Cho phép đặt hàng trước

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Cách bật tính năng đặt hàng trước

Khách hàng có thể đặt trước sách của bạn nếu bạn chỉ định ngày bán trong khoảng thời gian tối đa là một năm tới đồng thời bạn đã cung cấp tất cả các tệp cũng như chế độ cài đặt cần thiết khác. Bạn có thể đưa ra thông tin ngày bán trên thẻ Siêu dữ liệu/Sách. Bạn cũng có thể sử dụng bảng tính.

Chế độ cài đặt này không ảnh hưởng đến việc cung cấp bản xem trước cho sách của bạn trên Google Sách.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, chọn Danh mục sách.
 3. Chọn tên sách mà bạn muốn áp dụng thay đổi.
 4. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách sau đó Cài đặt sau đó Hiển thị các tuỳ chọn cài đặt nâng cao.
 5. Trong phần "Cho phép xem trước ngày bán", hãy chọn Không.

Do thời gian xử lý khác nhau và một số yếu tố khác, Google không thể đảm bảo rằng người dùng sẽ đặt trước sách được trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn nên gửi sách của bạn cho chúng tôi càng sớm càng tốt vì có thể mất tới 48 giờ để xử lý một tệp .pdf hoặc .epub.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi giá bán sách sau khi khách hàng đặt trước, khách hàng sẽ chỉ phải thanh toán mức giá thấp hơn trong 2 mức giá này khi sách điện tử đó được phân phối.

Trạng thái của đơn đặt hàng trước trong tài khoản của bạn và trên Google Play

Khi sách của bạn cho phép đặt hàng trước, trạng thái của cuốn sách đó sẽ là:

 •  "Trực tiếp trên Google Play trong Danh mục sách của bạn
 • "Có thể đặt hàng trước trên Google Play" trong bảng tính và trên thẻ "Tóm tắt" của cuốn sách đó.

Khi xem sách trên Google Play, bạn sẽ thấy nút Đặt hàng trước cùng với thông tin giá. Xin lưu ý rằng người mua tiềm năng sẽ không đọc được sách mẫu trước ngày bán.

Bạn có thể theo dõi các đơn đặt hàng trước trong báo cáo bán hàng trên Google Play. Tại đó, bạn có thể tìm hiểu xem trạng thái đơn đặt hàng trước là đã đặt, hoàn thành hay đã huỷ. Vì khách hàng không bị tính phí đối với đơn đặt hàng trước cho đến ngày phát hành, nên những giao dịch mua này sẽ chỉ xuất hiện trong báo cáo thu nhập của bạn sau khi sách đã được giao cho khách hàng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính