Conversió de moneda per als llibres a Google Play

Important:

 • Els partners de Google Play poden vendre llibres electrònics i audiollibres en determinats països o regions. Les funcions que es descriuen aquí no estan disponibles en tots els països o regions.
 • Les reserves permeten als clients fer una comanda del teu llibre, sense poder llegir-lo, abans de la data de llançament. Quan arribi la data de llançament, s'efectuarà el càrrec corresponent als usuaris que hagin reservat el llibre i hi tindran accés.
 • A causa dels requisits reguladors, Google no pot oferir reserves a l'Índia. El llibre estarà disponible a Google Play Store a l'Índia en la data de sortida a la venda.
 • Abans de penjar els fitxers, assegura't que el contingut compleixi les directrius de Google. Si tens previst vendre els llibres a Google Play, consulta les nostres polítiques de continguts per a editors de llibres a Google Play.
 • Els informes de vendes per mes no proporcionen necessàriament dades que coincideixin amb els teus pagaments mensuals. Per veure un informe financer que coincideixi amb el teu pagament, ves a Informes de guanys de Google Play.

Moneda de compra

Els compradors poden veure els preus dels llibres a Google Play en la seva moneda local, en dòlars o en euros segons el criteri de Google Play Store en cada país. Si els partners no poden proporcionar els preus en la moneda de compra, poden activar la conversió de moneda al Centre de pagaments del compte. Els comptes creats després del juliol de 2014 tenen la conversió de moneda activada de manera predeterminada. D'aquesta manera, Google podrà convertir automàticament a altres monedes els preus que hagi proporcionat un partner en una moneda base.

Preus convertits

La conversió de moneda dels preus dels llibres es pot activar o desactivar al Centre de pagaments. Si la conversió de moneda està activada, els partners podran oferir els preus en diverses monedes base i especificar els territoris de venda objectiu per convertir-hi els preus a partir de cada moneda base. Per exemple, un partner pot establir que els preus de tots els països europeus es converteixin a partir d'un preu base en euros i que els preus de tots els països d'Amèrica del Nord es converteixin a partir d'un preu base en dòlars dels EUA. Consulta les regles i els exemples per utilitzar la conversió de moneda amb ONIX, com es poden configurar els preus convertits amb fulls de càlcul o com es poden establir els preus al Centre per a partners.

Els preus convertits només s'apliquen als llibres en territoris de venda per als quals els partners no han especificat preus en la moneda local. Si s'especifica un preu directament en la moneda local a través d'ONIX o d'un full de càlcul, se sobreescriurà el preu convertit.

Els preus convertits no es poden utilitzar en països on els preus dels llibres es fixen per llei. Si en un país s'apliquen preus fixos, cal indicar aquest preu en la moneda local.

La conversió de moneda és una eina opcional, que els socis poden desactivar en qualsevol moment. Si es desactiva la conversió de moneda, tots els preus convertits se suprimeixen i els llibres que estaven a la venda en aquests territoris es retiren fins que el partner no especifiqui els preus en la moneda local.

Conversió de moneda per a codis promocionals de preu fix

Per crear codis promocionals de preu fix, els partners han d'activar la conversió de moneda al Centre de pagaments del seu compte. En el cas de les promocions de preu fix, els partners introdueixen un preu en una única moneda que es converteix automàticament a la moneda de l'usuari en funció de la taxa de canvi.

Per exemple:

Preu segons catàleg del partner en dòlars dels EUA: 5,99 USD
Preu del partner amb un codi promocional: 4,99 USD
Exemple de taxa de canvi a euros: 0,89

Preu de compra d'un usuari dels EUA amb un codi promocional: 4,99 USD
Preu de compra d'un usuari alemany amb un codi promocional: 4,44 EUR (preu amb codi promocional multiplicat per la taxa de canvi)

Utilitzar la conversió de moneda amb ONIX

Per utilitzar la conversió de moneda amb ONIX, tingues en compte aquestes regles:
 • Utilitzarem el preu segons catàleg en un país si es compleixen totes les condicions següents:
  • El país forma part dels territoris amb drets de venda del llibre.
  • El país apareix a la informació de subministrament com un dels països on s'ofereix el llibre (codi ONIX J138). Si el camp dels països on s'ofereix el llibre està en blanc, se suposa l'opció WORLD.
  • El país es troba entre els països (codi ONIX B251) o les regions (codi ONIX J303) del preu segons catàleg. Si els dos camps estan en blanc, se suposa l'opció WORLD.
 • Si els preus per a un país es contradiuen, utilitzarem el preu en la moneda local; si no n'hi ha cap, utilitzarem el preu en la moneda base predeterminada.
 • Podem convertir quantitats a partir de qualsevol tipus de preu que indiquis, tot i que, si en proporciones més d'un, donarem preferència al preu de venda recomanat. Els preus convertits sempre tenen un tipus de preu de 01 (si el país on s'utilitza el preu convertit requereix un preu amb impostos inclosos) o 02 (si el país on s'utilitza el preu convertit requereix un preu sense impostos inclosos). Si has d'utilitzar un tipus de preu diferent de 01 o 02 per a un país, has d'indicar aquest preu en la moneda local.

Exemples (fes-hi clic per desplegar-los)

Exemple A

Vols utilitzar la conversió de moneda per convertir el preu en USD d'un llibre concret per poder-lo vendre a tot el món. Actives la conversió de moneda i estableixes USD com a moneda base predeterminada. Tens drets de venda internacionals per a aquest llibre.

A continuació s'indiquen unes quantes configuracions d'exemple que permeten utilitzar el preu en USD per a les vendes internacionals. També hem inclòs configuracions "incorrectes" que són vàlides per a ONIX, però que no assoleixen l'objectiu desitjat.

Configuració 1 d'ONIX correcta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Explicació: no s'utilitza el preu en CAD per a la conversió, perquè només s'aplica a CA, no a WORLD. S'utilitza el preu en USD encara que no hi hagi territoris associats, perquè tens els drets en tots els països per vendre aquest llibre.

Configuració 2 d'ONIX correcta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Explicació: s'utilitza el preu en USD per a la conversió perquè WORLD consta com a territori associat, el primer preu està restringit només a CA i tens drets en tots els països per vendre aquest llibre.

Configuració 3 d'ONIX correcta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Explicació: s'utilitza el preu en USD per a la conversió perquè el preu en CAD està restringit a CA i el preu en USD s'ha establert per a WORLD a causa de ROW.

Configuració 4 d'ONIX correcta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Explicació: no hi ha cap preu que tingui un territori associat, així que s'utilitza el preu en USD per a la conversió, perquè és la teva moneda base predeterminada.

Configuració 1 d'ONIX incorrecta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Explicació: tots dos preus tenen un territori concret associat que no és WORLD, de manera que no s'utilitza cap moneda per a la conversió.

Configuració 2 d'ONIX incorrecta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Explicació: s'utilitza el preu en CAD per a la conversió, perquè el preu en USD té un país concret associat.

Configuració 3 d'ONIX incorrecta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Explicació: el preu no té cap país associat i no hi ha cap preu en la teva moneda base predeterminada, així que no farem la conversió perquè no sabem com resoldre-ho.

Exemple B

Vols utilitzar la conversió de moneda per convertir el preu en USD per a vendes internacionals, amb una excepció: la conversió del preu en GBP per a vendes en INR. Actives la conversió de moneda i indiques USD com a moneda base predeterminada. Tens drets de venda internacionals per a aquest llibre.

A continuació s'indica una configuració d'exemple que permet utilitzar el preu en USD per a les vendes internacionals i el preu en GBP per a les vendes en INR. També hem inclòs configuracions "incorrectes" que són vàlides per a ONIX, però que no assoleixen l'objectiu desitjat.

Configuració d'ONIX correcta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Explicació: el preu en GBP es converteix a INR perquè IN s'ha especificat al camp de països i USD utilitza ROW, que significa que el preu en USD és per a WORLD -GB -IN.

Configuració 1 d'ONIX incorrecta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Explicació: no s'utilitza cap preu per a la conversió perquè tots dos tenen especificat un país concret que no és WORLD.

Configuració 2 d'ONIX incorrecta

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Explicació: els països corresponents a USD estan en blanc, així que considerem que aquesta moneda és un preu per a WORLD. La moneda base predeterminada és USD i, per tant, el preu en USD es convertirà a INR.

Moneda de pagament d'ingressos

Quan un partner activa la venda en un territori, també ha d'indicar a la configuració del compte com vol rebre el pagament de les vendes que es facin en aquest territori (inclòs el compte bancari que s'ha d'utilitzar per als pagaments). Els partners han d'especificar l'adreça local de l'empresa i el compte bancari d'almenys un territori admès per rebre pagaments. Google pot fer pagaments al partner en la moneda local de qualsevol territori, sempre que tingui l'adreça local de l'empresa i les dades d'un compte bancari del partner, excepte en els casos que s'indiquen a continuació. Si el compte bancari seleccionat pertany a un país diferent del territori de venda, el partner rebrà els pagaments en la moneda local del compte bancari, excepte en els casos que s'indiquen a continuació.

Per als comptes bancaris d'alguns països, Google fa ingressos a través d'una transferència bancària en dòlars dels EUA. Consulta la llista de països admesos per veure si el teu país pot rebre pagaments per transferència bancària.

La quota d'ingressos generada pels llibres venuts amb preus convertits es calcula utilitzant el preu convertit i no el preu base.

Taxes de canvi

Per generar els preus convertits s'utilitzaran les taxes de canvi de moneda estrangera vigents en el moment en què s'activi la conversió de moneda. Google actualitzarà automàticament les taxes de canvi de moneda estrangera que generen preus convertits un cop al trimestre. Els preus basats en aquestes taxes es mantindran fins que:

 • El partner actualitzi manualment la taxa de canvi de moneda estrangera al Centre de pagaments.
 • El partner sobreescrigui els preus convertits en establir un preu en la moneda local.
 • Google actualitzi la taxa de canvi de moneda estrangera al trimestre següent.

Si la moneda de compra i la de pagament són diferents, Google utilitzarà la taxa de canvi vigent en el moment de fer la compra per convertir el pagament que ha de rebre el partner. La taxa de canvi s'actualitza periòdicament durant el dia.

Per emetre reembossaments s'utilitzarà la moneda que s'hagi fet servir per a la compra i es calcularan amb la taxa de canvi original vigent en el moment de la compra.

Comissions i risc de pèrdua

En utilitzar l'eina de conversió de moneda, el partner accepta tots els riscos i les responsabilitats associats a l'ús de l'eina. El partner reconeix i accepta que assumeix tots els riscos de pèrdua derivats de les modificacions en les taxes de canvi de moneda que es produeixin entre el moment en què es processin les transaccions i el moment en què s'enviïn els fons al compte bancari especificat. El partner també reconeix i accepta que assumeix tots els riscos de pèrdua derivats de taxes de canvi obsoletes o de les modificacions en les taxes de canvi de moneda dels preus convertits. És responsabilitat del partner actualitzar les taxes de canvi de moneda dels preus convertits.

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal