Khiếu nại quyết định về sách hoặc tài khoản

Chính sách của Google Play Sách nêu rõ mục đích cũng như trường hợp sử dụng dự kiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các chính sách đó giúp Google Play Sách xây dựng cũng như duy trì một môi trường tích cực, hiệu quả và hoà nhập cho mọi người. Tìm hiểu về Chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản của Google Play Sách.

Chúng tôi luôn chủ động và cảnh giác để ngăn chặn các hành vi sai trái cũng như gây hại trên các sản phẩm và dịch vụ của mình. Để thực thi chính sách trên quy mô lớn, chúng tôi sử dụng kết hợp quy trình đánh giá tự động và nhân viên đánh giá để xem xét nội dung trên Google Play Sách. Chúng tôi xoá nội dung vi phạm chính sách và gây hại cho người dùng cũng như hệ sinh thái Google Play nói chung. Để phát hiện nội dung có vấn đề hoặc trái phép và chuyển các trường hợp đặc biệt phức tạp lên chuyên gia đã được đào tạo đặc biệt, chúng tôi dựa vào công nghệ tự động tiên tiến.

Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể sẽ áp dụng biện pháp thực thi để xoá, tạm ngưng, vô hiệu hoá hoặc hạn chế nội dung hay tài khoản của bạn nếu phát hiện thấy nội dung/tài khoản đó vi phạm pháp luật hoặc chính sách của chúng tôi.

Nếu không đồng ý với biện pháp thực thi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xem xét quyết định đã đưa ra về nội dung hoặc tài khoản của bạn. Điều này đôi khi được gọi là "khiếu nại".

Bạn có thể khiếu nại trong các trường hợp sau:

  • Biện pháp thực thi đối với sách: Nếu Google Play Sách đã xoá hoặc hạn chế nội dung của bạn.
  • Biện pháp thực thi đối với tài khoản: Nếu Google Play Sách đã từ chối hoặc tạm ngưng toàn bộ tài khoản của bạn.

Nếu bạn là chủ sở hữu nội dung hoặc tài khoản

Nếu nội dung hoặc tài khoản của bạn bị áp dụng biện pháp thực thi, bạn sẽ nhận được thông báo về loại biện pháp thực thi và lý do chúng tôi thực thi biện pháp đó. Không phải trường hợp nào bạn cũng có thể khiếu nại. Thông báo mà bạn nhận được sẽ chứa thông tin về các bước tiếp theo mà bạn có thể thực hiện đối với nội dung hoặc tài khoản của mình, bao gồm cả những cách khiếu nại.

Nếu cho rằng biện pháp thực thi được áp dụng do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định của chúng tôi về nội dung hoặc tài khoản của bạn. Nếu chọn khiếu nại, bạn nên làm theo quy trình được nêu trong thông báo từ Google Play Sách.

Quy trình khiếu nại

Nếu bạn quyết định gửi đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác định nội dung hoặc tài khoản mà bạn muốn khiếu nại và lý do khiếu nại. Khi thích hợp, bạn sẽ có cơ hội cung cấp thông tin liên quan cho biết lý do bạn khiếu nại trong biểu mẫu Yêu cầu khiếu nại về Google Play Sách.

Bạn nên cung cấp thông tin để hỗ trợ đơn khiếu nại của mình. Sau khi xem xét đơn khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho bạn. Nếu đồng ý với đơn khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp để huỷ bỏ quyết định trước đó của mình.

Những cách khác mà bạn có thể sử dụng

Nếu thuộc phạm vi áp dụng của Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của Liên minh Châu Âu, bạn cũng có thể gửi đơn kiện cho một cơ quan giải quyết tranh chấp không thuộc toà án được chứng nhận. Tìm hiểu thêm về DSA của Liên minh Châu Âu. Nếu có câu hỏi pháp lý hoặc muốn tìm hiểu xem liệu có còn biện pháp khắc phục nào khác không (bao gồm cả lựa chọn gửi vấn đề này cho một toà án), bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư.

Thông tin có liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính