Převod měn pro knihy na Google Play

Důležité:

 • Partneři služby Google Play mohou prodávat e-knihy a audioknihy v určitých zemích/oblastech. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen v některých zemích/oblastech.
 • Předobjednávky zákazníkům umožňují objednat si (ale nikoli číst) vaši knihu před datem vydání. V den vydání bude zákazníkům s předobjednávkou naúčtována platba a získají ke knize přístup.
 • Vzhledem k právním předpisům nemůže Google v Indii nabízet předobjednávky. V Indii bude kniha bude v Obchodu Google Play k dispozici v den zahájení prodeje.
 • Před nahráním souborů se ujistěte, zda obsah odpovídá pokynům společnosti Google. Pokud chcete knihy prodávat na Google Play, přečtěte si obsahové zásady pro vydavatele knih na Google Play.
 • Přehledy prodeje podle měsíců nemusí nutně poskytovat podrobnosti odpovídající vašim měsíčním platbám. Finanční přehled obsahující vaši platbu najdete v přehledech příjmů na Google Play.

Měna nákupu

Ceny knih na Google Play se uživatelům zobrazují v místní měně, amerických dolarech nebo eurech (podle uvážení obchodu Google Play v dané zemi). Pokud partneři nemohou uvést ceny v měně nákupu, mohou v Centru plateb ve svém účtu aktivovat převod měny. (V účtech, které byly založeny později než v červenci 2014, je převod měny povolen ve výchozím nastavení.) Společnost Google pak ceny stanovené v základní měně bude moci automaticky převádět na jiné měny.

Převedené ceny

Převod měny lze pro ceny knih aktivovat nebo deaktivovat v Centru plateb. Pokud je převod měn aktivován, partneři mohou zadat ceny v několika základních měnách a určit cílové prodejní oblasti pro převod z jednotlivých základních měn. Partner například může pro všechny evropské země nastavit převod měn ze základní ceny v eurech a pro všechny severoamerické země ze základní ceny v amerických dolarech. (Prostudujte si pravidla a příklady použití převodů měn s formátem ONIX, pokyny k nakonfigurování převedených cen pomocí tabulek nebo pokyny k nastavení cen v Centru pro partnery.)

Převedené ceny se pro knihy použijí jen v těch prodejních oblastech, pro které partner neuvedl ceny v místní měně. Pokud v souboru ONIX nebo v tabulce uvedete přímo cenu v místní měně, převedená cena bude přepsána.

Převedené ceny nelze používat v zemích, kde ceny knih určuje zákon. V těchto zemích je třeba uvést stanovenou cenu v místní měně.

Z nástroje převodu měny se lze odhlásit. Partneři mohou převod měny kdykoli deaktivovat. Pokud převod měn zakážete, veškeré převedené ceny budou odstraněny a dotyčné knihy budou v příslušných oblastech staženy z prodeje, dokud partner nedodá ceny v místní měně.

Převod měn pro propagační kódy s pevnou cenou

Pokud partneři chtějí vytvářet propagační kódy s pevnou cenou, musejí ve svém účtu v Centru plateb zapnout převod měn. V případě propagačních akcí s pevnou cenou partneři zadávají cenu v jedné měně, která se pomocí směnného kurzu automaticky převádí na měnu uživatele.

Příklad:

Katalogová cena partnera v amerických dolarech: 5,99 $
Cena partnera s propagačním kódem: 4,99 $
Příklad směnného kurzu eura: 0,89

Nákupní cena uživatele v USA s propagačním kódem: 4,99 $
Nákupní cena uživatele v Německu s propagačním kódem: 4,44 € (cena s propagačním kódem vynásobená směnným kurzem)

Používání převodu měn s formátem ONIX

Pro převod měn pomocí formátu ONIX platí následující pravidla:
 • Katalogovou cenu v zemi použijeme při splnění následujících podmínek:
  • Země je uvedena v právech prodeje knihy.
  • Země je uvedena mezi zeměmi, kam je kniha dodávána, v podrobnostech o dodání knihy (kód ONIX j138). Pokud nejsou uvedeny žádné země, kam je kniha dodávána, bude zvolena hodnota WORLD (celý svět).
  • Země je uvedena mezi zeměmi (kód ONIX b251) nebo oblastmi (kód ONIX j303) pro katalogovou cenu. Pokud nebude uvedena ani jedna z těchto hodnot, bude zvolena hodnota WORLD (celý svět).
 • Jsou-li u některé země ceny v konfliktu, použijeme cenu uvedenou v místní měně. Jestliže taková cena nastavena není, použijeme cenu ve výchozí měně.
 • Převod lze provést z libovolného zadaného typu ceny. Pokud zadáte více než jeden, jsou preferovány ceny typu RRP (doporučená maloobchodní cena). Převedené ceny jsou vždy typu 01 (pokud země, kde je převedená cena použita, vyžaduje uvádění ceny včetně daně) nebo 02 (pokud je v dané zemi naopak vyžadována cena bez daně). Potřebujete-li pro určitou zemi použít jiný typ ceny než 01 nebo 02, musíte ji zadat v místní měně.

Příklady (rozbalíte kliknutím)

Příklad A

U zvolené knihy chcete pomocí převodu měn převést cenu v USD pro prodeje po celém světě. Zapnete převod měn a jako výchozí základní měnu uvedete USD. Jste držiteli celosvětových práv k prodeji této knihy.

Níže je uvedeno několik ukázkových konfigurací umožňujících použití ceny v USD pro prodeje po celém světě. Uvádíme také nesprávné konfigurace, které jsou platnými konfiguracemi ve formátu ONIX, ale neplní požadovaný cíl.

Správná konfigurace ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Vysvětlení: Cena v CAD se pro převod nepoužije, protože se vztahuje pouze na oblast CA (Kanada), nikoli na oblast WORLD (celý svět). Použije se cena v USD (i když k ní nejsou přiřazeny žádné oblasti, protože pro tuto knihu máte práva s celosvětovou působností).

Správná konfigurace ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvětlení: Pro převod se použije cena v USD, protože je u ní nastavena oblast WORLD (celý svět), první cena je omezena pouze na oblast CA (Kanada) a pro knihu máte práva s celosvětovou působností.

Správná konfigurace ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvětlení: Pro převod se použije cena v USD, protože cena v CAD je omezena na oblast CA (Kanada) a cena v USD je vlivem nastavení ROW (zbytek světa) stanovena pro oblast WORLD -CA (celý svět kromě Kanady).

Správná konfigurace ONIX 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Vysvětlení: K žádné z cen není přiřazena oblast, pro převod se tedy použije cena v USD, protože jde o vaši výchozí základní měnu.

Nesprávná konfigurace ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvětlení: K oběma cenám je přiřazena konkrétní oblast, nikoli WORLD (celý svět), pro převod se tedy nepoužije ani jedna z těchto měn.

Nesprávná konfigurace ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvětlení: Pro převod bude použita cena v CAD, protože k ceně v USD je přiřazena konkrétní země.

Nesprávná konfigurace ONIX 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Vysvětlení: K žádné z cen není přiřazena země, ale žádná z nich také není výchozí základní měnou. Převod tedy nebude proveden vůbec, protože za této situace nelze vybrat ani jednu z těchto měn.

Příklad B

Pro prodeje po celém světě chcete používat měnový převod z ceny v amerických dolarech (USD). Pro prodeje v indických rupiích (INR) však chcete nastavit výjimku a používat pro ně převod z ceny v britských librách (GBP). Zapnete převod měn a jako výchozí základní měnu uvedete USD. Jste držiteli celosvětových práv k prodeji této knihy.

Níže je uvedena ukázková konfigurace, která zajistí použití ceny v USD pro prodeje po celém světě a ceny v GBP pro prodeje v INR. Uvádíme také nesprávné konfigurace, které jsou platnými konfiguracemi ve formátu ONIX, ale neplní požadovaný cíl.

Správná konfigurace ONIX

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvětlení: Pro převod na INR se použije cena v GBP, protože je u ní v nastavení zemí uvedena hodnota IN (Indie) a u ceny v USD je použito nastavení ROW (zbytek světa), což znamená, že je cena v USD určena pro oblast WORLD -GB -IN (celý svět kromě Velké Británie a Indie).

Nesprávná konfigurace ONIX 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Vysvětlení: Pro převod se nepoužije ani jedna z cen, protože je u obou nastavena konkrétní země, jiná než WORLD (celý svět).

Nesprávná konfigurace ONIX 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Vysvětlení: Pro cenu v USD není nastavena žádná země, proto systém předpokládá, že jde o cenu pro oblast WORLD (celý svět). USD je výchozí základní měna, na INR bude tedy převedena cena v USD.

Měna platby tržeb

Když partner aktivuje prodejní oblast, je také třeba v nastavení účtu stanovit, jakým způsobem budou za prodej v dané oblasti vypláceny platby (včetně uvedení bankovního účtu). Partneři musejí uvést místní obchodní adresu a místní bankovní účet alespoň pro jednu oblast, kde je vyplácení plateb podporováno. Společnost Google může platby partnerům vyplácet v místní měně kterékoli oblasti, u které partneři uvedou místní obchodní adresu a bankovní účet, s výjimkou zemí uvedených níže. Pokud je vybraný bankovní účet veden v zemi mimo prodejní oblast, budou platby partnerovi vyplaceny v místní měně daného bankovního účtu, s výjimkou zemí uvedených níže.

U bankovních účtů v některých zemích realizuje Google vklady prostřednictvím bankovního převodu v amerických dolarech. Informace o tom, zda do vaší země posíláme platby bankovním převodem, naleznete v seznamu podporovaných zemí.

Podíl z příjmů z knih prodaných za převedené ceny bude vypočítán na základě převedené ceny, nikoli základní ceny.

Směnné kurzy

Převedené ceny se vypočítají na základě směnného kurzu platného v okamžiku aktivace převodu cizí měny. Společnost Google tyto směnné kurzy automaticky obnovuje jednou za čtvrtletí. Ceny založené na těchto směnných kurzech budou trvat do doby, kdy:

 • Partner směnné kurzy aktualizuje ručně návštěvou Centra plateb.
 • Partner převedenou cenu přepíše nastavením ceny v místní měně.
 • Google směnný kurz aktualizuje pro další čtvrtletí.

Když se měna nákupu a měna platby budou lišit, Google k převedení částky platby použije směnný kurz platný v okamžiku nákupu. Tento kurz je v průběhu dne pravidelně aktualizován.

Vracení peněz probíhá v měně shodné s měnou nákupu a vypočítává se na základě původního směnného kurzu platného v době nákupu.

Poplatky a riziko ztráty

Přihlášením k použití nástroje k převodu měny partner přijímá veškerá rizika a závazky, které s používáním nástroje souvisejí. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese veškerá rizika ztrát vyplývající ze změn směnného kurzu, k nimž dojde v období mezi zpracováním transakcí a zasláním finančních prostředků na stanovený účet. Partner také bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese veškerá rizika ztrát vyplývající ze změn směnných kurzů převedených cen nebo jejich neaktuálnosti. Aktualizace směnných kurzů převedených cen je odpovědností partnera.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka