อุทธรณ์คําตัดสินเกี่ยวกับหนังสือหรือบัญชี

นโยบายของ Google Play Books คือสิ่งที่ระบุวัตถุประสงค์รวมถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งช่วยให้ Google Play Books สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในเชิงบวก มีประสิทธิภาพ และไม่แบ่งแยกสําหรับทุกคนได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาของผู้จัดพิมพ์ Google Play Books

เราคอยสอดส่องและดำเนินการเชิงรุกอยู่เสมอเพื่อป้องกันการละเมิดและสิ่งอันตรายในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จึงใช้การประเมินอัตโนมัติร่วมกับการประเมินโดยเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเนื้อหาใน Google Play Books รวมถึงบังคับใช้นโยบายในวงกว้าง เพื่อลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเราและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบนิเวศของ Google Play โดยรวม เราใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูงเข้ามาช่วยระบุหาเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือไม่ได้รับอนุญาตและส่งต่อกรณีที่ซับซ้อนเป็นพิเศษไปยังผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ

ซึ่งหมายความว่าเราอาจนําเนื้อหาออก ระงับ ปิดใช้ หรือจํากัดเนื้อหาหรือบัญชีของคุณ หากพบว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของเรา

หากไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของเรา คุณก็สามารถขอให้เราตรวจสอบการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบัญชีได้ ซึ่งในบางครั้งเราเรียกวิธีนี้ว่า "การอุทธรณ์"

การอุทธรณ์สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้

  • การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือ: หาก Google Play Books ได้นําเนื้อหาออกหรือจํากัดเนื้อหาแล้ว
  • การดําเนินการของบัญชี: หาก Google Play Books ไม่อนุมัติทั้งบัญชีหรือระงับคุณแล้ว

หากคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือเจ้าของบัญชี

หากเนื้อหาหรือบัญชีของคุณได้ถูกดําเนินการแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับประเภทการบังคับใช้และเหตุผลในการบังคับใช้ การอุทธรณ์อาจไม่มีให้ใช้งานได้ในบางทุกกรณี การแจ้งเตือนที่คุณได้รับควรมีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปที่อาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบัญชี รวมถึงตัวเลือกต่างๆ ของการอุทธรณ์

คุณมีตัวเลือกในการอุทธรณ์คําตัดสินเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบัญชีของคุณหากเห็นว่าการบังคับใช้เป็นข้อผิดพลาด หากเลือกที่จะอุทธรณ์ คุณควรทําตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการสื่อสารจาก Google Play Books

ขั้นตอนการอุทธรณ์

หากตัดสินใจที่จะยื่นอุทธรณ์ เราจะขอให้ระบุสิ่งที่คุณต้องการอุทธรณ์และเหตุผล ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณระบุสาเหตุของการอุทธรณ์พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มคําขออุทธรณ์ของ Google Play Books

เราแนะนําให้คุณให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอุทธรณ์ เมื่อตรวจสอบคําอุทธรณ์แล้ว เราจะแจ้งผลให้คุณทราบ หากเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของคุณ เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อกลับคําตัดสินก่อนหน้านี้ของเรา

ตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณอาจใช้ได้

หากได้รับความคุ้มครองจาก Digital Services Act (DSA) ของสหภาพยุโรป คุณอาจมีตัวเลือกในการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลที่มีใบรับรองอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DSA ของสหภาพยุโรป หากมีข้อสงสัยด้านกฎหมายหรือต้องการตรวจสอบการชดเชยอื่นๆ ที่อาจมีให้ใช้งานได้ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการอ้างอิงกรณีนี้กับศาล คุณอาจต้องปรึกษาทนายความของคุณเอง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก