμένη διαμόρφωση ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Επεξήγηση: Για τη μετατροπή χρησιμοποιείται η τιμή CAD, επειδή η τιμή USD έχει συσχετιστεί με μια συγκεκριμένη χώρα.

Εσφαλμένη διαμόρφωση ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Επεξήγηση: Καμία από τις τιμές δεν έχει χώρα, αλλά καμία από τις τιμές δεν είναι στο προεπιλεγμένο βασικό σας νόμισμα, οπότε δεν θα πραγματοποιήσουμε τη μετατροπή, καθώς δεν ξέρουμε πώς να χειριστούμε αυτό το ζήτημα.

Παράδειγμα Β

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή νομίσματος για να μετατρέψετε την τιμή USD για παγκόσμιες αγορές, με μία εξαίρεση: μετατροπή της τιμές σας GBP για πωλήσεις σε INR. Ενεργοποιείτε τη μετατροπή νομίσματος και καταχωρείτε τα USD ως προεπιλεγμένο βασικό νόμισμα. Για αυτό το βιβλίο έχετε δικαιώματα πώλησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακολουθεί ένα δείγμα διαμόρφωσης που επιτυγχάνει το στόχο της χρήσης της τιμής USD για πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και την τιμή GBP για πωλήσεις σε INR. Έχουμε επίσης καταχωρίσει "εσφαλμένες" διαμορφώσεις που είναι έγκυρες στο ONIX, οι οποίες όμως δεν θα επιτύχουν τον επιθυμητό στόχο.

Σωστή διαμόρφωση ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Επεξήγηση: Η τιμή GBP μετατρέπεται σε INR επειδή το στοιχείο IN περιλαμβάνεται στις χώρες και η τιμή USD χρησιμοποιεί το στοιχείο ROW, γεγονός που σημαίνει ότι η τιμή USD αφορά το στοιχείο WORLD -GB -IN.

Εσφαλμένη διαμόρφωση ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Επεξήγηση: Για τη μετατροπή δεν θα χρησιμοποιείται καμία τιμή, επειδή και οι δύο έχουν καθορισμένη μια συγκεκριμένη χώρα η οποία δεν είναι WORLD.

Εσφαλμένη διαμόρφωση ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Επεξήγηση: Οι χώρες για USD είναι κενές, οπότε θεωρούμε ότι τα USD είναι τιμή WORLD. Τα USD είναι το προεπιλεγμένο βασικό νόμισμα, οπότε η τιμή USD θα μετατραπεί σε INR.

Νόμισμα πληρωμής εσόδων

Αφού ένας συνεργάτης ενεργοποιήσει μια περιοχή για πώληση, θα πρέπει επίσης να υποδείξει μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να πληρώνεται για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην εν λόγω περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι πληρωμές. Οι συνεργάτες πρέπει να καταχωρίσουν μια τοπική διεύθυνση επιχείρησης και έναν τοπικό τραπεζικό λογαριασμό για τουλάχιστον μία περιοχή που υποστηρίζεται για πληρωμές. H Google μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές στο συνεργάτη στο τοπικό νόμισμα κάθε περιοχής, για την οποία υπάρχει καταχωρισμένη τοπική διεύθυνση επιχείρησης και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για το συνεργάτη, με την εξαίρεση των παρακάτω περιοχών. Εάν ο επιλεγμένος τραπεζικός λογαριασμός βρίσκεται σε διαφορετική χώρα από αυτήν της περιοχής πωλήσεων, οι πληρωμές στο συνεργάτη θα πραγματοποιούνται στο τοπικό νόμισμα του τραπεζικού λογαριασμού, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Για τραπεζικούς λογαριασμούς σε ορισμένες χώρες, η Google κάνει καταθέσεις μέσω εμβασμάτων σε δολάρια ΗΠΑ. Ανατρέξτε στη λίστα υποστηριζόμενων χωρών, για να δείτε εάν η χώρα σας συγκαταλέγεται σε αυτές που λαμβάνουν πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.

Η κατανομή εσόδων για βιβλία που έχουν πωληθεί σε τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή θα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την τιμή που έχει προκύψει από μετατροπή και όχι τη βασική τιμή.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν τη στιγμή ενεργοποίησης της μετατροπής νομίσματος θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των τιμών που προκύπτουν από μετατροπή. Η Google θα ανανεώνει αυτόματα τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σύμφωνα με τις οποίες δημιουργούνται οι τιμές που προκύπτουν από τη μετατροπή μία φορά ανά τρίμηνο. Οι τιμές βάσει αυτών των ισοτιμιών θα διατηρηθούν έως ότου:

 • Ο συνεργάτης ανανεώσει με μη αυτόματο τρόπο τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταβαίνοντας στο Κέντρο πληρωμών.
 • Ο συνεργάτης αντικαταστήσει τις τιμές που προκύπτουν από μετατροπή ορίζοντας την τιμή τοπικού νομίσματος.
 • H Google ανανεώσει τη συναλλαγματική ισοτιμία το επόμενο τρίμηνο.

Όποτε διαφέρουν το νόμισμα αγοράς και το νόμισμα πληρωμής, η Google θα χρησιμοποιεί την εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την χρονική στιγμή πραγματοποίησης της αγοράς, προκειμένου να μετατρέψει την πληρωμή που πρέπει να κατατεθεί στο συνεργάτη. Αυτή η ισοτιμία ενημερώνεται τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τυχόν επιστροφές χρημάτων θα εκδίδονται στο ίδιο νόμισμα με αυτό της αγοράς και θα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την αρχική συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε κατά την χρονική στιγμή της αγοράς.

Τέλη και κίνδυνος απώλειας

Εάν ο συνεργάτης επιλέξει να χρησιμοποιεί το Εργαλείο μετατροπής νομίσματος, αποδέχεται όλους τους κινδύνους και τις ευθύνες που συσχετίζονται με τη χρήση του εργαλείου. Ο συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι επωμίζεται όλους τους κινδύνους απώλειας που προκύπτουν από τυχόν αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ της ώρας διεκπεραίωσης των συναλλαγών και της ώρας αποστολής των χρημάτων στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό. Ο συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, επίσης, ότι επωμίζεται όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τυχόν αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τιμές που προκύπτουν από μετατροπή ή από παρωχημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αποτελεί ευθύνη του συνεργάτη να ανανεώνει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις τιμές που προκύπτουν από μετατροπή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού