Cách xác nhận quyền sở hữu sách đã được quét cho Dự án thư viện

Nếu bạn giữ bản quyền của một cuốn sách đã được quét như một phần của Dự án thư viện, bạn nên chuyển sách đó vào Chương trình đối tác. Người dùng có thể xem một phần của các trang và bạn sẽ có thể thêm liên kết đến trang web của riêng bạn. Gửi yêu cầu chuyển đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Có thể xem thêm bao nhiêu nội dung của cuốn sách nếu tôi thêm sách vào tài khoản Chương trình đối tác của mình?
Để cung cấp trải nghiệm duyệt web tích cực trên Google Sách, chúng tôi hiện yêu cầu ít nhất 20% sách có thể xem. Bạn được tùy ý hiển thị hoàn toàn sách của mình nếu muốn và thậm chí có thể cho phép tải xuống tệp PDF miễn phí.

Tôi có thể tải PDF của sách được quét không?
Chúng tôi không thể xem xét yêu cầu thủ công đối với tệp được quét của mình. Tuy nhiên, nếu đã sẵn sàng thêm sách vào tài khoản Chương trình đối tác của mình, đồng thời cung cấp và hiển thị 100% sách và cung cấp để tải xuống cho tất cả người dùng, bạn có thể tải tệp PDF bằng cách truy cập trang sách của mình trên Google Sách.

Tôi có thể bán ấn bản kỹ thuật số của cuốn sách trên Google Play bằng tệp được quét không?
Tệp được quét của chúng tôi không phải luôn có chất lượng cao một cách đầy đủ để chào bán cho người dùng Google Play. Chúng tôi khuyên bạn nên gửi cho chúng tôi tệp kỹ thuật số cân đối (ở định dạng PDF hoặc EPUB) hoặc bản sao của sách.

Sẽ mất bao lâu để cuốn sách được phát hành trực tuyến?
Có thể mất tối đa một tuần cho những sách được liên kết với tài khoản của bạn và thêm hai tuần để sách được phát hành trực tuyến trên Google Sách. Bạn có thể theo dõi trạng thái của sách từ trang Danh mục sách trong tài khoản của mình. Nếu sách không trực tuyến sau khoảng thời gian đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tôi có thể thay thế tệp được quét bằng bản sao chất lượng cao hơn không?
Do hạn chế kỹ thuật của hệ thống, chúng tôi không thể sửa đổi hoặc ghi đè tệp được quét. Nếu bạn dự đoán có thể gửi cho chúng tôi tệp kỹ thuật số hoặc bản sao thực, chúng tôi khuyên bạn nên đợi cho đến khi bạn có thể trực tiếp gửi sách của mình cho chúng tôi. Bạn vẫn có thể tìm thấy bản quét thư viện trong Google Sách cùng với bản quét mình đã gửi.

Google có thể quét sách của tôi không?
Nếu bạn muốn thêm bản xem trước của sách vào Google Sách nhưng bạn không có bản sao và bản sao đó vẫn chưa được quét bởi Google, bạn có thể yêu cầu chúng tôi quét sách đó từ một trong những thư viện đối tác của mình. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu đối tác quét đã có sách chưa và sẽ hỏi thư viện xem liệu đã có sách để quét chưa. Giống như với tất cả sách số hóa của Google như một phần của Dự án thư viện, thư viện nguồn có thể chọn tải xuống bản sao của tác phẩm được quét.

Loại trừ sách của bạn khỏi Dự án thư viện

Nếu bạn muốn loại trừ sách của mình khỏi bị quét cho Dự án thư viện hoặc xóa tùy chọn tìm kiếm cho sách đã được quét, hãy cho chúng tôi biết. Bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về bản thân cũng như danh sách các sách mà bạn không muốn có thể tìm kiếm trên Google Sách. Nếu bạn không có chỉ định khác, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin để xác minh bạn là chủ sở hữu thực sự của cuốn sách đó. Vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?