Cho phép đặt mua trước

Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Tại thời điểm này, chỉ một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play. Hiện Google không chấp nhận đối tác sách nói mới, nhưng quy định này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại để xem thông tin cập nhật.
 

Đặt mua trước cho phép khách hàng đặt, nhưng không thể đọc sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, khách hàng đã đặt mua trước sách sẽ bị tính phí cho giao dịch mua và họ sẽ nhận được quyền truy cập vào sách. Việc cho phép đặt mua trước có thể giúp tăng mức độ hiển thị và doanh số cho cuốn sách.

Tùy chọn cài đặt cho phép đặt mua trước

Người dùng sẽ có thể đặt mua trước sách của bạn nếu bạn chỉ định ngày bán trong lương lai trước tối đa một năm và bạn cung cấp tất cả các tệp cũng như các tùy chọn cài đặt cần thiết khác. Bạn có thể cung cấp ngày bán hàng trên tab Thông tin siêu dữ liệu/sách cho một cuốn sách hoặc bằng cách sử dụng bảng tính.

Tùy chọn cài đặt này không ảnh hưởng đến khả năng xem trước cuốn sách trên Google Sách.

Lưu ý: Các bước để thay đổi khả năng xem trước cuốn sách trước ngày bán tùy thuộc vào phiên bản của Trung tâm đối tác mà bạn sử dụng:

Phiên bản cũ

 1.  Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tựa sách bạn muốn thực hiện thay đổi.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt.
 5. Đánh dấu vào ô bên cạnh của "Không có bản xem trước trước ngày mở bán."  

Phiên bản mới

 1.  Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tựa sách bạn muốn thực hiện thay đổi.
 4. Ở bên trái, nhấp vào Thông tin sách sau đó Cài đặt sau đó Hiển thị cài đặt nâng cao.
 5. Trong mục "Cho phép xem trước trước ngày bán," nhấp vào Không.
   

Do thời gian xử lý khác nhau và các yếu tố khác, Google không thể đảm bảo rằng người dùng sẽ có thể đặt mua trước sách trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn nên gửi cho chúng tôi sách của bạn càng sớm càng tốt. Vì có thể mất đến 48 giờ để xử lý một tệp .pdf hoặc .epub nên bạn hãy lên kế hoạch cho phù hợp.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi giá sách sau khi khách hàng đặt mua trước, khách hàng sẽ được tính giá thấp hơn trong 2 giá khi Sách điện tử được giao.

Trạng thái của đơn đặt mua trước trong tài khoản của bạn và trên Google Play

Khi sách có sẵn để đặt mua trước, trạng thái của sách sẽ hiển thị là "Trực tiếp trên Google Play" trong Danh mục sách và sẽ hiển thị là "Có thể đặt mua trước trên Google Play" trong bảng tính cũng như trên tab Tóm tắt của sách. Khi xem sách trên Google Play, bạn sẽ thấy nút Đặt hàng trước cùng với giá. Xin lưu ý rằng người mua tiềm năng sẽ không thể đọc trước một đoạn của sách trước ngày bán.

Đơn đặt mua trước được theo dõi trong báo cáo bán hàng Google Pay của bạn, trong đó bạn có thể xem tình trạng đặt mua, thực hiện và hủy bỏ của các đơn. Vì khách hàng không bị tính phí cho đơn đặt mua trước cho đến ngày phát hành, nên những giao dịch mua này sẽ chỉ xuất hiện trong báo cáo tóm tắt bán hàng và báo cáo thu nhập của bạn sau khi sách đã được chuyển cho khách hàng. Chúng tôi hiện đang làm việc để cung cấp thêm các báo cáo trực tiếp và thông tin chi tiết về đơn đặt mua trước trong tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false